Odpowiedz

Akt ślubu - Marcin Koralewski, Marianna Piniecka

25 maja 2023, 21:55

Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu moich prapradziadków.
Z góry dziękuję
Maciej Wolff


strona 1:
https://zapodaj.net/e18de9cc2a70d.jpg.html
strona 2 :
https://zapodaj.net/8fce7a43db060.jpg.html

Re: Akt ślubu - Marcin Koralewski, Marianna Piniecka

09 cze 2023, 08:21

Nr 15
Ludomy, dnia 22 lipca 1883
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa
1.woźnica Marcin Koralewski znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony 13 grudnia 1854 Połajewo, zamieszkały Ludomy, syn wyrobnika Józefa Koralewskiego i Marianny z domu Kamińska, zamieszkałych ostatnio Połajewo
2. służąca Marianna Magdalena Piniecka, znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona 4 kwietnia 1865 Krosin zamieszkała Ludomy, córka chałupnika Józefa Pinieckiego Magdaleny z domu Tuszarek, zamieszkałych Krosin
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. rządca Andrzej Gellert, znany co do osoby, lat 41, zamieszkały Ludomy
4. parobek Michał Koralewski, uznany co do osoby przez znanego Marcina Koralewskiego, lat 24, zamieszkały Połajewo
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Marcin Koralewski
(-) Maryjanna Koralewska ur. Piniecka
(-) A. Gellert
(-) Michał Koralewski
Urzędnik stanu cywilnego rejonu Orłowo
(-) Linke
Odpowiedz