Odpowiedz

Proszę o tłumaczenie aktu urodzenia

08 wrz 2019, 17:03

Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia.

Akt urodzenia Stanisławy Rembacz 27 marca 1898 Zajączkowo

zdjęcie:

Obrazek

Re: Proszę o tłumaczenie aktu urodzenia

09 wrz 2019, 07:36

Nr 137
Pniewy, dnia 31 marca 1898
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany co do osoby robotnik Paweł Rembacz zamieszkały Zajączkowo-majątek, i zgłosił, że Katarzyna Rembacz z domu Reschke, żona robotnika Franciszka Rembacza, oboje wyznania katolickiego, zamieszkała przy swoim mężu, w Zajączkowo-majątek, w mieszkaniu męża, dnia 27 marca 1898 roku o pierwszej po południu urodziła dziecko płci żeńskiej któremu nadano imię Stanisława. Zgłaszający oświadczył, ze był obecny przy połogu pani Rembacz.
Odczytano, przyjęto i jako niepiśmienny opatrzył swoimi odręcznymi znakami
(-) + + +
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Proszę o tłumaczenie aktu urodzenia

09 wrz 2019, 18:59

Bardzo dziękuje za tłumaczenie Panie Wojciechu.
Odpowiedz