Tutaj prosimy umieszczać wszelkie prośby o lokalizację miejscowości, parafii, USC, prośby o odszukanie dokumentów w archiwach, znaczenie nazwisk itp.
Odpowiedz

Re: Rodzina Żupańskich

03 mar 2017, 07:13

bugakg napisał(a):
Henryk Krzyżan napisał(a):Grażynko, bardzo dziękuję za wszystkie te ważne informacje. Przy okazji dowiedziałem się jak miała na imię żona Teodora.
Wytłumacz mi proszę jeszcze raz, skąd się wzięło imię Michał przy imionach Teodora i Konstantego.
Usiłuję się skontaktować w sprawie kościoła greckiego na Węgrzech, ale wszystkie maile wracają.

Później napiszę e-mail-a dotyczącego Michała oraz w sprawie kościoła. :)

Dziękuję za obiecanego maila ;-)

Re: Rodzina Żupańskich

13 kwi 2017, 12:22

Znalezione "przy okazji" :

Obrazek

Pozdrawiam,
Grzegorz

Re: Rodzina Żupańskich

13 kwi 2017, 14:18

Grzegorzu, chyba Ciebie ozłocę :-) To oznacza, że mój przodek Jan (Teodor) Żupański żył jeszcze w roku 1851. Jego córka biorąc ślub w 1843 r. miała pozwolenie sądu, więc myślałam, że rodzice już nie żyli. Ciekawe skąd ta zgoda sądu, wiek raczej nie (miała 16 lat). Może była uznana za osobę niepełnosprawną (brak kciuków od urodzenia).

Re: Rodzina Żupańskich

13 kwi 2017, 14:28

Henryk Krzyżan napisał(a):Grzegorzu, chyba Ciebie ozłocę :-) To oznacza, że mój przodek Jan (Teodor) Żupański żył jeszcze w roku 1851. Jego córka biorąc ślub w 1843 r. miała pozwolenie sądu, więc myślałam, że rodzice już nie żyli. Ciekawe skąd ta zgoda sądu, wiek raczej nie (miała 16 lat). Może była uznana za osobę niepełnosprawną (brak kciuków od urodzenia).


Czy aby na pewno żył ?

Np.: Teodora zmarła o wiele, wiele wcześniej i Michał także już nie żył
.....

Nic o tym nie wspominałeś, a wiedziałeś o ogłoszeniu.

W e-mailu w dniu 1.XI.2016 - Tytuł:: Dz. U. Publiczny Donosiciel -część 1, podałam Tobie dane dotyczące tego ogłoszenia :

1851 Nr.34 str.6,7
1851 Nr.39 str.11,12 i Nr.44 str.8 i 9 i Nr.48 str.5
1852 Nr.1 str.3 i 4

wraz z linkiem.
..........
:(

Re: Rodzina Żupańskich

13 kwi 2017, 15:05

Przejrzałem pocztę, nie widzę tego maila, ale i tak bardzo dziękuję.

Re: Rodzina Żupańskich

26 sie 2017, 22:36

Heniu.
W Gazecie Wielkiego Xięstwa Poznańskiego nr 2 z 1821 trafiłam na poniższy anons, nie wiem - może znasz już tę informację.

Obrazek

Re: Rodzina Żupańskich

27 sie 2017, 05:03

Danusiu,
Bardzo dziękuję. Nie wiem co prawda kim był Anastazy Żupański dla moich przodków, ale wszystko sobie zapisałem i może uda mi się kiedyś poukładać to w jedną całość.

Re: Rodzina Żupańskich

27 sie 2017, 08:21

Niestety to nie Twoja linia.
Anastazego żona już w styczniu 1807 roku poślubiła Kałubę.
O tym i czyim był synem pisałam we wcześniejszych postach.
Mam więcej informacji na temat Anastazego i jego żony, a także związanych z tym spraw.
...


:)

Re: Rodzina Żupańskich

27 sie 2017, 09:04

Dziękuję Grażynko :-) Muszę jeszcze raz przeczytać cały watek, bo powoli się w tym gubię.

Re: Rodzina Żupańskich

24 sie 2019, 05:34

Witam,

Otrzymałem wczoraj na NK wiadkomość:

Szperając internet znalazłem Pańskie posty dotyczące poszukiwań Żupańskich. Wraz z kolegą przygotowujemy obszerny materiał biograficzny dotyczący przewodników tatrzańskich. Tuż przed powstaniem Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem wśród członków Tymczasowej Komisji Przewodnickiej wymieniony jest Jerzy Żupański. Komisja ta działała od 1.06.1951 - 6.10.1951 r. Jerzy Żupański pojawia się też na liście absolwentów LO im. O. Balzera w Zakopanem w roku 1951 (możliwe, że to ta sama osoba). Biorąc pod uwagę rok zdawania matury powinien był się urodzić w latach 1932 - 1934. W tym miejscu pasuje mi inż. Jerzy Żupański, który zginął śmiercią tragiczną w wypadku lotniczym 17.09.1963 roku i pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie.
Czy kojarzy Pan jakiegoś Jerzego Żupańskiego, który był taternikiem i działał w środowisku przewodnickim na początku lat 50-tych w Zakopanem?

