Wymiana doświadczeń pomiędzy genealogami, dyskusje ogólne na tematy genealogiczne i historyczne, dane dotyczące parafii, archiwów, ciekawych stron, itd
Odpowiedz

Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

25 wrz 2010, 13:55

Mam dostęp do w/w inwentarzy, które sukcesywnie będę w tym wątku nanosił, być może komuś przydadzą się dane w nich zawarte.

Inwentarze z lat 1776-1779 (zawierają również nazwiska poddanych)

Broniszewice 11 IV 1776
Fragmenty aktu oddania dóbr wierzycielowi ks. Piotrowi Hulewiczowi, kanonikowi kolegiaty gnieźnieńskiej. Stroną pozwaną jest Wężykowa, kasztelanowa poznańska.

Kamień 3 V 1776
Fragment aktu oddania dóbr Maciejowi Łakińskiemu. Właściciel: Franciszek Gembart.

Osiek 15 V 1776
Inwentarz spisany przez Józefa Badyńskiego, zaprzysiężonego komisarza województw wielkopolskich, przy oddaniu dóbr w posiadanie wierzycielowi Antoniemu Sieroszewskiemu, generałowi adiutantowi wojsk królewskich. Stroną pozwaną jest Leon Miaskowski, kasztelan lędzki i Andrzej Zabłocki, spadkobiercy Marianny z Rokickich Miaskowskiej. Wypis z ksiąg grodzkich konińskich.

Pieruszyce 18 V 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie małż. Franciszka i Katarzyny Pruskich, dożywotnich posiadaczy dóbr.

Górzno 20 V 1776
Fragment aktu oddania części dóbr Filipowi Hulewiczowi. Właściciel: Franciszek Koźmiński.

Sobiesęki, Mroczki Wielkie 20 V 1776
Fragment aktu oddania dóbr w posiadanie spadkobiercom Franciszka Rychłowskiego, właściciela dóbr. Posiadaczem zastawnym jest Kazimierz Gorzyński.

Szczypiorno, Boczków 27 V 1776
Fragmenty aktu działów rodzinnych między braćmi Józefem, burgrabią kaliskim i Kantym Korzenickimi.

Podlesie, Rogaszyce, Żerniki, Kretków 12 VI 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie Anny z Gajewskich, wdowy po Andrzeju Radolińskim,posiadaczu dóbr.

Sławoszew 3 VII 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w zastaw Michałowi Małachowskiemu przez Antoniego Tomickiego, właściciela.

Strzałków, Małgów 8 VII 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w trzyletnią dzierżawę Robertowi Taylerowi, pułkownikowi wojsk królewskich, przez właściciela Ignacego z Kalinowej Zarembę.

Rychnów 27 VII 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie Michała Stawskiego, posiadacza zastawnego dóbr..

Gutów 16 VIII 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie właściciela Jakuba Przespolewskiego przy sprzedaży dóbr Kasprowi Zakrzewskiemu.

Kurcew 12 IX 1776
Inwentarz spisany na zlecenie Franciszka Zielonackiego, posiadacza zastawnego dóbr. Właścicielem był jego zmarły brat Józef Zielonacki.

Strzałków, Małgów 19 XI 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w trzyletnią dzierżawę Robertowi Taylerowi oberstleitnantowi dragonii. Właściciel: Ignacy Zaremba, starosta prośniałkowski.

Mycielin 30 XI 1776
Inwentarz spisany przez Ignacego Racięckiego zaprzysiężonego komisarza województw pozna ńskiego i kaliskiego, przy oddaniu dóbr w posiadanie Petroneli z Gałczyńskich Mleckiej. Stroną pozwaną są Piotr, Onufry i Cyprian Gałczyńscy.

c.d.n.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

25 wrz 2010, 14:11

...
Ostatnio edytowano 14 sty 2012, 00:12 przez Chrystian Orpel, łącznie edytowano 1 raz

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

25 wrz 2010, 15:18

Karsy, Bobry, Wierzchosław 2 XII 1776
Wizja spisana na żądanie Adama Chmielewskiego.

