Wymiana doświadczeń pomiędzy genealogami, dyskusje ogólne na tematy genealogiczne i historyczne, dane dotyczące parafii, archiwów, ciekawych stron, itd
Odpowiedz

Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

29 maja 2018, 15:30

W tym wątku będę umieszczał moje indeksy akt konsystorza poznańskiego z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Większość tych akt została zdigitalizowana i jest dostępna w CAAP.

Na początek księga testamentów. Mieści w sobie odręczne testamenty duchownych (język: polski, łacina), zawierające wzmianki o rodzinie testatora, informacje autobiograficzne itp. Każdy wypis poprzedzam numerem karty.

"Liber Testamentorum" (1731-1735, 1739-1740) - AAP, sygn. ACV 2

1 Kaz. Piekocki pleb. Raszków
3 R. Wierczyński prep. Św. Ducha Kostrzyn
7 Jan Wierczyński prob. Kostrzyn
11 Jakub Jarocki pleb. Słopanowo
14 Wojciech Pabiński kapelan św. Józefa Zdzież
17 Ksaw. Sobański pleb. Lechlin
19v Roch Roborowicz beneficjat Pyzdry
22 Adam Jacyński pleb. Boruszyn
25 Melchior Czekalski pleb. Potarzyca
28 Jan Kaz. Czekalski altarysta Krobia
33 Fryderyk Stan. Lentz protonotariusz apost., kan. inflancki, prep. Wałcz
35 Krzysztof Salisch prob. Brenno
37v Jan Libowitz beneficjat Śmigiel
39 Wawrz. Józef Cichowski prep. szpit. Św. Ducha Jarocin
43v Grzeg. Józef Christian pleb. Czestram alias Golejewko
46 Marcin Zakaszewski pleb. Świerczyna
48 Mich. Rydłoski pleb. Gryżyna,
50 Jan Kaz. Behm pronoto. apost., prob. Międzychód
53 Jak. Kaz. Oderski pleb. Wielichowo
55 Mac. Masłowski pleb. Dąbin k/Miłosławia
57 J. Targowski kom. L[...] [k/ Wałcza, Piły]
59 Woj. Czekalski prob. Dolsk
61v Lud. Wichrowski pleb. Strzelce
62 Stan. Rudnicki penitencjarz kat. Poznań, kan. NMP in Summo
63 Lud. Wichrowski pleb. Strzelce
65 Ign. Wawrz. Krzemieniewski prob. Jutrosin
66v Marc. Fengler pleb. Gołanice
68v Marc. Jan Gumuliński prob. Skoraszewice, r. 1733
71 Paweł Ładyński kapelan NMP na przedmieściu babim. i wikariusz Babimost
74 Franc. Szczeszyński promotor Różańca Św. Poniec
75v Kaz. Felicki pleb. Rusko
77 Stan. Jaworski pleb. Wilczyna
79v Józ. Orchowski prob. Szamarzewo i Gałązowo
82v Bart. Populiński promotor Bractwa Literatów Borek
83 Szymon Brzoskwiniewicz pr. u św. Barbary Poniec
84, 85 Przyczyna Górna (Ober-Pritschen), Przyczyna Dolna (Nieder-Pritschen) - wykaz ról z nazwiskami ok. 100 rolników bądź mieszczan
87 Antoni Szamecki promotor Różańca Zdzież k/Borku
87v Antoni Krocimski kapelan św. Józefa Zdzież
88 ks. Janielewicz [?], Poznań św. Maria Magdalena [?]
89v Antoni Szamecki promotor Różańca Borek
90 ks. Ryżycki, Stęszew
92 Florian Kutzer [?] prob. Długie k/Święciechowy
94 Jan Zacher wik. Długie k/Święciechowy

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

29 maja 2018, 20:39

APP, sygn. AC 122

Księga zapisów konsystorskich od 25 VIII 1567 do 1 VI 1569.