I drugą na pocztę:

Z tego co znalazłem, to do zakresu dat wynikających z pracy we wspomnianej komisji przewodnickiej (czerwiec - październik 1951) pasuje mi tylko 2 Jerzych: wspomniany we wcześniejszym mailu inżynier lotnik lub pochowany w Poznaniu (cm. Junikowo) Jerzy (19.04.1905 - 17.12.1973)

Przeszukałem wszystkie dostępne mi materiały dotyczące rodziny Żupańskich, również net i nic nie znalazłem. Może ktoś ma informacje dotyczące tej osoby?

Re: Rodzina Żupańskich

08 mar 2020, 22:48

Małgosia (Gosia53) znalazła akt kupna kamienicy przez mojego przodka Teodora Żupańskiego. Ciekawe jest to, że w akcie podano, że nazywa się Teodor Dymzo, czyli Żupański zwany, a we wszystkich znanych mi publikacjach podają, że jego rodowe nazwisko to Zupanos.

Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątego Dziewiątego dnia 21 miesiąca Grudnia. Stanął pewny wieczyście trwać mający między stronami niżej wyrażonymi względem Dóbr nieruchomych poniżej opisanych Kontrakt w ten sposób. Iż W Imć Pan Jan Topinski Susceptant Grodzki Poznański mając kamieniczkę w uliczce poprzecznej między kramami, czyli w sąsiedztwach kamienic z jednej szlachetnej Więckiewiczowej Pisarzowey Woytowę Poznańskiey, a drugiey J Pana Stefana Kłossowicza Ławnika Poznańskiego tu w Poznaniu stojącą, a na mocy prawa przez Dekreta Radzieckie Poznańskie oraz Urzędową Kollokacyę sobie przysądzonego, jako też od Wielmożnego Pana Wierzchleyskiego, zlewku nabytego, sobie właściwie y gruntownie podług opisu Konstytucyi o Dobrach Mieyskich konkursowych należącą. Tę tedy Kamieniczkę z wszystkiemi izbami, izdebkami, sklepami, podwórkiem, przyległościami y przynależytościami y tym wszystkim cokolwiek w tej Kamieniczce jest w mur wmurowano y gwoździem przybito y do inwentarza miejscowego ściąga się, tak długo y szeroko jako taż Kamieniczka z dawna y dotąd zażywana y posiadana była, żadnego już dotąd sobie, ani sukcesorom swoim do rzeczoney Kamieniczki prawa dziedzictwa y własności nie zostawią, ale toż prawo, dziedzictwo y własność na niżey wyrażonego ukupiciela y jego sukcesorów zlewając y wieczyście przenosząc Panu Teodorowi Dymzo, czyli Żupański zwanemu Winiarzowi Obywatelowi Poznańskiemu y jego sukcesorom na wieczność zaprzedał, y moją Kontraktu tego zaprzedaje, a to za sumę złotych tysiąc pięćset osiemdziesiąt (1580), którą że przy zawarciu teraźniejszego Kontraktu niniejszy Okupiciel rzetelnie y zupełnie do rąk Imć Przedażyciela wyliczył, przeto z takowego wyliczenia Summy wspomnianey zupełney, osobnym podług prawa kwitem dnia dzisiejszego nastąpionem prze w. Imć Pana Przedażyciela został y jest kwitowany tak dalece, iż nie zostaje, coby napotym znosić lub opłacać teraźniejszy okupiciel był obowiązany. Do którey tym sposobem okupioney Kamieniczki W. Imć P. Topinski Przedażyciel, teraźniejszemu okupicielowi Panu Żupańskiemu nie tylko zaraz intromisji, lecz y rezygnacji podług Prawa y zwyczaju dozwala, y końcem takowego wieczystego podzwania, na Sądach Wiecowych na Ratuszu Poznańskim odprawiać się zwykłym pod niebytność swoją J. Panu Ławnikowi podług Prawa y zwyczaju mieysce zasiadającemu moc zupełną daje y zleca, także warunek wszelki y ewikcja W. J. Pan Przedażyciel z sukcesorami swymi względem zaprzedaney tey Kamieniczki na wszystkich Dobrach y Summach swych na zawsze ręczy, obiecuje nie tylko od wszelkich jakichkolwiek impetycyi prawnych w każdym Sądzie teraźniejszego Przedażyciela bronić, ale też Papiory wszelakie do teyże Kamieniczki tak z osoby W. Imć Pana Przedażyciela jako y rzeczonego W. P. Wierzchleyskiego prawość dowodzące swemu Okupicielowi teraźniejszemu bezzwłocznie oddać, które dowody oddane tylko do kamieniczki teraz przedanej Okupicielowi służyć powinny, ile że W. Imć P. Przedażyciel z sum, tak swoich jako od W. Imć Pana Wierzchleyskiego nabytych, a na tey kamieniczce zupełnie nie umieszczonych y bynajmniej do tego Kontraktu teraźniejszego nienależących, a do windykowania na substancji po niegdy szlachetnego Lugostowicza zkadkolwiek wynajdujący się lub wynalezioney Dekretami Ratusznymi Poznańskimi przy Falcydyi (?) ostrzeżonych z substancji jakowey Lugostowiczowskiey skądkolwiek spodziewaney nagrodę sobie zachownię y w tey okoliczności Prawość zostawia, co bynaymniey do teraźniejszego Okupiciela należeć nie ma. Warując nakoniec, aby w tey Kamieniczce komornicy za kontraktem W. Imć P. Przedażyciela będący do czasu świąt nadchodzących Bożego Narodzenia w roku teraźniejszym utrzymani byli, którzy zaraz po Świętach ustąpić winni będą, który kontrakt z kondycjami w nim wyrażonymi. Strony obiedwie rzetelnie dotrzymać pod zakładem Summicky wyrownywającym przyobiecały y za sprzeciwienie się odpowiedź w przyzwoitym Sądzie zastrzegły sobie, y na to się przy świadkach podpisały. Dan w Poznaniu dnia y roku jako wyżey.
Teodor Dymzo Żupanski jako kupięci
Jan Topiński
Karol Smoliński jako świadek
Thomas Miecielski jako świadek