Szczury 9 XII 1776
Fragment aktu oddania części dóbr w posiadanie regimentowi konnemu księcia Antoniego Sułkowskiego, wojewody gnieźnieńskiego, z powoduniezapłacenia zaległych rat pogłównego. Dobra znajdowały się dotąd w posiadaniu Franciszka i Michała Gromadzkich i małż. Rubachów.

Leziona, Wielopole 18 XI 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie Józefa Nowowiejskiego, właściciela dóbr.

Osiek 21 I 1777
Inwentarz spisany przy reindukcji w dobra Leona Miaskowskiego, kasztelanalędzkiego. Zarazem porównanie z stanem z 15 X 1776 (data wzięta z reindukcji. Zapewne jednak chodzi o inwentarz z 15 V 1776 podany wyżej ) kiedy to dobra oddane zostały w posiadanie Antoniego Sieroszewskiego.

Mycielin 11 IV 1777
Fragment aktu oddania części dóbr w posiadanie spadkobiercom po Ignacym Glisczyńskim.

Kosmów 5 V 1777
Inwentarz spisany przez Tomasza Żelisławskiego zaprzysiężonego komisarza województw wielkopolskich przy oddaniu dóbr w posiadanie Michałowi Bogdańskiemu.

Rososzyca 5 VI 1777
Wizja przeprowadzona na żądanie Ludwiki z Borzysławskich, wdowy po Hermenegildzie Chrzanowskim, właścicielu dóbr.

Dębsko 19 VI 1777
Inwentarz spisany przez Józefa Więckowskiego, burgrabiego grodzkiego sieradzkiego przy wwiązaniu w dobra Józefa Nowowiejskiego, chorążego łomżyńskiego. Właściciel dóbr: Józef Kiełczewski, dotychczasowy posiadacz: Wężyk.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

27 wrz 2010, 19:35

Witam!
Bardzo interesują mnie następujące miejscowości:
Kalinowa, Kobylniki, Morawki, Garbów,Tuwalczew,Kawęczynek,Golków,Gorzałów
Pozdrawiam Zbyszek

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

28 wrz 2010, 14:20

zciszewicz napisał(a):Witam!
Bardzo interesują mnie następujące miejscowości:
Kalinowa, Kobylniki, Morawki, Garbów,Tuwalczew,Kawęczynek,Golków,Gorzałów
Pozdrawiam Zbyszek

Oto co znalazłem :
Morawki17 VI 1786 - Wizja przeprowadzona w czasie sesji zjazdowej, na której nastąpił układw sprawie pretensji Biernackich. Współwłaścicielami wsi są: Wojciech Biernacki, Tomasz Otocki, Sebastian Bogusławski.
Części wsi.
Turobojszczyzna - poddani: zagrodnik Jan, półrolnik Olesiak z ojca Olasa,półrolnik Wawrzyn Świtoniak.
Baliczczyzna i Rzepeczczyzna - zamieszkujący: j.p.(skrót niejasny, może być jegomość pan lub jaśnie pan) Gajewski, Biernacki, Walenty Bogusłaski.
Morawki - 10 VI 1788 - Wizja przeprowadzona na żądanie Wawrzyńca Wstowskiego przy przejęciu przez niego dóbr od poprzednich posiadaczy: Tomasza Otockiego i Aleksego Ligowskiego. W rejestrze podatkowym z 1789 r jako właściciel występuje Marcin Wstowski.

Pozostałych wsi nie ma podejrzewam, że należały do innych powiatów. Pozdrawiam.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

28 wrz 2010, 14:53

Ciąg dalszy inwentarzy.
Sławin 19 VI 1777 - Fragment aktu oddania dóbr w posiadanie wierzycielom: małż. Tadeuszowi i Justynie Białoskórskim. Dotychczasowy właściciel :Jan Szczepkowski.

Dębe, Biernatki 18 VII 1777 - Wizja przeprowadzona na żądanie właściciela Kajetana Radolińskiego.

Sławoszew, Parzew 4 VIII 1777 - Inwentarz spisany przy sprzedaży dóbr Annie z Świnarskich Chlebowskiej kasztelanowej kaliskiej przez Antoniego Tomickiego właściciela.

