Dyskusje na temat działalności WTG, organizacji, planów, działań, spotkań, itd.
Odpowiedz

Re: Wielkopolscy Księża

18 maja 2018, 10:00

Czy wiadomo coś o księdzu Kazimierzu Szwarczewskim synu Wojciecha i Marii z Poznania?

Natrafiłem na jego kartę meldunkową w ekartotece

https://www.szukajwarchiwach.pl/53/474/ ... 9OEcj5E0CA

Re: Wielkopolscy Księża

18 maja 2018, 10:48

Mariusz napisał(a):Moje informacje o ks. Piotrze Skorkowiczu:

Ks. Piotr Skorkowicz (ur. 15 VII 1713 w Buku, zm. ?) – syn szewca Stanisława Skorka i Jadwigi. Od 1748 roku (co najmniej) wikary w kościele parafialnym w Ceradzu Kościelnym (Adm[modum] R[everendus] Petrus Skorkowicz Vicarius Ceradzensis). W 1773 roku proboszcz parafii w Modrzu koło Kościana.

M.F. "Rodowody mieszczan bukowskich", s. 393.


Wygląda na to, że w Ceradzu w latach 1762-1777 nie było proboszcza, bo inny ksiądz poza Piotrem Skorkiewiczem nie został wymieniony.

Re: Wielkopolscy Księża

21 maja 2018, 23:00

Zdjęcie ks. Edmunda Morkowskiego na schodach plebanii w Stodołach, obok (w fartuszku) siostra ks. i NN
Obrazek

Re: Wielkopolscy Księża

27 maja 2018, 08:37

Mariusz napisał(a):Moje informacje o ks. Piotrze Skorkowiczu:

Ks. Piotr Skorkowicz (ur. 15 VII 1713 w Buku, zm. ?) – syn szewca Stanisława Skorka i Jadwigi. Od 1748 roku (co najmniej) wikary w kościele parafialnym w Ceradzu Kościelnym (Adm[modum] R[everendus] Petrus Skorkowicz Vicarius Ceradzensis). W 1773 roku proboszcz parafii w Modrzu koło Kościana.

M.F. "Rodowody mieszczan bukowskich", s. 393.


Miałeś rację, już w 1762 roku był proboszczem w Modrzu (akt chrztu 1762/20 Ceradz Kościelny, wpisany jako chrzestny).

Re: Wielkopolscy Księża

31 maja 2018, 00:34

Może się przyda do uzupełnienia.
...
Ks. Teodor Simiński jest na stronie:
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=4094

Teodor Simiński, U.S.C. Czempiń, akt urodzenia Nr.10:
https://szukajwarchiwach.pl/53/1842/0/1 ... G1a7oXA2SQ
...
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 6093&tab=3
Gazeta Polska: codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów 1930.05.27 R.34 Nr122 - str.2

+ Śp. ks. prob. Teodor Simiński zmarł wczoraj wieczorem w Białczu po dłuższej chorobie, którą miał nadzieję jeszcze w ostatnich dniach przezwyciężyć, pisząc do nas 24 bm., że na dzisiejsze walne zebranie Drukarni Spółkowej przybyć nie może bo "wyzdrowienie tak daleko jeszcze nie postąpiło"

Śp. ks. prob. Simiński urodził się 30.10. 1874 r. w Czempiniu, do gimnazjum uczęszczał w Śremie, do seminarjum w Poznaniu, a święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie dnia 11 listopada 1899 r.
Po wyświęceniu krótki czas przebywał jako wikarjusz w Mórce i w Wyskoci, od 1904 r był proboszczem w Białczu gdzie razem z śp. ks. bisk. Lisieckim założył Tow. Robotników katolickich.
Był tam również prezesem Kólka Rolniczego i bibljotekarzem dekanalnym. Pracował także w T.C.L. w Śmiglu.
Członkiem Drukarni Spółkowej w Kościanie był śp. ks. prob. Simiński, od 6 lipca 1904 r., a członkiem Rady Nadzorczej od roku 1918.


