Wymiana doświadczeń pomiędzy genealogami, dyskusje ogólne na tematy genealogiczne i historyczne, dane dotyczące parafii, archiwów, ciekawych stron, itd
Odpowiedz

Ks. Kazimierz Konieczny (1904-1981) - Gniezno 1947-1953

03 lis 2019, 19:00

http://www.pocztowki.plockie.pl/artykul69.html
Autor: Lech Borzym (za zgodą autora)

Księżowskie fotografowanie
Fot. K. Konieczny Gniezno, Kolegiaty 2.

Autograf o takiej treści zapisany ołówkiem na odwrocie fotografii zatytułowanej Na Wiśle k. Płocka, skłonił mnie do próby odszukania autora i poznania jego biografii. W poszukiwaniach, wcale nie trudnych - internet, natrafiłem na opracowanie Władysława Nielipińskiego i muszę przyznać, że pewnym zaskoczeniem było dla mnie to, że fotografem okazał się ksiądz.
Ksiądz Kazimierz Konieczny (1904-1981) był doktorem prawa kanonicznego, wybitnym znawcą języka łacińskiego, przez cały okres posługi kapłańskiej sprawował wiele ważnych funkcji kościelnych i naukowych, był też miłośnikiem gór i przyrody, filatelistą i wreszcie znakomitym fotografikiem.1
Fotografia, której opis na rewersie omówiłem na wstępie, została wykonana w formacie pocztówkowym z liniaturą adresową i z tego także powodu znalazła się w moim zbiorze. Wśród pocztówek fotograficznych w części kartek wydanych po II wojnie światowej od początku zajęła czołowe miejsce wśród najciekawszych i najładniejszych w zbiorze.
Okres od października 1947 roku do grudnia 1953 roku ksiądz Konieczny spędził w Gnieźnie i ta informacja w połączeniu z odręcznym autografem na fotografii pozwala na datowanie wykonania opisywanego zdjęcia w tym przedziale czasu.
Jak wynika z opublikowanego zestawienia udziału członków Polskiego Towarzystwa Fotograficznego Oddział Gniezno w wystawach krajowych w latach 1948 - 59, ksiądz Konieczny był najbardziej aktywnym fotografem, obsyłającym ogólnopolskie konkursy w tym okresie. Udział w wystawach owocował licznymi nagrodami.
W czerwcu 1950 roku wystawiając 7 prac otrzymał wyróżnienie na wystawie Krajobraz górski w fotografice organizowanej przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i PTF w Poznaniu.
W lipcu 1953 roku na Ogólnopolskiej Wystawie Amatorskiej Fotografii Artystycznej w Łodzi wystawił 3 prace i otrzymał II Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za całość wystawionych prac.
W marcu 1954 roku Gazeta Poznańska pisze:
Wielkim powodzeniem cieszy się wystawa fotograficzna pt. "Turystyka narciarska".
Wystawa gromadzi 42 prace 12 znanych fotografików, m. in. Wiktora R. Schramma, Feliksa Sikorskiego, Tadeusza Cypriana, Kazimierza Koniecznego, Grażyny i Zbigniewa Wyszomirskich.2

Całość spuścizny twórczej księdza artysty - około 20 tysięcy fotografii, znajduje się w Archiwum Archidiecezji Warszawskiej. (LB, lipiec 2014)

1 Kalwarczyk, G. ks.: "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" LXIV, 1982, nr 4
2 Nielipiński, W.: Fotografia gnieźnieńska w II połowie XX wieku, WBPiCAK w Poznaniu, 2013
...

edycja:
https://www.wbp.poznan.pl/att/x-archiwu ... zesc-i.pdf
Polskie Towarzystwo Fotograficzne Oddział w Gnieźnie - str.13
Odpowiedz