Gałązki Małe 5 VIII 1777 - Wizja na żądanie Stanisława Przespolewskiego.

Lutynia akt oddania dóbr wierzycielowi Marcinowi Bogdańskiemu. Właściciel: Wojciech Koszutski.

Stojanów 30 X 1777 - Akt oddania dóbr w posiadanie Szymonowi Paruszewskiemu pisarzowi grodzkiemu kruszwickiemu. Pozwani: małż. Suchorscy, Zielenieccy, Chmielińscy oraz Szołowski.

Fabianów 13 XI 1777 - Wizja przepr. przez Jan Jaraczewskiego i Jakuba Lubeskiego w obecności woźnego Antoniego Zarzyckiego (nie podano na czyje żądanie)

Rożdżały 4 IV 1778 - akt oddania wsi w posiadanie Franciszkowi Bogusławskiemu. Dłużnicy: Piotr Karśnicki i Świętosław Gnoiński.

Witaszyce, Olędry Witaszyckie 3 VI 1778 - akt komisaryczny oddania dóbr Karolowi, Ludwikowi i Bogusławowi Bukowieckim. . Wwiązanie następiło przy asystencji wojskowej. Właściciele: dzieci zmarłego Franciszka Górzeńskiego.

Bilczew 1 VII 1778 - Wizja na żądanie Lucyniusza Olszewskiego.

Przespolew 5 VII 1778 - aky komisaryczny oddania
dóbr w posiadanie Pawłowi Drogosławowi Skórzewskiemu wojskiemu kaliskiemu.

Zadowice 11 VI 1778 - Wizja na żądanie Ignacego Szołdrskiego dzierżawcy.

Będzieszyn 16 VII 1778 - Wizja na żądanie Jana Kosickiego posiadacza zastawnego dóbr.

Pamięcin, Żegocin, Dojutrów 27 VII 1778 - akt reindukcji w dobra Kajetana Radolińskiego. Dotychczasowy posiadacz: Piotr Radoński.

Przespolew 30 IX 1778 - Fragment aktu komisarycznego oddającego część dóbr w posiadanie wierzycielowi Antoniemu Kanieckiemu. Dłużnik: Marcin Zaremba.

Przespolew 18 XI 1778 - Inwentarz spisany przez burgrabiego grodzkiego wieluńskiego przy oddaniu dóbr wierzcielowi Franciszkowi z Dobruchowa Wolskiemu. Dłużnik : Marcin Zaremba.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

28 wrz 2010, 16:59

Witam!!!
Bardzo dziękuję za sprawdzenie w/w miejscowości.
Przeglądając kiedyś Rocznik Kaliski natrafiłem na informację dotyczącą Kalinowej a w przypisach było że wiadomości pochodzą z "ASPK zbiory do KW Kalinowa inwentarz z 13 X 1840 roku. Gdzie mogę takie dokumenty znależć i co oznacza skrót ASPK.
Pozdrawiam Zbyszek

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

28 wrz 2010, 17:58

Witam
Interesują mnie inwentarze wraz ze wszystkimi nazwiskami (poddani również)
Dębe, Biernatki 18 VII 1777 - Wizja przeprowadzona na żądanie właściciela Kajetana Radolińskiego.
Pozdrawiam.Beata

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

29 wrz 2010, 13:39

zciszewicz napisał(a):Witam!!!
Bardzo dziękuję za sprawdzenie w/w miejscowości.
Przeglądając kiedyś Rocznik Kaliski natrafiłem na informację dotyczącą Kalinowej a w przypisach było że wiadomości pochodzą z "ASPK zbiory do KW Kalinowa inwentarz z 13 X 1840 roku. Gdzie mogę takie dokumenty znależć i co oznacza skrót ASPK.
Pozdrawiam Zbyszek

Nie mam pojęcia ale będę jutro (30.09) na zebraniu Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego więc zapytam może ktoś będzie wiedział. Czy pamiętasz który yo był rocznik, byłoby łatwiej szukać.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

29 wrz 2010, 14:04

wspomnienia3 napisał(a):Witam
Interesują mnie inwentarze wraz ze wszystkimi nazwiskami (poddani również)
Dębe, Biernatki 18 VII 1777 - Wizja przeprowadzona na żądanie właściciela Kajetana Radolińskiego.
Pozdrawiam.Beata


Witam. Oto dane.

