Odpowiedz

Maria Mina Sangals

11 cze 2022, 08:02

Witam,

Czy mogę prosić o tłumaczenie aktu małżeńskiego https://www.fotosik.pl/zdjecie/b7bcfd9c02606b98
https://www.fotosik.pl/zdjecie/fb638dab13634a80

Pozdrawiam
Justyna

Re: Maria Mina Sangals

16 cze 2022, 09:16

Nr 38
(spis zapowiedzi nr 25)
Berlin -Nikolauslauf, dnia 7 lipca 1934
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. robotnik Jonathan Heise, uznany co do osoby na podstawie zapowiedzi, urodzony 13/26 września 1907 Nowogród Wołyński, Gubernia Wołyńska, metryka ewangeliczno-luterańskiej parafii Żytomierz, zamieszkały Berlin-Nikolauslauf Münchowstr. 4
2. pomoc domowa Marie Minna Sangals, uznana co do osoby jak ad 1, urodzona 11 kwietnia 1904 Langendorf pow. Labiau, metryka nr 57 USC Lauknen, zamieszkała Berlin-Nikolauslauf Münchowstr. 33
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. robotnik Ernst Demuth, uznany co do osoby na podstawie dowodu osobistego, lat 32, zamieszkały Berlin-Mütte Brückenstr. 9
4. bez zawodu Margaretha Niemann z domu Behrmann, uznana co do osoby na podstawie metryki ślubu, lat 36, zamieszkała Berlin-Horst-Wessel-Stadt Markusstr. 53
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto, podpisano
(-) Jonathan Heise
(-) Marie Minna Heise z domu Sangals
(-) Ernst Demuth
(-) Margaretha Niemann z domu Behrmann
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

margines: syn ur. 331/1935 Berlin-Zehlendorf

Re: Maria Mina Sangals

22 cze 2022, 17:09

Dziękuję bardzo

Pozdrawiam
Justyna
Odpowiedz