ROK 1567

1567
k. 2 Prima iuris post festum s. Bartholomaei Ap.
Audientia
Beneficialis Siedlemin
Privationis s. Nicolai
Koszuty cum subditis Krankowski
Poznań Przewos
k. 3
Powodowski demandatio sentenciae Kurzagóra
Protestatio Kurzagóra
Altarista Srzoda pro summis censuum
Metellus Czerliemno
Present. Śmigiel
k. 4
Commissaria cum executoribus Skrzetuszewski Pawłowski
Audientia
Kicin, Kokoska
Cantans s. Nicolai prepositus
Quiet. Jakiel
Audientia: Lunae 1 IX
Obligatio Manieczki
Const. Manieczki
k. 5
Popowski recognitio et obligatio Budziłowska
Limitacio causarum
Substitucio Wilczopolski
Audientia
Const. Poznań
Kicin Kokoszka
Metellus Czerliemino
k. 6
Praepositus Dębno
Vicarii cum praeposito s. Stanislai
Commissaria cum exec. D. Skrzetuszewski Pawłowski
Poznań lani
Beneficialis Siedlemin
k. 7
Diligentia Michaelis Warta canonici s. Nicolai
Protest. ex pte Thome vicarii in Czerlemin
Const. Boruszyn
Audientia
Decretum institucionis ad ec. hospitalis S. Spiritus ante Oborniki
Pobiedziska Śródka
Decretum instit. ad prebendam et canonicatum in ec. s. Nicolai Poznań
k. 8
Dekret Włościejewki
Audientia
Vicarii s. Nicolai cum canonicis
Beneficialis Siedlemin
Obligatio Koźmin
Audientia
Limitacio honestae Zophiae cum Gregorio lanio Poznań
k. 9
Limitatio cum praeposito ec. s. Stanislai Poznań
Metellus Czerlemin
Limit. canonicorum s. Nicolai cum Joanne cantante s. Mariae in Summo Poznań
Audientia
Haeredes cum plebano in Strzelce
Repositio pecuniarum ad cancellariam per Kokoska super censu ... altar. s. Magdalenae
Relatio Pakost
Vicarii cum praeposito s. Stanislai Poznań
k. 10
Audientia
Dobiertki Mieczewo super fertonibus plebani
Praepositus s. Nicolai cum Nisczota
Arenda Glinka
Donatio seu transfusio per Jastrzębski pro Owińska
k. 11
Quit. de censu altar. s. Magdalenae Rokoska
Const. Głogów
Audientientia [!]
Limit. cum Luca praeposito hospitalis S. Spiritus in Lwówek instigator
Const. Kostrzyn
Quit. Szamotuły
k. 12
Oblig. pro Petro Światniki can. s. M. Magdalenae Rannasko
Const. Obrzycko
Protest. Powodowski ratione decimae canon. Poznań
Arenda Welma
Audientia: Mercurii 1 X
Decretum Kostrzyn
k. 13
Const. Więckowski
Diligentia Bujakowa
Resignatio domus post montem summi Poznań per Żychlińskie ven. capitulo Poznań
k. 14
Audientia
Decretum institucionis ad altare in Kościan
Decretum instit. ad altare in ec. par. s. Martini
Decretem inst. ad altare in Poznań
Consensus in absolutionem olim Valentino praeposito s. Stanislai
k. 15
Absolutio olim Valentini a Szamotuły praep. ec. s. Stanislai Poznań
Ingrossatio literarum SRMtis
k. 16
Const. Krobia
Ingrossatio contractus inter altaristas Śrem occasione domus et horti