Dębe - Marcin Ulatowski zagrodnik z żoną Maryjanną mają dzieci 4: Agnieszkę, Maryjannę, Grzegorza i Karola. Ewa Janowa (bez nazwiska) Kumornica. Michał Hadas zagrodnik z zoną Maryjanną mają dzieci 2: Felicyjana i Elżbietę. Michał Matusiak ten na wędrówkę poszedł tylko żona Rozalija siedzi. Mają dzieci 4: Walentego, Maryjannę, Anastazyją i Jana. Karol włodarz przyszły z żona Giertrudą dzieci 3: Maryjannę, Magdalenę i Macieja. Jan Józefiak zagrodnik żona Teresa dzieci: Agata i Zofija. Paweł Nych półrolnik żona Maryjanna . Piotr Banasik zagrodnik żona Apolonija dzieci: Justyna, Piotr, Anna, Maryjanna. Wojciech Jędrzejak żona Katarzyna dzieci: Maryjanna, Zofija, Mateusz, Jędrzej.Tomasz Biedas półrolnik żona Jagnieszka dzieci: Jan, Walenty i Agnieszka. Walenty Biesiadek zagrodnik żona Konegunda.

Biernatki - Stanisław Kaczmarek półrolnik żona Agata dzieci: Kazimierz, Maciej, Zofija, Franciszka. Wincenty Gąska półrolnik żona Giertruda dzieci: Jan.Michał Napierała zagrodnik żona Agata dzieci: Agnieszka, Konstancja.Jakub Kosielak żona Agnieszka dzieciMaryjanna, Zyzanna, Antoni - poddani.

Jest jeszcze kilka imion ale bez nazwisk. Pozdrawiam.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

29 wrz 2010, 14:17

Bardzo dziękuję za sprawdzenie.
Pozdrawiam.Beata

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

29 wrz 2010, 17:28

Witam
Prawdopodobnie był to nr. I Rocznika Kaliskiego.Poszukuję też informacji o znanym kaliskim notariuszu Piotrze Pawle Szrubarskim , który w 1847 roku nabył dobra Kalinowa, oraz o Leonie Murzynowskim , który był w 1917 roku nauczycielem fizyki i chemii w dzisiejszym Asnyku.Jeśli bym mógł liczyć na Twoją pomoc to bardzo dziękuję.
Pozdrawiam Zbyszek

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

01 paź 2010, 15:41

zciszewicz napisał(a):Witam
Prawdopodobnie był to nr. I Rocznika Kaliskiego.Poszukuję też informacji o znanym kaliskim notariuszu Piotrze Pawle Szrubarskim , który w 1847 roku nabył dobra Kalinowa, oraz o Leonie Murzynowskim , który był w 1917 roku nauczycielem fizyki i chemii w dzisiejszym Asnyku.Jeśli bym mógł liczyć na Twoją pomoc to bardzo dziękuję.
Pozdrawiam Zbyszek

Byłem na spotkaniu . Pytałem o wszystko ale nikt nie umiał na Twoje pytania odpowiedzieć.
Jedyne co mogę Ci poradzić to wejdź na stronę http://genealogia.kalisz.pl/ wpisz w poszukiwaniach Twoje pytania i czekaj, może będzie odzew. Przesyłam pozdrowienia.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

02 paź 2010, 15:07

Huta 20 I 1779 - Fragm. aktu komisarycznego oddającego dobra w posiadanie wierzycielowi Tomaszowi Morawskiemu. Dotychczasowy posiadacz: Franciszek Wolski.

Borucin 18 II 1779 - Inwentarz spisany przez Ignacego Malczewskiego burgrabiego grodzkiego kaliskiego przy oddaniu dóbr w posiedanie wierzycielowi Antoniemu Kiedrowskiemu. Dłużnicy: spadkobiercy Wojciecha Kobierzyckiego, posiadacza zastawnego wsi. Właściciele dóbr: bracia Franciszek i Antoni Wolscy.

