Odpowiedz

Akt ślubu

29 cze 2022, 18:41

Uprzejmie proszę o tłumaczenie aktu ślubu zawartego między Wojciechem Kulupa syna Walentego i Magdaleny Rabiega a Franciszką Nowak zd. Bartoszewicz córką Marcina i Rozalii Krygier https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ska ... d28d5e96ac, akt numer 25 z góry dziękuje pozdrawiam serdecznie Renata.

Re: Akt ślubu

04 lip 2022, 04:46

Nr 25
Ryczywół, dnia 30 listopada 1883
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. chałupnik Wojciech Kulupa znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony 2 kwietnia 1830 Skrzetusz, zamieszkały Skrzetusz, syn chałupnika Walentego Kulupy zmarłego w Nowa Wieś Wyszyńska i Magdaleny z domu Rabiega zmarłej, ostatnio zamieszkałej w Lipa Kolonia pow. Chodzież
2. wdowa po chałupniku Franciszka Nowak z domu Bartoszewicz, znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona 26 września 1854 Morzewo pow. Chodzież, zamieszkała Skrzetusz, córka zmarłych gospodarza Marcina Bartoszewicza i Rozalii z domu Krygier ostatnio zamieszkałych Ryczywół
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. wyrobnik Józef Sell, znany co do osoby, lat 30, zamieszkały Ryczywół
4. wyrobnik Józef Bartoszewicz, znany co do osoby, lat 50, zamieszkały Ryczywół
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i przez ad 1, 2 i 4 podpisano, a przez ad 3 niepiśmiennego opatrzono odręcznymi znakami
(-) Wojciech Kulupa
(-) Franciszka Kulupa owdowiała Nowak z domu Bartoszewicz
(-) + + +
(-) Józef Bartoszewicz
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Brust
Odpowiedz