Audientia
Decretum institucionis ad ec. par. in Wiry
k. 17
Const. egregii viri domini Alberti Caprini
Protest. Starołęka
Resignatio altaris in Śrem
Iniurarium Strzelce
k. 18
Cielęcki cum exec. olim Valentini praepositi ec. s. Stanislai in Poznań
Quit. de maldratis cantor. Poznań Rosnowo
Quit. Krupka
k. 19
Quit. eiusdem
Inter Zophiam de Stęszew contra Nicolaum praebendarium ibidem.
Protest. Martini cantantis in ec. s. Stanislai contra Wieluń, Poznań
Const. Koźmin
Const. Winary
k. 20
Boguszyn super missalibus cum plebano de Panienka
k. 21
Protest. Kunowo
Protest. Blasii vicarii contra Górczyn
Inductio Stęszew
Consensus s. Martini
Deputacio tutorum Kozalianka
k. 22
Resignatio domus in suburbio s. Martini
Quiet. Kozalianka
Quiet. Iczko gladiatoris Poznań
Powodowski Spławie super decima in Małe Krzesinki canonic. Poznań
k. 23
Quiet. de eadem decima canon. Poznań, Spławie
Beneficialis Siedlemin
Audientia: Lunae 3 XI
Altarista Środa
Protest. Łęki
k. 24
Protestatio Gregorii quondam ministris ecclesiae in Pierzchno
Kostrzyn Poznań
Beneficialis Siedlemin
Stęszew cum praebendario de eadem Stęszew
Const. Stęszew
Const. Nowowiejski
k. 25
Const. Krzywonoska
Ingrossatio resignationis domus in suburbio s. Martini provido Jacobo Iczko
Cassatio dotis seu dotalicii Iczkowa et condescensio
Const. Góra
Const. Skrzetuszewski
k. 26
Kostrzyn occasione sponsaliorum Poznań
Decretum Poznań
Quiet. Kostrzyn
Obligatio Kostrzyn
Const. Środa
Beneficialis Siedlemin
k. 27
Resignatio altaris in ec. s. Mariae Magdalenae Poznań
Inductio Środa
Prebendarius s. Mariae Magdalenae contra Danko pro censu
Const. Joannis Niniński plebani in Niepruszewo
Const. Stęszew
k. 28
Kostrzyn s. Martinus
Beneficialis Siedlemin, ratificatio actus
Radzewo Śnieciska
Praebendarius Danko
Decretum institucionis ad praeposituram ec. collegiatae s. Stanislai in Poznań
Stęszew prebendarius
Executores olim Valentini plebani cum Caprino protunc plebano in Tarnowo
k. 29
Ordinatio reverendi domini Iacobi Dziaduski suffraganei Poznań pro decantando anniversario cum missa per psalteristas ec. cathedralis Poznań
k. 30
Executores Tarnowo
Iurispatronatus Siedlemin
Prebendarius Daniek
Protest. Szamotuły
k. 31
Recognitio concordiae Boruszyn
Ingrossatio mandai SRMtis super foralibus in Chwaliszewo ven. capituli Poznań
k. 32
Mercurii 3 XII
Jeyiorz Mądre
Quiet. domini officialis
Dębno decretum
Iurispatronatus Siedlemin
Protest. Kleszczewo
Anna signator
k. 33
Iurispatronatus Siedlemin
Siedlec Liechmno
Stęszew praebendarius
Jeziory Madre
Absolutoria Stęszew
k. 34
Przewos Koszuty super missalibus plebano
Jeziory Mądre
Quiet. Antonii de censu altar. s. Magdalenae