Karmin, Karminek 1 V 1779 - Fragm. Aktu oddania dóbr wierzcielowi Władysławowi Biernackiemu. Właściciel i dłużnik : Ksawery Sokolnicki.

Pamięcin 20 V 1779 - Wierzyciel: Kajetan Radoliński, dłużnik: Piotr Radoński.

Łęg 11VI 1779 - Akt oddający dobra Janowi Bonikowskiemu, dotychczasowy posiadacz Wincenty Damęcki.

Miniszew 14 VI 1779 - Akt oddający część dóbr Józefowi Więckowskiemu, posiadacz tej części Franciszek Łączkowski.

Rychnów 17 VI 1779 - Wizja podziału dóbr po zmarłej Wiktorii z Nowowiejskich Kurcewskiej między jej męża Józefa Kurcewskiego kustosza kolegiaty chockiej z dziećmi oraz Sebastiana Mielęckiego kanonika metropolii gnieźnieńskiej.

Sobótka Wielka i Mała 19 VI 1779 - Fragm. aktu oddania dóbr Andrzejowi Bogdańskiemu podsędkowi ziemskiemu kaliskiemu, dotych. posiadacz Franciszek Leduchowski.

Łaszków 22 VI 1779 - Podział dóbr między braćmi: Ksawerym i Janem Molskimi.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

14 paź 2011, 14:01

Witam,

interesują mnie miejscowości: Łubna, Wągłczew, Staw, Sulmierzyce, Tymieniec, Iwanowice, Korzenica, Lipka, Smaszków, Wojków

Pozdrawiam,

Marcin :)

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

14 paź 2011, 14:32

Witam.
Proszę o sprawdzenie miejscowości Karmin , Karminek i Szczury.-czy występuje tam nazwisko Cerekwicki?.
Pozdrawiam
Grazyna

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

14 paź 2011, 15:58

Bardzo interesują mnie poniższe inwentarze ze wszystkimi szczegółami.

Sławoszew 3 VII 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w zastaw Michałowi Małachowskiemu przez Antoniego Tomickiego, właściciela.
Sławoszew, Parzew 4 VIII 1777 - Inwentarz spisany przy sprzedaży dóbr Annie z Świnarskich Chlebowskiej kasztelanowej kaliskiej przez Antoniego Tomickiego właściciela.

Pozdrawiam

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

14 paź 2011, 17:11

Proszę mi przesłać swój e-mail. Prześle Pani informacje z inwentarzy Sławoszewa, które Panią interesują
Pozdrawiam
Jerzy Krzywaźnia

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

30 paź 2011, 18:13

Marcin Nowicki napisał(a):Witam,

interesują mnie miejscowości: Łubna, Wągłczew, Staw, Sulmierzyce, Tymieniec, Iwanowice, Korzenica, Lipka, Smaszków, Wojków

Pozdrawiam,

Marcin :)

Witam. Niestety w inwentarzach, które posiadam niema wymienionych miejscowości.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

30 paź 2011, 18:21

Genowefa napisał(a):Bardzo interesują mnie poniższe inwentarze ze wszystkimi szczegółami.

Sławoszew 3 VII 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w zastaw Michałowi Małachowskiemu przez Antoniego Tomickiego, właściciela.
Sławoszew, Parzew 4 VIII 1777 - Inwentarz spisany przy sprzedaży dóbr Annie z Świnarskich Chlebowskiej kasztelanowej kaliskiej przez Antoniego Tomickiego właściciela.

Pozdrawiam

Jezeli nie ma Pani jeszcze inwentarzy Sławoszewa to proszę o adres mail a przeslę skany. Pozdrawiam Lech Dogielski.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

31 paź 2011, 13:28

lechdog napisał(a):Jezeli nie ma Pani jeszcze inwentarzy Sławoszewa to proszę o adres mail a przeslę skany. Pozdrawiam Lech Dogielski.


