Odpowiedz

Proszę o przetłumaczenie

13 wrz 2017, 09:11

Bardzo proszę o przetłumaczenie http://szukajwarchiwach.pl/53/1965/0/1/ ... /#tabSkany
Zgłaszajaca to Marianna Kaczor ( Stanisławska)
Rodzice to Marianna i Jakub Nowak imie dziecka to Zofia
Dziekuje Dagmara

Re: Proszę o przetłumaczenie

19 wrz 2017, 08:35

Nr 122
Środa, dnia 26 marca 1906 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj znana co do osoby robotnica Marianna Kaczor z domu Stanisławska zamieszkała w Środzie; ponieważ stawającej znany jest tylko polski, jako tłumacz języka polskiego zaproszony został tutejszy sekretarz miejski, znany Otto Kottwitz, który jako powołany do tłumaczenia zapewnił, że będzie czynił to staranne; po czym Kaczor zgłosiła przez tłumacza, że Marianna Nowak z domu Kaczor, żona robotnika Jakuba Nowaka, oboje wyznania katolickiego, zamieszkała przy mężu w Środzie, w mieszkaniu męża, dnia 26 marca 1906 roku o trzeciej nad ranem, urodziła dziewczynkę której nadano imię Zofia. Zgłaszająca podała to z własnej wiedzy.
Powyżej skreślono 4 słowa drukowane. Obok, na marginesie wpisano 13 wierszy. Przez tłumacza
odczytano, przyjęto i zgłaszająca jako niepiśmienna opatrzyła swoimi odręcznymi znakami
(-) + + + (-) Otto Kottwitz
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Dr. Reinecke

Potwierdza się zgodność rejestrem głównym
Środa, dnia 26 marca 1906 roku
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Dr. Reinecke


Zmarła w Środzie dnia 12 listopada 1967
USC Środa nr 207/ 1967

Re: Proszę o przetłumaczenie

19 wrz 2017, 18:59

Dziękuję
Pozdrawiam Dagmara
Odpowiedz