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

29 maja 2018, 20:40

APP, sygn. AC 122

Księga zapisów konsystorskich od 25 VIII 1567 do 1 VI 1569.

ROK 1568
k. 35
[tytuł]
k. 36
Veneris 2 I 1568
Quiet. episcopi Poznań
Quiet. exec. olim Andreae Czarnkowski episcopi Poznań
Const. Sdzarowski
Obligatio Chwaliszewo
Const. Wieleń
k. 37
Const. Starczynowo
Beneficialis Siedlemin
Protest. ex pte Węgierski
Konarzewo
Rosnowo
Oborniki Kleszczewo
k. 38
Diligentia Gogolewo
Łączki Król
Koszuty Przewos
Stephanus Wieleń
Consensus Komorniki pro censu altar.
Quiet. Kuneczki
k. 39
Const. Tarnow
Iurispatronatus Siedlemin
Śródka Doikrowina
Busko Słupski
Słupski Agnes
k. 40
Const. Łopienno
Sabina exequutores
Łowęcki canonici fertones Lągowo, Stężyca etc., Poznań
Tarnowo exequutores
k. 41
Altarista Środa
Objezierze Oborniki
Confirmatio testamenti Bnin
Górka plebano in Opatówek pro missalibus
k. 42
Ingrossatio concordiae GD. Sebastiani Rychłowski notarii castrensis Piotrkow. occasione villae Piekary sortis Stari Oprzęzow conventus Witkowo
Pabianowo Poznań
k. 43
Quiet. Krupka
Praesentatio ad psalteriam Michaelis Sławiński
Resignatio altaris in Środa
Sabina exequutores
k. 44
Chwaliszewo Grabaczki
Fertones Łągowo, Stężyca etc. Łowęcki
Protestatio ex parte cmethonum de Lęgowo, Stęzyca etc.
Const. ad resignandam parochialem in Grabienice Szypłowski
Resignatio psalteriae
Sabina inductio testis exequutores
k. 45
Conclusio Siedlemin
Interloquutoria Niniński
Pabianowo Poznań
k. 46
Privationis Urzazowo
Const. Przyjemski
Rusiecki Robakowo super decima archidiaconi Poznań
Protest. praebendariorum s. Nicolai
k. 47
Mercurii 4 II
Tarnowo exequutores
Const. patronorum altaris in ec. cathedrali Poznań colationis Grodzicki
Instit. ad altare collegiatae ecl. in Środa
k. 48
Subst. procuratoris Helczik
Const. Cielcza
Subst. procuratoris altar. in Środa
Książ Gogolewo
k. 49
Inductio Doikrowina
Exequutores Tarnowo
Const. Ząbkowski
Iurispatronatus altaris in ec. colleg. s. M. Magdalenae Poznań
k. 50
Deputatio sequestratoris proventuum altaris in ec. s. M. Magdalenae Poznań
Sponsaliorum Śródka
Privationis Urzazowo
Quiet. exequutorum Urzazowo
k. 51
Quit. Mądre
Ratificatio Tarnowo
Const. eorundem
Diligentia Pabianowo
Altarista s. M. Magdalenae Sokolek pro censu
k. 52
Concordia Górczyn
Obligatio pro Petro Koneczki canon. Poznań, Łęki
Niniński sculteti
Divorcii seu adulterii Śródka
k. 53
Chrostowo, Żukowo cum plebano de villis Radzewo, pro missalibus plebani in Objezierze
Exequutores Urzazowo
Quiet. domini officialis, obligatio altaristae et mercatorum Poznań
k. 54
Divorcii Śródka
Exequutores Urzazowo
k. 55
Veneris, 5 III
Divorcii Śródka
Petitio unionis altaris in Środa ex parte consulatus ibidem
k. 56
Privationis decanatus Środa
Diligentia Długa Goślina
Privatio Urzazowo
Protestatio Trojanowo
k. 57
Decretum institutionis ad altare in Środa
Decretum contra plebanum in Książ
Diligentia Modrzewski
Protestatio Ludomie
Constitutio Księski, Książ
k. 58
Const. Warta
Iniuriarum Szamotuły
k. 59
Altarista ec. colleg. s. Mariae Magdalenae Poznań, Groffowa pro censu
Altarista s. M. Magdalenae cum sculteto de suburbio s. Martini pro censu
Decretum institutionis ad altare ante Śrem
k. 60
Resignatio canonicatus seu preben. ec. s. Nicolai extra summum Poznań
Const. Zbąszyń
Const. Kozicino
Declaratio Kłodawa
k. 61
Const. Zaniemyśl
Const. Piła
Evictio et obligatio Boboleckich, eliberatioque a censuris parentis eorum, pro censu alt. s. Mariae in summo
k. 62
Doikrowina Papaj
Protestatio Sławiński
Const. Papaj