Dziękuję, już man Sławoszew.
Pozdrawiam

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

31 paź 2011, 19:46

...
Ostatnio edytowano 14 sty 2012, 00:13 przez Chrystian Orpel, łącznie edytowano 1 raz

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

01 lis 2011, 18:56

Chrystian Orpel napisał(a):Jezeli mozna prosic,to ja nadal bylbym zainteresowany tymi skanami ...

Pozdrawiam

Chrystian

Przepraszam , ze Ciebie przegapiłem. Zaraz wyślę Ci skany o których pisałeś. Proszę o adres e-mail na PW.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

01 lis 2011, 20:35

...
Ostatnio edytowano 14 sty 2012, 00:13 przez Chrystian Orpel, łącznie edytowano 1 raz

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

08 lis 2011, 16:16

c.d. inwentarzy:
Lutynia - inwentarz z 26 VI 1779
Broniszewice - akt przekazania dóbr z 26 VII 1779
Rososzyca - inw. z 9 VIII 1779
Piekart - z 9 IX 1779
Wszołów, Janków - z 10 IX 1779
Sławin, Zamość - z 4 X 1779
Rososzyca - z 5 X 1779
Młynów - z 14 X 1779
Kakawa - z 17 XI 1779

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

08 lis 2011, 16:29

Inwentarze z lat 1776 - 1792
Łęg
Dzierzbin
Przespolew, Olędry Przespolewskie
Lubnia Wielka
Broniszewice, Polskie
Chwalęcice, Chlewo, Sulimówek, Waliszewice
Ociąż
Przespolew
Droszew
Karsy
Przespolew
Morawki
Kretków, Żerniki, Rogaszyce, Podlesie
Droszew
Wyganki, Żerniki
Kuczków
Biskupice
Rożdżały
Gutów
Rożdżały
Kuczków, Chrzanów
Górzno
Biniew
Rososzyca
Lubnia Wielka
Lutynia
Rososzyca
Jastrzębniki
Karmin, Karminek
Morawki
Górzno
Korzeniew
Przyranie
Gostynie
Biskupice
Biniew
Droszew
Morawin, Podzborów
Smółki
Przyranie
Piekart
Wielopole, Leziona
Rychnów, Bogucice
Skrzebowa

Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z lat 1785 - 1792
Zebrał i opracował Władysław Rusiński
Rocznik kaliski, tom XVI.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

09 lis 2011, 18:44

Witam
Proszę o sprawdzenie czy są w inwentarzach Siemianice, Marianka Siemieńska, Raków, Granice, Klasak i Wesoła
Pozdrawiam Marek

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

10 lis 2011, 13:32

Witam. Niestety żadnej z wymienionych przez Ciebie miejscowości nie ma w inwentarzach, które posiadam. Pozdrowienia Lech.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

30 sty 2012, 08:34

Czy mógłbym prosić jeszcze o sprawdzenie wsi:

- Moskurnia / Moskornia
- Gać
- Chocim
- Strzałków
- Nacesławice
- Ciepielów/Ciepielew

Pozdrawiam

Marcin :)

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

30 sty 2012, 18:02

Marcin Nowicki napisał(a):Czy mógłbym prosić jeszcze o sprawdzenie wsi:

- Moskurnia / Moskornia
- Gać
- Chocim
- Strzałków
- Nacesławice
- Ciepielów/Ciepielew

Pozdrawiam

Marcin :)

Zwymienionych przez Ciebie wsi w inwentarzach z lat 1776 - 1779 jest Strzałków z Małgowem. Lech Dogielski

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

10 lut 2012, 08:38

dzięki :)

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

21 lut 2012, 09:45

Czy mogę prosić o sprawdzenie wsi: Chwalęcice, Chlewo, Sulimówek, Waliszewice?

oraz z lat 1777-79 Strzałkowa z Małgowem?

Pozdrawiam

lechdog napisał(a):Inwentarze z lat 1776 - 1792
Łęg
Dzierzbin
Przespolew, Olędry Przespolewskie
Lubnia Wielka
Broniszewice, Polskie
Chwalęcice, Chlewo, Sulimówek, Waliszewice
Ociąż
Przespolew
Droszew
Karsy
Przespolew
Morawki
Kretków, Żerniki, Rogaszyce, Podlesie
Droszew
Wyganki, Żerniki
Kuczków
Biskupice
Rożdżały
Gutów
Rożdżały
Kuczków, Chrzanów
Górzno
Biniew
Rososzyca
Lubnia Wielka
Lutynia
Rososzyca
Jastrzębniki
Karmin, Karminek
Morawki
Górzno
Korzeniew
Przyranie
Gostynie
Biskupice
Biniew
Droszew
Morawin, Podzborów
Smółki
Przyranie
Piekart
Wielopole, Leziona
Rychnów, Bogucice
Skrzebowa

Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z lat 1785 - 1792
Zebrał i opracował Władysław Rusiński
Rocznik kaliski, tom XVI.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

21 lut 2012, 14:06

Witam
Proszę o sprawdzenie czy jest w inwentarzach miejscowość Szelejewo koło Żnina
Pozdrawiam Artur

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

11 mar 2012, 17:51

Witam,
bardzo proszę o inwentarze z miejscowości: Broniszewice, Polskie oraz o Broniszewice - akt przekazania dóbr z 26 VII 1779

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

11 mar 2012, 18:44

.
Ostatnio edytowano 03 kwi 2012, 21:06 przez jado, łącznie edytowano 1 raz

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

11 mar 2012, 18:54

Byłbym wdzięczny za nazwiska następujące: Szlachciak, Kryszak, Królak, Lisiak, Przybylski, Gzik

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

11 mar 2012, 18:55

Przepraszam, jeszcze Biadała i Ptaszek. Wypadło mi z głowy.
Z góry dziękuję :D

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

11 mar 2012, 19:21

.

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

12 kwi 2014, 18:09

Nie wiem , czy temat jest jeszcze aktualny, bardzo zależy mi na Inwentarzach Sławoszewa. Mój adres wyślę w PW.
pozdrawiam
Ania

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

12 paź 2015, 11:14

Interesuje mnie Przespolew, a dokładnie huta przespolewska - jeśli w inwentarzach jest coś na ten temat, bardzo proszę o kontakt. Pozdrawiam. Wiesława

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

17 paź 2015, 16:28

Czy można prosić o sprawdzenie nazwiska Wachczyński/Wakczyński/Wachciński? Paweł

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

01 lut 2018, 12:42

lechdog napisał(a):Mam dostęp do w/w inwentarzy, które sukcesywnie będę w tym wątku nanosił, być może komuś przydadzą się dane w nich zawarte.

Inwentarze z lat 1776-1779 (zawierają również nazwiska poddanych)

Broniszewice 11 IV 1776
Fragmenty aktu oddania dóbr wierzycielowi ks. Piotrowi Hulewiczowi, kanonikowi kolegiaty gnieźnieńskiej. Stroną pozwaną jest Wężykowa, kasztelanowa poznańska.

Kamień 3 V 1776
Fragment aktu oddania dóbr Maciejowi Łakińskiemu. Właściciel: Franciszek Gembart.

Osiek 15 V 1776
Inwentarz spisany przez Józefa Badyńskiego, zaprzysiężonego komisarza województw wielkopolskich, przy oddaniu dóbr w posiadanie wierzycielowi Antoniemu Sieroszewskiemu, generałowi adiutantowi wojsk królewskich. Stroną pozwaną jest Leon Miaskowski, kasztelan lędzki i Andrzej Zabłocki, spadkobiercy Marianny z Rokickich Miaskowskiej. Wypis z ksiąg grodzkich konińskich.

Pieruszyce 18 V 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie małż. Franciszka i Katarzyny Pruskich, dożywotnich posiadaczy dóbr.

Górzno 20 V 1776
Fragment aktu oddania części dóbr Filipowi Hulewiczowi. Właściciel: Franciszek Koźmiński.

Sobiesęki, Mroczki Wielkie 20 V 1776
Fragment aktu oddania dóbr w posiadanie spadkobiercom Franciszka Rychłowskiego, właściciela dóbr. Posiadaczem zastawnym jest Kazimierz Gorzyński.

