Odpowiedz

Akt urodzenia - Piotr Komor

02 sie 2022, 09:48

Witam,

Proszę o pełne tłumaczenie na język polski aktu urodzenia, Piotr Komor

Rodzice: Antoni Komor i Józefa Kozioł.


Parafis Psary #19 : https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/e7831adc3b759152b768861fac29962e11d7d2767df69da2de44af0e03577782

Re: Akt urodzenia - Piotr Komor

02 sie 2022, 13:51

19/Dymitrów
Działo się we wsi Psary dnia 11/23 lutego 1888 roku o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Antoni Komor rolnik zamieszkały w Dymitrowie lat 29 w obecności Józefa Żurawskiego lat 50 i Jana Żurawskiego lat 28 obu rolników zamieszkałych w Dymitrowie
i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Dymitrowie dnia wczorajszego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej wieczorem ze ślubnej jego małżonki Józefy z Kozłów lat 17.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym dano imię Piotr a rodzicami chrzestnymi jego byli Andrzej Komor i Marianna Kozioł.
Akt niniejszy oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, oświadczającego podpisany, świadkowie niepiśmienni.
Proboszcz Parafii
/-/ ks. Paweł Romanowski
/-/ A. Komor

Adnotacja:
Urodzony zmarł dnia 18.12.1961r.
Urząd Stanu Cywilnego w Przykonie za nr 47/61

Re: Akt urodzenia - Piotr Komor

02 sie 2022, 14:25

Nie rozumiem adnotacji:

Urodzony zmarł dnia 18.12.1961r.

Re: Akt urodzenia - Piotr Komor

02 sie 2022, 14:37

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego Przykona dokonał tego zapisu w 1961r. po zgonie Piotra Komora (częste przypadki zapisywanego zgonu przy aktach urodzin lub ślubów)
Jego akt zgonu znajduje się w USC Przykona za nr 47 z 1961r.

Re: Akt urodzenia - Piotr Komor

02 sie 2022, 16:50

Dobrze, dziękuję bardzo.
Odpowiedz