Odpowiedz

Poślednik - akty zgonu

15 cze 2020, 21:22

Bardzo proszę o przetłumaczenie:
USC Pępowo akt zgonu Nr.63/1912 - Poślednik Piotr
https://szukajwarchiwach.pl/34/410/0/3. ... qwK8GRcjNA

USC Krobia akt zgonu Nr.193/1896 - Józefa Poślednik z d. Gabisz
https://szukajwarchiwach.pl/34/425/0/3. ... iIbEfco-Qw

USC Miejska Górka akt zgonu Nr.14/1874 - Joanna Poślednik
https://szukajwarchiwach.pl/34/430/0/3. ... mNp2qgDJRw

Re: Poślednik - akty zgonu

18 cze 2020, 16:19

Nr 63
Pępowo, dnia 14 września 1912
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj, znana co do osoby żona robotnika Marianna Turalska zamieszkała Gębice pow. Gostyń i zgłosiła, że robotnik, wdowiec, Piotr Poslednik w wieku 76 lat, wyznania katolickiego, zamieszkały Gębice, urodzony Gębice, ożeniony z Józefą z domu Gabisz, syn nieznanych rodziców, zmarł w Gębicach, w mieszkaniu zgłaszającej, dnia 13 września 1912 roku o szóstej po południu. Powyżej skreślono jedno słowo drukowane.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Maryjanna Turalska
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Ringeltaube

Nr 193
Krobia, dnia 20 października 1896
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany co do osoby wyrobnik Piotr Puslednik zamieszkały Kołaczkowice i zgłosił, że jego żona Józefa Puslednik z domu Gabisz, 58 lat, wyznania katolickiego, zamieszkała Kołaczkowice, urodzona Domaradzice pow. Rawicz, córka zmarłych wyrobnika Macieja i Katarzyny nieznanego nazwiska, małżeństwa Gabisz, ostatnio zamieszkałych Góreczki pow. Rawicz, zmarła w Kołaczkowicach, dnia 19 października 1896 roku o czwartej po południu.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Piotr Puslednik
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Barcelek

Nr 14
Miejska Górka, dnia 18 października 1874
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj, uznana co do osoby przez znanego, tutejszego, gościnnego Kacpra Stelmaszczyka, żona chałupnika Katarzyna zamężna Naskręt zamieszkała w Dłoniach i zgłosiła, że Joanna owdowiała Poślednik, 81 lat, wyznania katolickiego, zamieszkały w Dłoniach, urodzona w Dłoniach, zamężna z Błażejem Poślednikiem, córka Pawła i Małgorzaty małżeństwa Lipowskich, zmarła w Dłoniach, w mieszkaniu zgłaszającej (jej córka), dnia 18 października 1874 roku o szóstej po południu.
Odczytano, przyjęto i jako niepiśmienna opatrzyła swoimi odręcznymi znakami
(-) + + +
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Poślednik - akty zgonu

19 cze 2020, 12:35

Wojtku, bardzo dziękuję :)
Odpowiedz