Szczypiorno, Boczków 27 V 1776
Fragmenty aktu działów rodzinnych między braćmi Józefem, burgrabią kaliskim i Kantym Korzenickimi.

Podlesie, Rogaszyce, Żerniki, Kretków 12 VI 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie Anny z Gajewskich, wdowy po Andrzeju Radolińskim,posiadaczu dóbr.

Sławoszew 3 VII 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w zastaw Michałowi Małachowskiemu przez Antoniego Tomickiego, właściciela.

Strzałków, Małgów 8 VII 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w trzyletnią dzierżawę Robertowi Taylerowi, pułkownikowi wojsk królewskich, przez właściciela Ignacego z Kalinowej Zarembę.

Rychnów 27 VII 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie Michała Stawskiego, posiadacza zastawnego dóbr..

Gutów 16 VIII 1776
Wizja przeprowadzona na żądanie właściciela Jakuba Przespolewskiego przy sprzedaży dóbr Kasprowi Zakrzewskiemu.

Kurcew 12 IX 1776
Inwentarz spisany na zlecenie Franciszka Zielonackiego, posiadacza zastawnego dóbr. Właścicielem był jego zmarły brat Józef Zielonacki.

Strzałków, Małgów 19 XI 1776
Inwentarz spisany przy oddaniu dóbr w trzyletnią dzierżawę Robertowi Taylerowi oberstleitnantowi dragonii. Właściciel: Ignacy Zaremba, starosta prośniałkowski.

Mycielin 30 XI 1776
Inwentarz spisany przez Ignacego Racięckiego zaprzysiężonego komisarza województw pozna ńskiego i kaliskiego, przy oddaniu dóbr w posiadanie Petroneli z Gałczyńskich Mleckiej. Stroną pozwaną są Piotr, Onufry i Cyprian Gałczyńscy.

c.d.n.


Nie wiem czy przedstawiona przez pana propozycja jest nadal aktualna a jeżeli tak - to poproszę o przesłanie inwentarza dotyczącego Sławoszewa.
Pozdrawiam - Leszek Wojciechowski leszek.wojciechowski.graf@gmail.com

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

04 cze 2018, 17:47

poszukuję informacji o majątku Pieruszyce. dobra rodziny Pruskich, wg moich zródeł sprzedany im przez Radolińskiego w 1787r

Re: Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego

04 cze 2018, 19:51

Maciej Barton napisał(a):poszukuję informacji o majątku Pieruszyce. dobra rodziny Pruskich, wg moich zródeł sprzedany im przez Radolińskiego w 1787r

Może się przyda:
https://dobrzyca-muzeum.pl/artykul.php?id=463
PIERUSZYCE
Gmina Czermin
Dwór Józefa Pruskiego z pocz. XIX w. (...)

(...)
- 1783 - Paschalis Radoliński h. Leszczyc, regent grodzki pyzdrski
- 1789-1797 – Franciszek Pruski h. Leliwa, łowczy przemyski i jego żona Katarzyna z Rudnickich
(...)
.........................................................
http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

8076 (Nr. 227) 1787
Paschalis Leszczyc Radoliński regent gr. pyzdr. s. o. Jana z Anieli z Hozyuszów 1-o v. zrodzony były dziedzic Pieruszyc z przyl. w p. kalis., kwit. Franciszka Leliwę z Pośrednich Prusów Pruskiego łowczego przemysk., s. o. Józefa z ol. Kat. Jaraczewskiej, obecnego dz-a Pieruszyc, z 80. 000 złp. kontr. sprzed. tych dóbr pod prawem dożyw. przez ol. Ant. z Błoc. Gajewskiego klana nakiel. dóbr tych dawnego dziedzica 1774. 22/6 temuż Franciszkowi Pruskiemu i Katarzynie Rudnickiej małżonkom, i sprzed. znów przez Eufrozynę z Gajewskich, c. o. Anton. klana nakiel. z Izab. Myciel., wdowę zaś po ol. Jakubie Szołdrskim staroście rogoz. dziedziczkę po rodzicach, 1783. 16/8 zeznającemu rezygnowanych (f. 7)
...
Odpowiedz