Odpowiedz

Prośba o przetłumaczenie akt

04 sie 2022, 19:09

Witam,

Bardzo proszę o wsparcie - pełne tłumaczenie na język polski aktu dotyczącego Stanisława Łuczaka ur. około 1862r.

https://zapodaj.net/18a66bddf61ad.jpg.html

Re: Prośba o przetłumaczenie akt

05 sie 2022, 08:36

Miejscowość Szadek, akt nr 10
Miało to miejsce we wsi Kosmów, 3/15 maja 1899 roku o godzinie 11 rano. Oświadczamy w obecności świadków Wojciecha Nowaka lat 60 i Franciszka Frontczaka lat 40, obojga rolników mieszkających we wsi Szadek, że w dniu dzisiejszym zawarto religijny związek małżeński między Stanisławem Łuczakiem, wdowcem lat 36, rolnikiem urodzonym we wsi Janków parafii Goliszew, a mieszkającym we wsi Przydzeń* parafii Kościelec, synem zmarłego Wojciecha i Józefy, małżonków Łuczak - a Antoniną Olczak lat 34, wdową po zmarłym 26.04/08.05 1898 roku we wsi Altdebern** w Prusach na robotach/ będącym – dopisek mój/ Józefie Olczaku, córką żyjących Walentego Cichego i jego żony Anastazji urodzonej Głuszczyk. Małżeństwo poprzedziły trzykrotne ogłoszenia opublikowane w niniejszym kościele i w parafii młodego w Kościelcu w dniach: 18/13 kwietnia, 25 kwietnia/07 maja, 2/14 maja bieżącego roku. Przeciwskazań nie zgłoszono. Nowo zaślubieni oświadczyli, że nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. Ślubu udzielił ksiądz Adam Wolski, proboszcz parafii Kosmów. Akt niniejszy świadkom i nowo zaślubionym, wszystkim niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany – proboszcz kosmowskiej parafii, utrzymujący akta stanu cywilnego. Podpis nieczytelny.

*Zapisano Przydzeń – w metrykach Kościelca Kaliskiego występują miejscowości Przydzyn i Przedzeń, natomiast w https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/57842/edition/73790/content tylko Przedzeń
**Prawdopodobnie Altdöbern https://www.google.pl/maps/place/Urz%C4%85d+Altd%C3%B6bern,+Niemcy/@51.6607261,13.9650956,12z/data=!4m5!3m4!1s0x470811a6e0f0be3d:0x272e860e5e8d5ede!8m2!3d51.6499651!4d14.0239559
Pozdrawiam
Ela
Odpowiedz