Odpowiedz

Akt ślubu - Majchrowicz i Furmaniak, 1905

09 cze 2018, 22:43

Dzień dobry,

czy mogę prosić o przetłumaczenie aktu ślubu?

https://szukajwarchiwach.pl/34/444/0/2. ... /#tabSkany

Ignacy Majchrowicz, urodzony w Oborzysku, zamieszkały w Szczodrowie, syn Idziego Majchrowicza i Józefy z Jankowiaków oraz Katarzyna Furmaniak, urodzona i zamieszkała w Żydowie, córka Piotra Furmaniaka i Marianny z Walkowiaków.

Re: Akt ślubu - Majchrowicz i Furmaniak, 1905

11 cze 2018, 06:55

Nr 24
Wonieść, dnia 28 października 1905
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. robotnik w kopalni Ignacy Majchrowicz znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 4 lipca 1880 roku w m. Oborzyska, zamieszkały w m. Szczodrowo, syn Idziego Majchrowicza i jego żony Józefy z Jankowiaków zamieszkałych w Szczodrowie
2. córka chałupnika Katarzyna Furmaniak znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 28 października 1882 roku w m. Żydowo, zamieszkała w Żydowie, córka chałupnika Piotra Furmaniaka i jego żony Marianny z Walkowiaków zamieszkałych w Żydowie
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. mistrz krawiecki Franciszek Skrzypczak znany co do osoby, lat 44, zamieszkały w Wonieściu
4. szewc Ignacy Maćkowiak znany co do osoby, lat 38, zamieszkały w Wonieściu
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Ignac Majchrowicz
(-) Katarzyna Majchrowicz z domu Furmaniak
(-) Franz Skrzypczak
(-) Ignatz Mackowiak
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Konopinski

na marginesie:
Stare Bojanowo, 9 marca 1943
żona zmarła 1.3.1943 (rejestr zmarłych nr P 732/43, USC Poznań)
--------
córka Katarzyna I małż. USC Poznań Nr 1530/ 1941
---------
syn Antoni ur. 1.1.1913 USC Essen Borbeck
ożenił się 18.10.40 USC Leszno - miasto Nr 179/1940

Re: Akt ślubu - Majchrowicz i Furmaniak, 1905

11 cze 2018, 09:16

Bardzo dziękuję za pomoc :-)
Odpowiedz