Odpowiedz

Brazylia czyli portugalski

10 cze 2018, 17:25

Akt - zapis nr 1592 Angela Toporowska vel Toporowicz
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=477519
Akt 632 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=477519

Proszę o tłumaczenie i bardzo dziękuję.

Re: Brazylia czyli portugalski

11 cze 2018, 14:10

Wstawiam tłumaczenie pierwszego aktu, zapisałam tak, jak było w oryginale, czyli np. w niektórych słowach brakuje współcześnie tam obecnych akcentów. Mam nadzieję, że dobrze odczytałam nazwy własne.

Aos seis de Setembro de mil novecentos e dezenove, nesta cidade de São Matheus, em meu cartorio, compareceu o Senhor João Toporowski, em presença das testemunhas adiante nomeadas e assignadas, declarou-me que em residência na Colônia Cachoeira deste Districto, pelas vinte horas do dia vinte cinco de Abril de mil novecentos e onze nasceu uma criança do sexo feminino que recebeu o nome de „Angela”, filha legitima do declarante e de Sabina Augustiniako Toporowicz, elle negociante e ella de profissão domestica, Polonezes, casados e residentes neste Districto. São avós paternos: Lourenço Toporowicz e Petronilha Toporowicz, e maternos: João Augustiniaki e Maria Augustiniaki. O presente registro foi feito mediante despacho do Juiz competente, cujo requerimento fica archivado em cartorio. E para constar lavrei este termo que lido e achado conforme, vai assignado pelo declarante e as testemunhas presentes Francisco Chyla e José Schön, operarios e residentes nesta cidade. Eu João Mascarenhas Ribeiro, official do Registro, o escrevi.

João Toporowicz
Francisco Chyla
José Schön

Szóstego września 1919 roku, w tym mieście São Matheus, w [moim] urzędzie stanu cywilnego, stawił się Pan João [Jan] Toporowski, w obecności świadków w dalszej części wskazanych i podpisanych, oświadczył mi, że w miejscu zamieszkania w Kolonii Cachoeira w tej dzielnicy, o godzinie 20 dnia dwudziestego piątego kwietnia 1911 roku urodziło się dziecko płci żeńskiej, które otrzymało imię „Angela”, prawowita córka oświadczającego i Sabiny Augustiniako Toporowicz, on kupiec, ona gospodyni domowa, Polaków, pozostających w związku małżeńskim i zamieszkujących w tej dzielnicy. Dziadkami ze strony ojca są: Lourenço Toporowicz i Petronilha Toporowicz, a ze strony matki: João Augustiniaki i Maria Augustiniaki. Niniejszy dokument został sporządzony na zarządzenie właściwego sędziego, którego wniosek jest przechowywany/archiwizowany w urzędzie. I dla potwierdzenia sporządziłem ten akt, który po odczytaniu i uznaniu za zgodny [ze stanem faktycznym], został podpisany przez oświadczającego i obecnych świadków Francisco Chylę i José Schöna, robotników i mieszkańców w tym mieście. Ja João Mascarenhas Ribeiro, urzędnik rejestru [stanu cywilnego], to napisałem.

João Toporowicz
Francisco Chyla
José Schön

Ewelina
Odpowiedz