Re: Rodzina Żupańskich

09 mar 2020, 02:22

Henryk Krzyżan napisał(a): Ciekawe jest to, że w akcie podano, że nazywa się Teodor Dymzo, czyli Żupański zwany
Bo byli: Teodor i Jerzy Dyzma [kuzyni Żupańskich].
Ten Teodor z aktu kupna nie jest Twoim przodkiem.
W tym samym okresie byli również: Jerzy i Teodor Żupańscy.

Re: Rodzina Żupańskich

09 mar 2020, 07:06

Dzięki za informację. Na podstawie czego tak twierdzisz?

Re: Rodzina Żupańskich

09 mar 2020, 21:00

POCZĄTKI I ROZWÓJ DIASPORY GRECKIEJ W POZNANIU W XVIIIW.
ELŻBIETA CHADZINIKOLAU
Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr3; Karol Marcinkowski i jego czasy

Cytuję:
"A oto ich nazwiska:
Jerzy Tauszański,
Jerzy i Anastazy Szabelscy,
Jerzy i Konstanty Tuszyńscy,
Marcin i Dymitr Grabowscy,
Teodor i Jerzy Dyzma,
Adam Szeyn,
Jerzy i Michał Pawłowscy,
Dymitry Wretkowski,
Jerzy i Teodor Żupańscy,
Dymitr Kałuba,
Jerzy Lepory,
Mikołaj Belani,
Leon Czoterski."

Możesz mi podesłać skan tego aktu kupna ?

Re: Rodzina Żupańskich

09 mar 2020, 22:02

Wysłałem :-)
Dzięki za informację.
Ostatnio edytowano 09 mar 2020, 22:37 przez Henryk Krzyżan, łącznie edytowano 1 raz

Re: Rodzina Żupańskich

09 mar 2020, 22:10

Ten akt dotyczy kupna kamienicy nr 59 przy Starym Rynku, więc dotyczy moich przodków. Tak jak myślałem, kamienica była własnością Teodora Żupańskiego, a nie współwłasnością z jego bratem Konstantym, który w niej tylko mieszkał, a Jan Konstanty w niej urodził.
Chodzi o tą kamienicę.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Star ... %C5%84.jpg
Mam tylko ten odpis.