Rogaski plebani Romiejki pro missalibus
k. 63
Altarista s. M. Magdalenae Poznań et Joannes de suburbio scultetus
Quiet. Żdżarowski
Środa decanus
k. 64
Altarista in Środa Ząbkowski
Limitatio Śródka
Obligatio Crokier
k. 65
Protest. Dziaduski
Ryczywół Ludomie pro proventibus Skrzatusz
k. 66
Ryczywół Ludomie
Inhibitio Ludomie
Absolutio Witów, pro missalibus plebano in Solec
Doikrowina decretum Papaj
k. 67
Const. Lanczki
Altarista Środa Ząbkowski
Remissio pro institutione ad praebendam s. Nicolai plebani in Siedlec
Remissio pro institutione ad altare in ec. s. M. Magdalenae domini Mathiae Poniecz
k. 68
Const. Szczodrowski
Reformatio centum florenorum per Jacobum Idzko Hedvigi uxori suae
k. 69
Ingrossatio constitutionis Podoski
k. 70
Recognitio debiti honestae Hedvigi Ulanowska per ND. Stanislaum Skrzetuski
Limitatio Lacinianka Kicin
Rumiejki Rogaski decretum contra cmethones
Quiet. exequutorum Wierzenica
k. 71
Relatio citationis ex parte Anne de Urzazowo
Const. Urzazowo
Veneris 2 IV
Inductio altaristae ec. col. s. M. Magdalenae Poznań
Decretum institutionis ad parochialem ecclesiam in Biezdrowo
Poniec Czestram
k. 72
Inductio Doikrowina
Borek exequutores Swarzacz
Quiet. domini officialis
Obligatio Chabelski
Oblig. Sławęcki
Doikrowina Papaj
k. 73
Altarista s. M. Magdalenae Poznań et scultetus
Quiet. Kokosczyna de censu alt. s. Magdalenae
Diligentia Zieliński
Unio altaris in Środa
k. 74
Decretum ex parte Andreae Ciele civis Poznań contra Andream de Mięcowo
Decretum privationis Bytyń
k. 75
Limitatio Romienki
Consensus absolutionis Zdzichowski
Diligentia Stary Gostyń
Instigator officii et patronus Żabno
k. 76
Siekierzeczki lanio pro censu alt. s. Magdalenae
Deputatio Mathiae Szelejewski ad capellam in ec. s. M. Magdalenae Poznań, Heltowska
Decanus s. M. Magdalenae Poznań cum praeposito s. Nicolai
k. 77
Diligentia ex parte exequutorum olim plebani in Tarnowo
Decanus s. Mariae Magdalenae Hądzlowa
Const. Manieczki
Const. Mąkolski
Repositio iurium Makolski in Szamotuły
k. 78
Const. Chojenski
Const. Makolski
Const. Rzeczkowski
Const. Łabiszyn
k. 79
Const. pallatini Poznań
Quiet. officialis Poznań
Quiet. Miliński
k. 80
Urzazowo Łabiszyn
Palatinus Poznań Makolski
k. 81
Urzazowo exequutor
Poniec Czestram
Stanislaus campanator s. Catherinae
Górka Sarnowa
k. 82
Lunae, 3 V
Prepositus Dębno
Słupski Krerowo
Diligentia Kleszczewo
k. 83
Protestatio psalteristae Poznań et relaxatio censurarum
Prebendarii s. Stanislai Poznań
Murator Król
Absolutoria Stanislai campanatoris in coenobio s. Catherinae Poznań
k. 84
Chojeński Górka
Obligatio Francisci psalteristae Poznań
Warzygnoska signator
Słupski Kurowo
k. 85
Biliński cum eodem
Pierzchno plebanus
Łacinianka Kicin
Poniec Czestram
k. 86
Petitio Andreae a Łekno altaristae in ec. s. M. Magdalenae Poznań super censu alt., inductio eiusdem
Quiet. Skrzetuszew
Quiet. Francisci a Stankowicze psalteristae Poznań
k. 87
Pierzchno vicarius cum plebano
Oborniki plebanus
Oborniki cum eodem
Oborniki Gardianus
Decretum institutionis ad ec. in Bytyń
k. 88
Cessio iuris etc. ad altare in ec. s. M. Magdalenae Stanislai pro [...] Heltow, Manieczki
Const. praebendariorum ec. s. M. Magdalenae Poznań cum decano
k. 89
Altaris in ec. cathedrali ante sugestum occasione institutionis Poznań
Const. Żerniki
k. 90
Const. Czarnków
Altaris in ec. cathedrali ante suggestum sit. Poznań
Parochianorum Czarnków
k. 91
Przewoz Żerkowo
1 VI
Const. Heltowa
Decretum ad canonicatum ec. coll. s. Nicolai institut.
k. 92
Limitatio Żabno
Novus agger carpentarius de Sobota
Constit. Różanka
Quiet. