Odpowiedz

Akt małżeństwa

12 lut 2018, 20:24

Dzień dobry,
proszę uprzejmie o pełne tłumaczenie aktu ślubu Antoniego Nieznalskiego z MAłgorzata Gabrysiak, AM 21/1894 Izbica Kujawska, link :
https://zapodaj.net/37e93347dd0c9.jpg.html

Re: Akt małżeństwa

13 lut 2018, 23:12

21/Naczachowo
Działo się w osadzie Izbica 18/30 września 1894r. o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Rocha Niszczak lat 40 i Szczepana Radowskiego lat 47 obu służących z Naczachowa został zawarty w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Nieznalskim kawalerem lat 22, służącym, zamieszkałym w Naczachowie, urodzonym w Mąkoszynie tejże parafii, synem zmarłych Walentego i Elżbiety z domu Kadzidłowska małżonków Nieznalskich robotników i Małgorzatą Gabrysiak panną, służącą, lat 21, zamieszkałą w Naczachowie, urodzoną we wsi Katarzyna parafii Przedecz, córką Stanisława i Marianny z domu Ptasińska małżonków Gabrysiaków służących. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym izbickim kościele w trzy niedziele a mianowicie 28 sierpnia/9 września, 4/16 września i 11/23 września br. Przeszkód żadnych nie było. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Religijny obrzęd małżeński dopełniony został przez księdza Salwatora Kaczorowskiego Bernardyna. Akt niniejszy stawającym niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.
Proboszcz Parafii Izbica
Utrzymujący akta stanu cywilnego
/-/ podpis nieczytelny

Re: Akt małżeństwa

14 lut 2018, 17:38

Dziękuję! :D
Odpowiedz