Odpowiedz

Staphanus Frankowski slub

06 lut 2018, 17:33

http://szukajwarchiwach.pl/53/1861/0/3/ ... /#tabSkany
http://szukajwarchiwach.pl/53/1861/0/3/ ... /#tabSkany
Staphanus Frankowski (52 lat) , rodzice: Michael Frankowski
, Franciska Puk ,
Josepha Jagodzińska (29 lat) , rodzice: Stanislaus Jagodziński , Antonina Ostrowska ,
Tumaczenie całego dokumentu z góry dziękuje Irmina

Re: Staphanus Frankowski slub

07 lut 2018, 12:51

Nr 16
Tarnowo, dnia 22 maja 1893
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. gospodarz Stefan Frankowski wcześniej ożeniony ze zmarłą Teresą z domu Zmuda znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 16 grudnia 1841 roku w Opalenicy pow. Grodzisk, zamieszkały w m. Więckowice pow. Poznań Zachód, syn mieszczanina Michała i jego żony Franciszki z domu Puk małżeństwa Frankowskich zamieszkałych w Opalenicy i tam zmarłych
2. córka młynarza Józefa Jagodzińska znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 27 lutego 1864 roku w Ceradzu Kościelnym pow. Poznań Zachód, zamieszkała w Ceradzu Kościelnym córka młynarza Stanisława i jego żony Antoniny z domu Ostrowska małżeństwa Jagodzińskich zamieszkałych Ceradzu Kościelnym
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. rządca Jan Kaptor znany co do osoby, lat 52 zamieszkały w Tarnowie
4. młynarz Stanisław Jagodzinski znany co do osoby, lat 63, zamieszkały w Ceradzu Kościelnym
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Stefan Frankowski
(-) Józefa Frankowska ur.Jagodzińska
(-) Jan Kaptor
(-) Stanisław Jagodzinski
Urzędnik stanu cywilnego dla Rejonu Jankowice
(-) Mielcarzewicz

na marginesie:
Feliks Frankowski urodzony dnia 3.5.1901 w Więckowicach

zawarł 2 małżeństwo dnia 28 maja 1941 USC Poznań nr 547/42

Re: Staphanus Frankowski slub

07 lut 2018, 21:38

BARDZO dziękuje Irmina

Re: Staphanus Frankowski slub

08 lut 2018, 00:09

Irmino,
Postaraj się kontrolować swoje prośby o tłumaczenia i nie powtarzaj po raz kolejny...
Odpowiedź i tłumaczenie tego aktu otrzymałaś od Wojtka już 3 grudnia:
viewtopic.php?f=15&t=15780&p=130249&hilit=stefan+frankowski#p130249
Odpowiedz