Odpowiedz

akt urodzenia Trzebieszów 102/1912

23 cze 2022, 16:02

Proszę o korektę tłumaczenia aktu urodzenia

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ska ... e0f1199eb8

Nr 102, Dębowierzchy, Marian Julian Kłopotek
Działo się we wsi Trzebieszów 18/31 marca 1912 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się osobiście: Stanisław Kłopotek, włościanin, lat 31, mieszkaniec wsi Dębowierzchy, w obecności: Andrzeja Kłopotka, lat 57, i Józefa Wójcika? lat 45 obu włościan, mieszkańców wsi Dębowierzchy i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się we wsi Dębowierzchy 14/27 czerwca 1911 roku o godzinie szóstej rano, od prawowitej jego żony Marianny z Bożyków, lat 29. Dziecięciu temu przy Chrzcie Świętym sprawowanym dzisiaj przez ks. Jana Jóźwiaka? miejscowego wikarego, nadano imiona Marian Julian, a chrzestnymi rodzicami jego byli: Do?_? B_? i Marianna D _?. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano a jako nie umiejący pisać, przez nas podpisany .
(-) Ks. Feliks Halberstadt proboszcz parafii Trzebieszów

Re: akt urodzenia Trzebieszów 102/1912

24 cze 2022, 14:55

... a chrzestnymi rodzicami jego byli: Dominik Bożyk i Marianna D?szkowska.
Druga litera w nazwisku chrzestnej jest dla mnie niewiadomą.

Re: akt urodzenia Trzebieszów 102/1912

24 cze 2022, 16:21

Dziękuję :wink:
Odpowiedz