Stanął pewny w niczym nieodmieniony, y wieczyście trwać mający między stronami niżey wyrażonymi względem dóbr nieruchomych niżey także wzmiankowanych, zawarty kontrakt y niewzruszone postanowienie w sposób takowy iż Wielmożna Praxeda Ponińska niegdy Wielmożnego Franciszka Ponińskiego Stolnika Poznańskiego z niegdy Wielmożną Ludowiką Dmiechowską w małżeństwie spłodzona cora, mająca kamienicę z dawna Stroińskich zwaną po niegdy urodzonych Dominiku Karczewskim y Helenie z Stroińskich małżonkach na pozostałych sukcesorów spadła Dekretem zaś polubownym tu w Poznaniu w sobotę przed Świętem narodzenia nayświętszey Maryi Panny najbliższą to jest Dnia szóstego miesiąca września Roku 1777go między urodzonymi Ignacym, Janem, Antonim, Felicyaną urodzonego Jana Topinskiego Suscuptanta Grodzkiego Poznańskiego Nepomuceną, urodzonego Antoniego Modlibowskiego małżonkami Bracią y Siostrami między sobą rodzonymi Karczewkiemi z jedney, a Wielmożnemi Franciszkiem Gądkowskim Pisarzewiczem Grodzkim Poznańskim, y Anną z Karczewskich małżonkami z drugiej strony względem podziału substancji ruchomej y nieruchomey po namienionych niedgy urodzonych Karczewskich pozostałey nastąpionym do Ksiąg Grodzkich Poznańskich w czwartek po święcie narodzenia nayświętszey Maryi Panny najbliższy, to jest dnia miesiąca y roku tegoż sposobem Oblaty podanym, namienionym Wielmożnym Gądkowskim małżonkom przyznaną y przysądzoną w częściach na urodzonych wspoł sukcesorów Karczewskich, spadających na mocy wzmiankowanego Dekretu urzędownie przed Księgami Grodzkimi Poznańskimi po święcie Podwyższenia Świętego Krzyża najbliższy, to jest dnia 15 września roku także namienionego 1777go, tymże Wielmożnym Gądkowskim małżonkom ustąpioną, przez przerzeczonych zaś Wielmożnych Gądkowskich małżonków na mocy tak Kontraktu, dnia ósmego miesiąca stycznia roku 1779go zawartego, y Księgami Grodzkiemi Poznańskiemi w piątek po święcie Trzech Króli najbliższy to jest dnia dnia, miesiąca, y roku tychże umocowanego, jako też wieczystego wyżey wspomnianey kamienicy podzwania przed temiż Księgami dnia miesiąca, y roku tychże zeznanego, tudzież kwitów rzetelnego z Summy za szacunek rzeczoney kamienicy umowioney wyliczenia jednego dnia miesiąca, y roku wyżey wyrażonych, drugiego dnia dwudziestego czwartego miesiąca czerwca, tegoż roku obok w Księgach Grodzkich Poznańskich na Papierze stemplowanym ceny przyzwoitey ziznanych(?), sobie odprzedaną własną y dziedziczną tu w Poznaniu w Rynku w sąsiedztwie kamienic JPP Refeltów małżonków z jedney, a Sławetnych Kałubów małżonków z drugiej strony stojącą, tę tedy kamienicę z wszystkiemi przyległościami y przynalczytościami, pożytkami, y dochodami, tudzież zupełnym Prawem, własnością y Dziedzictwem, nie z tegoż prawa własności, y Dziedzictwa, sobie y sukcesorom swoim nie zostawiając, y nie wyłączając, ale onoż na niżey wyrażonego Okupiciela zupełnie zlewając, y przenosząc, sławetnemu Teodorowi Żupańskiemu, kupcowi mieszczaninowi Poznańskiemu, y jego sukcesorom wieczyście zaprzedała, y mocą Kontraktu tego zaprzedaje, a to za Summę dwadzieścia cztery tysiące Złotych Polskich bieżącey w Polszcze monety; teraźniejszym Kontraktem umówioną, y postanowioną, na której to Summy poczet ponieważ zacnie sławetny Żupański Zł. PP. Czternaście tysięcy do rąk Wielmożney Imć panny Poninski Przedażycielki przy podpisywaniu Kontraktu tegoż wyliczył z rzetelnego z namienioney Summy wypłacenia osobnym podług Prawa kwitem, na Papierze stemplowanym ceny przyzwoitey, przez Wielmożną Przedażycielkę urzędownie zeznanym natychmiast jest kwitowanym. Resztę zaś Summy do zupełności Summy Kontraktem ninieyszym umówioney należącą to jest Zł. PP. Dziesięć tysięcy na święta Świętych Trzech Króli przypadającą wraz z Prowizyą po pięć od sta zacnie sławetny Żupański Okupiciel do rąk Wielmożney Imć Panny Poniński(ej) Przedażycielki wyliczyć obowiązuje się, y obliguje. Gdyby zaś na terminie wspomnianym rzeczoney Summy wyliczyć nie miał, tedy Summa czternaście tysięcy Zł. Pol. Teraz wyliczona za niedotrzymanie Kontraktu przepadać będzie, y tey Summy od Wielmożney Poniński upominać się nie ma, ale też z Dóbr teraz okupionych, natychmiast ustąpić powinien. Mając tedy strony Kontraktujące między sobą zupełnie zawarty Kontrakt zaraz intromisji, do przerzeczoney kamienicy Wielmożna Imć Panna Ponińska przedażycielka okupicielowi dozwala, y dopuszcza, a tey choć pod niebytność swoją na miejscu Dóbr zaprzedanych dozwolić, y dopuścić, tudzież Rezygnacyą, czyli wieczyste namienioney kamienicy powzdanie, Urzędownie uczynić przyrzeka, oraz od takowego powzdania pod niebytność swoją moc y władzę J.Panu Ławnikowi na Sądach wiecowych na Ratuszu Poznańskim w czasie Prawem przepisanym odprawić się zwykłych zasiadającemu daje, y zleca, nakoniec warunek y ewilkcyą generalną od wszelkich ogólnie przeszkód, y kłótni tak Prawnych, jako y nieprawych względów teraz odprzedaney kamienicy, wynurzyć się kiedykolwiek mianych na Dobrach swoich, y Summach Pieniężnych zacnie sławetnemu Żupańskiemu Okupicielowi zapisuje, obiecując tegoż zacnie sławetnego Okupiciela w każdym Sądzie, y Urzędzie własnym kosztem bronić zastępować, y ewinkować. Który to Kontrakt, y Kondycye w nim wyrażone, strony Kontraktujące zyścić, wypełnić, y wykonać pod zakładem Summy tymże Kontraktem za szacunek Dóbr przedanych umówioney przyobiecały, y na to się dla lepszey wiary przy świadkach się własnymi rękami podpisały. Działo się w Poznaniu dnia miesiąca, y roku jako wyżey.
Praxeda Ponińska R.W.?
Piotr Żołądniewicz jako świadek strony przedającey
Teodor Żupański jako kupujący R.W.?
Wincenty Mierzynski jako świadek strony kupującey

Re: Rodzina Żupańskich

10 mar 2020, 00:22

Dziękuję za skany.

