Odpowiedz

Erna Mina Sangals

07 cze 2022, 07:29

Witam,

Czy mogę prosic o tłumaczenie aktu małżeńskiego https://www.fotosik.pl/zdjecie/05d7ac2a8c47b651
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/1a081af25afc0db5

Pozdrawiam
Justyna

Re: Erna Mina Sangals

07 cze 2022, 12:02

Nr 279
(spis zapowiedzi nr 254)
Berlin -Tempelhof, dnia 6 października 1934
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. wachmistrz żandarmerii Hans August Hermann Fahrenkrug, uznany co do osoby na podstawie zapowiedzi, urodzony 13 marca 1906 Hamburg, metryka nr 338 USC Hamburg 2a, zamieszkały Drezno Hindenburgstr. 1
2. fakturzystka Erna Hulda Minna Sangals, uznana co do osoby na podstawie zapowiedzi, urodzona 2 marca 1903 Harburg, metryka nr 333 USC Harburg, zamieszkała Berlin-Mariendorf Prühβstr. 24
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. drukarz Oskar Fahrenkrug, uznany co do osoby na podstawie metryki urodzenia, lat 23, zamieszkały Hamburg Wandsbeker Stieg 46
4. robotnik Georg Sangals, uznany co do osoby na podstawie dowodu osobistego, lat 71, zamieszkały Berlin-Mariendorf Prühβstr. 24
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto, podpisano
(-) Hans Fahrenkrug
(-) Erna Fahrenkrug z domu Sangals
(-) Oskar Fahrenkrug
(-) Georg Sangals
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

ur. córka nr 361/1935 Drezno 5
21.2.35

Re: Erna Mina Sangals

07 cze 2022, 21:37

Dziękuję .

Pozdrawiam
Justyna
Odpowiedz