Poszukiwanie informacji o przodkach, ogłoszenia
Odpowiedz

W. Wichłacz, abs. XVII kursu w Sz. Policji P. w Mostach W.

03 sie 2022, 19:42

Poszukujemy informacji o przebiegu służby Władysława Wichłacza (ur. 1915 w Mieścisku, powiat wągrowiecki, woj. poznańskie) po ukończeniu XVII Kursu w Szkole dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich. Kurs trwał od 1.03 do 1.07.1939r. Po kursie został skierowany do woj. tarnopolskiego.
W czasie wojny W.Wichłacz był więźniem obozu w Ostaszkowie, zamordowany w Twer, spoczywa na cmentarzu w Miednoje.
Szukamy szczegółowych informacji o jego służbie od 1.07 do 17.09.1939r.

Poszukujemy również informacji dot. historii utworzenia posterunku PP w Mieścisku (pow. wągrowiecki) do września 1939r.
Będziemy wdzięczne za pomoc,
Klaudia i mama Ala

Re: W. Wichłacz, abs. XVII kursu w Sz. Policji P. w Mostach

03 sie 2022, 20:15

Klaudio,
Policjant przyjęty do policji 10.11.1938;policja patrolowa,
07.01.1939 Normalna szkoła zawodowa dla szeregowców Głównej Dyrekcji Państwa
policjant (w m. Mosty-Wielkie, powiat Żółkiew,woj.Lwów)
został wysłany do okręgu tarnopolskiego, gdzie służył
do września 1939 Posterunkowy Policji Państwowej
Rozstrzelany 08-09.05.1940 Kalinin ,był przetrzymywany w Ostaszkowie
a od 05.07.1940 do Kalinina
Przeszukaj:
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Tarnopolu
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/ ... polu=51065
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/ ... ki=5535662

Rosyjski Memoriał zamordowanych -Ostaszków,Miednoje,Kalinin,Kozielsk:
Вихлач Владислав (Wichłacz Władysław s. Stanisława i Stanisławy). Род. в 1915 г. в д. Месьциско-Улица Вонгро-
вецкого повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост. ■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание No 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*]. ■ N-316-59-4676 Вихлач Владислав Станиславович; N24 -48-27 род. в м. Мастиска-улица,
уезд Янгровец [!] Познанского в-ва, рядовой полиции-практикант патрульной службы; SP 4 -3-255-2062 сын
Станислава и Станиславы, м.р. Месциско-улица, уезд Венгрув [!], принят в полицию 11.10.1938; NSzP-514-
48-463; PK род. в 1914 г., розыск 1957 г.; JT-367; KCM -2-986 принят в полицию 11.05.1938.
str.248
https://www.memo.ru/media/uploads/2019/ ... noe_t1.pdf
Odpowiedz