Masz może jakieś akty kupna z 1784 i z 1793 roku [kupujący: Teodor Żupański] ?

Re: Rodzina Żupańskich

10 mar 2020, 07:06

bugakg napisał(a):Dziękuję za skany.

Masz może jakieś akty kupna z 1784 i z 1793 roku [kupujący: Teodor Żupański] ?


Pozwolisz, że odpowiem pytaniem na pytanie :-)
Co ze skanami, o które prosiłem kilka lat temu, a dotyczącymi m.in. Teodory Żupańskiej (córki Teodora), jej męża Mikołaja Thiel i innych dzieci?
Do tej pory podzieliłem się z Tobą wszystkimi skanami ,dotyczącymi rodziny Żupańskich, jakie posiadałem, w zamian dostałem niewiele (delikatnie mówiąc).
Nie piszę o tym po to, żeby Ciebie obrazić, urazić, czy wywołać kolejną wojenkę, ale takie są fakty, że nie lubisz dzielić się swoimi znaleziskami, a to powinno działać w obie strony.

Re: Rodzina Żupańskich

10 mar 2020, 16:19

Wymazalem swoj wpis jako, ze nie odpowiadal tytulowi tego watka.
Ostatnio edytowano 11 mar 2020, 21:14 przez Krzysztof Dobrzynski, łącznie edytowano 5 razy

Re: Rodzina Żupańskich

10 mar 2020, 21:00

Skoro twierdzisz, że "obiecałam" to proszę bardzo:
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ?cat=73257 - skan 893 LB 1837 wpis 1 przed aktem Nr.31 - Thiel Jan Izydor
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1039785 - skan 668 LB Nr.3 i skan 854 LB Nr.6 - Thiel Helena Julianna
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1039785 - skan 48 LM Nr.1 - Thiel Teodora

Re: Rodzina Żupańskich

10 mar 2020, 21:08

Grażynko, nigdy nie twierdziłem, że mi coś obiecałaś, po prostu pominęłaś milczeniem moją prośbę o skany.
Dziękuję za namiary, ale nie jestem zarejestrowany na FS :-)

Dobra dusza już mi przesłała skany, jeszcze raz dziękuję :-)

Re: Rodzina Żupańskich

12 mar 2020, 12:10

Heniu, chyba o tym wiesz, ale tak na wszelki wypadek gdyby nie to w Postępie 1891.05. nr. 116, s. 4 znajduje się informacja,że księgarnia J.K. Żupańskiego znajduje się na St. Rynku w pałacu hr. Działyńskich.

Re: Rodzina Żupańskich

12 mar 2020, 14:23

albicilla2 napisał(a):Heniu, chyba o tym wiesz, ale tak na wszelki wypadek gdyby nie to w Postępie 1891.05. nr. 116, s. 4 znajduje się informacja,że księgarnia J.K. Żupańskiego znajduje się na St. Rynku w pałacu hr. Działyńskich.


Magdaleno dziękuję, o tym nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że była przy St. Rynku 8, a potem przy ul. Nowej (obecnie Paderewskiego) Ciekawe kto ją prowadził.
Musiała być w tej kamienicy.
https://fotopolska.eu/Poznan/b272256,Ry ... 51538-foto

Re: Rodzina Żupańskich

12 mar 2020, 17:35

Witam.

Henryku, może to wyjaśni, właśnie znalazłam :)

https://wbc.macbre.net/document/6713/ja ... owano.html

W opracowaniu podano-
"Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego" z dnia 12.XI.1839 - ukazał się anons, o otwarciu księgarni w Rynku nr 70.
Księgarnia i wypożyczalnia początkowo była usytuowana w kamienicy narożnikowej Rynku i Nowej, 2-3 lata później przeniesiono ją do nowego domu na narożniku ul. Nowej i Szkolnej, a ostatecznie w 1875 znalazła się na Nowej 2.
Ten skromny anons zapoczątkował działalność Jana Konstantego Żupańskiego.
Jan Konstanty prowadził księgarnię aż do swojej śmierci w roku 1882.
W roku 1877 Zygmunt Celichowski kupił od Stefana Żupanskiego resztę książek z księgarni jego ojca, wraz z prawami wydawniczymi i przeniósł ją do pałacu Działyńskich Stary Rynek 78.

Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Rodzina Żupańskich

12 mar 2020, 18:10

Małgosiu, dziękuję za ciekawe informacje :-)

Re: Rodzina Żupańskich

05 kwi 2020, 06:58

Kolejny akt z dnia 17.08.1790r. potwierdza, że kamienica przy Starym Rynku należała do mojego przodka Teodora Żupańskiego, a nie do Konstantego, ojca Jana Konstantego (drukarza). W akcie tym Teodor Żupański oświadcza, że tylną kamienicę od ul. Koziej darowuje swojemu bratu Konstantemu, ale bez gruntu. Kamienica ta musiała być z muru pruskiego (jak inna kamienica Teodora), bo nie został po niej żaden ślad i jest w tym miejscu pusty plac. W latach bodajże 50-tych XIX wieku kamienica wraz w nieruchomością od ul. Koziej zostaje sprzedana, a współwłaścicielami są wyłącznie potomkowie Teodora.
W niektórych opracowania podaje się mylną informację, że kamienica należała do Konstantego, a potem do jego syna Jana Konstantego.

Re: Rodzina Żupańskich

05 kwi 2020, 18:02

W 1789 roku opisano kamienicę sławetnego Dymitra Grabowskiego, Greka nieunity winiarza znajdującą się przy ul. Psiej (Szkolna), w której znajdowała się kaplica. Co ciekawe kamienica znajdowała się w niedalekiej odległości od kościoła Wielebnych Panien Teresek (karmelitanek bosych). O zachowanym skrzydle klasztoru od ul. Koziej wiem, ale o kościele pierwszy raz słyszę. Czy ktoś ma jakieś informacje na ten temat?

Re: Rodzina Żupańskich

05 kwi 2020, 18:17

Witam.
Historia Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia,
tu jest tylko informacja że kościół był:
http://www.szpital-strusia.poznan.pl/in ... /historia/
Pozdrawiam
Grzegorz

Re: Rodzina Żupańskich

05 kwi 2020, 18:41

Dzięki Grzegorzu.
Wklejam link, który dostałem od Bartka.
https://www.karmelitankipoznan.pl/historia

Re: Rodzina Żupańskich

26 maja 2020, 11:14

Heniu, może wiesz : Dotyczy to cmentarza świętomarcińskiego, tego rozdzielonego ul. Towarową.
Był tam także grobowiec rodziny Żupańskich, w którym leżał jeden z najbardziej zasłużonych wydawców poznańskich, Konstanty Żupański. Głos Wielkopolski. 1945.11.01 R.1 nr246 s.1
Może ktos mający więcej czasu wypisałby wszystkie dane zawarte w tej gazecie. Ja w tej chwili zanurzona jestem po uszy w opracowaniu innych danych i nie mogę już na razie nic więcej wykonywać.

Re: Rodzina Żupańskich

26 maja 2020, 12:30

Magdo, tak wiem, że tam był cmentarz poznańskich Greków. Po likwidacji cmentarza Jan Konstanty Żupański został ponownie pochowany na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, gdzie jego grób znajduje się do dnia dzisiejszego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jan_ ... Poznan.JPG
Niestety, ale nie wiem kiedy zmarli moi przodkowie, ani gdzie zostali pochowani, bo księgi metrykalne Gminy Greckiej gdzieś zaginęły. Nawet aktu zgonu żony mojego 3xpradziadka Jana Teodora, Marianny z Lewandowskich I voto Biernackiej, nie znalazłem, choć była katoliczką. Nie znalazłem też aktu jej pierwszego małżeństwa z Biernackim.
Jan Teodor był najbliższym kuzynem Jana Konstantego - ich ojcowie Teodor i Konstanty byli braćmi.

Re: Rodzina Żupańskich

14 sie 2020, 13:31

Heniu ;-)kolejna z serii "Heniu może o tym wiesz" Czuły na wszystkie postępy wiedzy, znakomity księgarz i wiekopomny wydawca, Jan Konstanty Żupański, chcąc naocznie przekonać siebie i innych
o wartości wynalazku, sprowadził z wielkim nakładem pierwszy "dagerotyp" do Poznania.
W: Epizody historyczne- Włodzimierz Trąmpczyński s. 142

Re: Rodzina Żupańskich

14 sie 2020, 15:30

Magdo, wiem o tym, ale miło, że pamiętałaś o mnie :-)
Będę wdzięczny za wszystkie nowe informacje, bo zawsze może się trafić coś czego nie wiem.

Re: Rodzina Żupańskich

17 sie 2020, 12:03

Krzysztof Krzyzan w 1613 r. miał w Miłosławiu mielcuch a w 1617 dokupił teren pod nowy. Materyały do historyi Miłosławia s.240

Re: Rodzina Żupańskich

17 sie 2020, 14:27

Dziękuję, ale moi przodkowie po mieczu pochodzą z Wielkiego Komorska i byli rolnikami, a nie piwowarami. Pierwszy do Wielkopolski przeniósł się mój prapradziadek Szymon ok. roku 1836/1837.
Mam też przodków po kądzieli o tym samym nazwisku, ale pochodzą z okolic Wilczyny powiat szamotulski. Obie gałęzie nie są spokrewnione.
Obecnie Krzyżanów jest niewielu, ale kiedyś to było dosyć często spotykane nazwisko.
Swoją drogą to ciekawe, że zachowały się takie dokumenty z początku XVII wieku.

Re: Rodzina Żupańskich

11 paź 2020, 14:49

Witam.

Kolejne znalezisko do Żupańskich.
Może przyda się?