Jego życzliwość do naszego pisma była wielka i nieraz służył nam dobrą radą.
Zmarł przedwcześnie jak w ostatnim czasie wiele innych kapłanów, pozostawiając w szeregach patrjotów i ludzi o nieskazitelnych charakterach wielkie szczerby.
Cześć Jego pamięci!
.
Plus trzy nekrologii na stronie 4.
...
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 6093&tab=3
Gazeta Polska: codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów 1930.05.30 R.34 Nr124 - str.1/2

+ Eksporta zwłok śp. Ks. Teodora Simińskiego odbyła się wczoraj po południu o godz. 5 z probostwa do kościoła parafjalnego w Białczu przylicznym udziale duchowieństwa, parafjan i publiczności z dalszych stron. Ten wielki udział w eksporcie był dowodem jakiem poszanowaniem i miłością cieszył się zmarły Kapłan wśród szerokich kół społeczeństwa.
Kondukt żałobny prowadził ks. infułat Adamski z Poznania. Ostatni raz towarzyszyły swemu Proboszczowi do kościoła towarzystwa kościelne i świeckie z chorągwiami. Po odśpiewaniu modłów żałobnych przez duchowieństwo wszedł na ambonę ks. radca Kolasiński z Górki Duchownej i wygłosił kazanie żałobne o powołaniu i obowiązkach kapłana, które są tak wzniosłe, a które śp. Ks. Teodor Simiński spełniał gorliwie przez lat 31, w parafji białeckiej zaś przez 26 lat. Wychował więc śp. Zmarły Kapłan w parafji nowe pokolenie i uprosił niejednemu jako pośrednik między Bogiem a ludem łaski Boże, potrzebne każdemu w pielgrzymce życiowej. Bóg miłosierny powołał Sługę Swego do Siebie, a modły parafjan niech Mu uproszą właśnie w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego Królestwo Niebieskie.
...
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 6093&tab=3
Gazeta Polska: codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów 1930.05.31 R.34 Nr125 - str.3

+ Pogrzeb śp. ks. Teodora Simińskiego, proboszczu w Białczu, odbył się wczoraj również przy licznym udziaie duchowieństwa (28 kapłanów) i publiczności. Mszę św. przy wielkim ołtarzu odprawił ks. radca Kolasiński z Górki Duchownej, a przy bocznym ołtarzu ks. prob. Tomaszewski z Pępowa. Kazanie żałobne wygłosił z ambony ks. prob. Nowak ze Śmigla.
Kondukt żałobny prowadził ks. dziekan Michalski z Zaniemyśla.
Na pogrzeb przybyły rozmaite delegacje towarzystw ze Śmigla delegacja Tow. Powstańców ze sztandarem.
Porządek utrzymywała tak samo jak podczas eksporty umundurowana Straż Pożarna z Kobylnik.
Gdy zwłoki spuszczono do grobu popłynęła pod strop niebios z piersi wszystkich pieśń "Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie".
...
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3804?tab=1
Gazeta Polska: codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów 1930.06.06 R.34 Nr130 - str.2

Przewielebnemu Duchowieństwu, JWPanu Patronowi kościoła hr. Żółtowskiemu z Czacza, Dozorowi kościelnemu, wszystkim Bractwom i Stowarzyszeniom, wszystkim Przyjaciołom i Znajomym oraz wszystkim Parafjanom i Szkołom, tym którzy oddali ostatnią przysługę drogiemu naszemu zmarłemu
śp. Ks. Teodorowi Simińskiemu
proboszczowi w Białczu
składamy najserdeczniejsze
"Bóg zapłać"
W imieniu rodzeństwa
Siostra i siostrzenica.
...

Re: Wielkopolscy Księża

31 maja 2018, 13:02

Ciekawa książka napisana przez ks. Wacława Blizińskiego
https://coryllus.pl/products-page/books ... a-i-pracy/

Re: Wielkopolscy Księża

03 cze 2018, 16:46

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 6093&tab=3
Gazeta Polska: codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów 1930.07.30 R.34 Nr174 - str.

- Prymicje w Lubiniu.
W niedzielę 27 hm. odprawił w prastarym lubińskim kościele pierwszą mszę św. członek Zgromadzenia Ojców Benedyktynów, świeżo wyświęcony ksiądz Stanisław Lorkiewicz. Prynucjantowi asystowali przy uroczystej celebrze przeor klasztoru, O. Prochaska oraz 3 inni Ojcowie. Wśród tłumów cisnących się w obszernej świątyni obecni byli dość liczni krewni prymicjanta, przedewszystkiem trzy siostry jego. Czwarta w tymże Zakonie poświęciła się Panu Bogu i zamieszkuje w warszawskim klasztorze Benedyktynek-Sakramentek. Po mszy Sw., korzystając z przywileju specjalnie uproszonego od Ojca świętego udzielił prymicjanł obecnym Błogosławieństwo Apostolskie z odpustem zupełnym.
Ks. Stanisław Lorkiewicz:
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=2567
Ks. Linus Prochaska:
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=3619
...
http://opactwotynieckie.pl/opactwo-hist ... a-wiek-xx/
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.