Dziennik Poznański nr 14, 19.I.1870, str. 4.

Obrazek

Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Rodzina Żupańskich

11 paź 2020, 17:38

Dziękuję Małgosiu. Chodzi prawdopodobnie o Konstantego Żupańskiego, syna Jerzego, najbliższego kuzyna mojej praprababki Barbary.

Re: Rodzina Żupańskich

22 paź 2020, 15:47

Witam.

Może ciekawe?

Dziennik Poznański nr 7, 9.I.1867, str. 4.
Ogłoszenie- mieszkanie do wynajęcia, Żupańska ul. Kozia 20.
Wdowa po Żupańskim?

Obrazek

Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Rodzina Żupańskich

22 paź 2020, 17:17

Witam.
Ciekawe, która to Żupańska. Być może wdowa po Konstantym, matka Jana Konstantego księgarza, bo to oni mieli dom przy ul. Koziej oddany im w użytkowanie.

Re: Rodzina Żupańskich

29 lis 2020, 15:52

Witam.

Jeszcze trochę znalezisk do Jana Konstantego Żupańskiego.
Nie znalazłam w tym wątku tych informacji (jest jedynie wzmianka o nekrologu od żony i syna).
Może się przyda?

Wielkopolanin nr 1, 2.I.1884, str. 3:
Wiadomości z bliska i z daleka.
J.K. Żupański zmarł po długiej i ciężkiej chorobie-

Obrazek
Obrazek

I jeszcze Dziennik Poznański:

Nr 1, 1.I.1884-
Str. 18.
Ś.p. Jan Konstanty Żupański- wspomnienie pośmiertne.
Obrazek

Str.19- nekrolog- żona z synem.
Obrazek

Nr. 2, 3.I.1884-
Str. 3.
Wiadom. miejsc. i potoczne-
Informacja o pogrzebie śp. J.K.Żupańskiego- księgarze nadesłali wieńce.

Obrazek

Str. 4.
Nekrolog, wspomnienie pośmiertne, koledzy księgarze.
Obrazek

Nr 3, 4.I.1884, str. 1 i 2-
J.K.Żupański- wspomnienie i opis pogrzebu.

Edycja- ponieważ 1 str. w całości była mało czytelna, podzieliłam 1 str. na dwie części-
I tak:
1 str. 2 pierwsze kolumny-
Obrazek

1 str. 3 i 4 kolumna-
Obrazek

Str. 2-
Obrazek

Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.
Ostatnio edytowano 29 lis 2020, 16:07 przez Gosia53, łącznie edytowano 1 raz

Re: Rodzina Żupańskich

29 lis 2020, 16:07

Śledziłem ten wątek, ale do tej pory nigdy nie padła w nim chyba informacja, którą czytam na pierwszej stronie zamieszczonego artykułu, że jakoby Zupanosowie przybyli z Filipopolis w Macedonii. Wygląda na to, że chodzi o obecne Płowdiw w Bułgarii, leżące w historycznej Tracji (nie Macedonii, ale dość niedaleko) i noszące w czasach antycznych rzeczywiście nazwę Philippopolis od FIlipa Macedońskiego (ojca Aleksandra), może stąd skojarzenie z Macedonią.

Jeśli ta informacja opiera się na prawdzie, a jest to dość prawdopodobne, zapewne pochodzi z tradycji rodzinnej Żupańskich, to mamy tu konkretną wiedzę o geograficznym pochodzeniu tej rodziny.

Re: Rodzina Żupańskich

29 lis 2020, 19:16

Dziękuję Małgosiu za ciekawe znaleziska. Wydawało mi się, że wcześniej uważnie przeczytałem ten artykuł, ale jakoś nie zwróciłem uwagi na miejscowość, z której pochodzili Żupańscy, więc Tobie Łukaszu też dziękuję. Szkoda, że na FS nie ma ksiąg metrykalnych (Bulgaria, Plovdiv, Philippopolis) wcześniejszych niż 1880r.

Re: Rodzina Żupańskich

30 lis 2020, 13:31

O ile dobrze odczytuję, wg Mikołaja Jorgi, rumuńskiego historyka, Żupańscy z Poznania byli greckimi macedończykami pochodzącymi z wołoskiego miasta Moskopola, znajdujacego się w południowej Albanii:

Wołosi (głównie Macedończycy zachodni) zajmowali się uprawą winorośli oraz handlem winem, w całej Europie Austro-Węgier w XVIII i XIX wieku. Moskopolitańscy winiarze brali czynny udział w handlu winem w Tokai na Węgrzech, ale także w Poznaniu. Wg Mikolaja Jorgi w Archiwum Miasta Poznań czytamy:

"Honoratus Thomas Rosa vinopola in Macedonia Moscopolii oriundus, Honoratus Constantinus Tusnski Graecus vinopola de civitate Moscopolis in Macedonia oriundus... die 10 ianuarii A.D. 1780, Honoratus Demetrius Wretowski Graecus vinopola de civitate Moscopolis w Macedonii oriundus ... die 1-ma mensis februarii anno 1780, Honoratus Georgius Dymszo Zupanski Graecus vinopola de civitate Moscopolis in Macedonia oriundus, honoratus Michael Driemovski ex Macedonia de civitate Moscopolis oriundus Graecus disunitus vinopola... die 15 mensis februarii anno 1788" ( Ninolae Iorga, "Note Polone" Academia Romana Memorie Sectiunii, Istorice Seria III, tomul II, Bucuresti,1924).

http://vlahoi.net/diaspora-ton-vlahon/m ... -xortiatis
http://www.korcapedica.com/bota-korcare ... a/137.html


Moskopole (alb. Voskopojë, Voskopoja; arum. Moscopole, Moscopolea; gr. Μοσχόπολις – Moschopolis; maced. Москополе – Moskopole; serb. Москопоље – Moskopolje) – nieistniejące dziś miasto w górach nad rzeką Devoll w południowej Albanii. Na jego miejscu leży dziś wieś Voskopojë w okręgu Korcza.[...] Moskopole było największym arumuńskim miastem w dziejach. Do dziś funkcjonuje w kulturze Arumunów jako apoteoza utraconego raju.

Moskopole upadło wskutek serii najazdów albańskich i tureckich. Najpierw w 1769 roku miasto splądrowały wojska osmańskie. W 1788 roku albańskie wojska Alego Paszy z Tepeleny spaliły miasto i wygnały jego mieszkańców. […] Do dziś przetrwało, częściowo w ruinie, siedem świątyń m.in. cerkiew św. Mikołaja i św. Eliasza.
Większość ludności Moskopola stanowili Arumuni (Wołosi), często stanowiący jednocześnie warstwę kupiecką. W życiu codziennym używano języka arumuńskiego, w handlu i w świątyniach prawosławnych – greckiego.

Po spaleniu miasta w 1769 większość moskopolskich Arumunów wróciła w góry północnej Grecji, spora część schroniła się w miastach dzisiejszej Macedonii (Kruševo, Bitola), zaś elita kupców osiedliła się w miastach monarchii habsburskiej, głównie w Wiedniu i Budapeszcie, jak również w Siedmiogrodzie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskopole

Re: Rodzina Żupańskich

30 lis 2020, 15:17

Dziękuję Grzegorzu za interesujące informacje. Ciekawe, czy zachowały się księgi metrykalne tych cerkwi.

Re: Rodzina Żupańskich

30 lis 2020, 18:18

Niestety nic nie wiem o metrykach z tego okresu. Natomiast na stronie nr 40 książki o handlu pomiędzy Wenecją i Moskopolem "Aromanii Moscopoleni Si Comertul Venetian" autorstwa Valeriu Papahagi (z przedmową profesora Mikołaja Jorgi) https://dinitrandu.com/wp-content/uploa ... netian.pdf podana jest informacja, że w dwóch listach z 1706 r. spotykamy nazwiska "Giani Costa Giupan da Moscopoli" i "Giani Costa Zupan da Moscopoli". To potwierdzenie zamieszkiwania Żupańskich w XVIII wiecznym Moskopolu.

Re: Rodzina Żupańskich

30 lis 2020, 21:08

Dziękuję Grzegorzu, sporo musiałem dopisać do posiadanych już informacji.
Wygląda na to, że w/przed 1769 rokiem opuścili miasto Moskopole i na krótko przenieśli się do Filippopolis, a bezpośrednio stamtąd do Poznania. Musiał być jeszcze jakiś epizod węgierski, bo mieli tam Żupańscy jakąś fabrykę i składy towarów. Być może po prostu prowadzili handel na skalę międzynarodową, w Polsce też zresztą mieli w różnych miastach swoje placówki.

Re: Rodzina Żupańskich

30 lis 2020, 21:28

No właśnie, w świetle tych wszystkich faktów, może być trudno powiedzieć, żeby oni w ogóle tak naprawdę wywodzili się z jakiegoś konkretnego miejsca... I ten kupiecki tryb życia.

Re: Rodzina Żupańskich

01 gru 2020, 01:31

Warto pamiętać o Kaliszu - tam też byli
(nie pamiętam teraz, czy Żupańscy, ale w każdym razie "Grecy" - kupcy winni).

Re: Rodzina Żupańskich

01 gru 2020, 06:42

Z tego co pamiętam, to byli nie tylko w Kaliszu, ale też w Gostyniu.

Re: Rodzina Żupańskich

01 gru 2020, 08:30

Łukasz Bielecki napisał(a):No właśnie, w świetle tych wszystkich faktów, może być trudno powiedzieć, żeby oni w ogóle tak naprawdę wywodzili się z jakiegoś konkretnego miejsca... I ten kupiecki tryb życia.

Oczywiście mając na myśli pochodzenie trzeba w tym przypadku mieć na uwadze szeroko rozumianą rodzinę Żupańskich.
Dodam jeszcze że wspomniany przeze mnie profesor Mikołaj Jorga (Nicolae Iorga) jeszcze do niedawna ze względów politycznych był omijany i bardzo często negowany przez historyków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
https://pl.wikiquote.org/wiki/Nicolae_Iorga
Odpowiedz