Opactwo – Historia – Odnowa (wiek XX)

(...) Stopniowo gromadka wzrastała w liczbę, w 1939 r. było w Lubiniu 8 kapłanów i 8 braci, nie licząc kleryków i nowicjuszów.
Przeorem był Czech, o. Linus Prochaska, którego w 1938 r. zastąpił świątobliwy o. Zygmunt Mreła. Mistrza nowicjatu, w osobie o. Wojciecha Golskiego, sprowadzono z opactwa św. Andrzeja z Zevenkerken, dokąd też wyjechali w przededniu wojny dwaj klerycy, br. Bernard Walczak i br. Paweł Nyczak.
W ludzkiej pamięci zapisał się najgłębiej o. Jozafat Ostrowski, bibliotekarz i twórca „Muzeum Ziemi Kościańskiej”.(...)

(...) W miesiąc po powrocie benedyktynów do Tyńca wybuchła II wojna światowa, która dla obu małych konwentów stała się ciężką próbą.
Lubin stracił kolejno
o. Jozafata Ostrowskiego (25 IX1939) i
o. Piotra Nowackiego (21 I 1941), zabitych wśród działań wojennych;
dalszych ojców zamordowali Niemcy w Dachau:
o. Wojciecha Golskiego (27 I 1941),
o. przeora Zygmunta Mrelę (29 VI 1942),
o. Stanisława Lorkiewicza (7 VII 1942),
i we Wronkach o. Leandra Kubika (14 X 1942).
Innych rozproszyła groza i niedola.
...

Re: Wielkopolscy Księża

07 cze 2018, 13:23

Ksiądz Teofil Wachowski ur. 20.4.1878 w Ostrowie Wlkp. syn Jana i Anieli zakładał w 1939r. w Buku Polską Chrześcijańską Kasę Bezprocentową
Polska Chrześcijańska Kasa Bezprocentowa w Buku/ 1939 (http://szukajwarchiwach.pl/53/296/0/2.2 ... bJednostka) - skan 11

Re: Wielkopolscy Księża

08 cze 2018, 00:10

Do uzupełnienia.
..............................
Ks. Józef Szułczyński:
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=4563
...
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 5837&tab=3
Goniec Wielkopolski: najtańsze pismo codzienne dla wszystkich stanów 1882.04.07 R.6 Nr80 - str.3

+ Józef Kalasanty Szułczyński. proboszcz w Pogorzelicy, umarł. Był on kilkoletnim proboszem przy kościele Św. Jana w Poznaniu.
Zwłoki jego przywiezione zostaną w Sobotę o godz. pół do 4tej bramą Kaliską na cmentarz świętojański.
Wspomnienie pośmiertne podamy później.
...
Goniec Wielkopolski: najtańsze pismo codzienne dla wszystkich stanów 1882.04.09 R.6 Nr82 - str.4

Nekrolog

(Spóźnione.)
Dnia 3go b. m. o godzinie 4tej rano oddał Bogu ducha
ś.p. Ks. Józef Kalasanty Szułczyński,
Proboszcz w Pogorzelicy.
Pogrzeb odbgdzie się u św. Jana Jerozolimskiego, za bramą warszawską w Poznaniu, dnia 8go b. m.
Stroskana Rodzina,
...
Bardzo ciekawa korespondencja dotycząca Ks. Józefa Kalasantego Szułczyńskiego, o nim, do i od niego:
http://ebojanowski.blogspot.com/2013/12 ... -1856.html
http://ebojanowski.blogspot.com/2013/12 ... _9088.html
...

Re: Wielkopolscy Księża

17 cze 2018, 22:08

Dekrety dla księży w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej czerwiec 2018
http://www.gniezno24.com/aktualnosci/it ... skiej-2018

Re: Wielkopolscy Księża

17 cze 2018, 22:17

Ks. kan. Ryszard Goliński lat 77 1941 2018
Obrazek
Odpowiedz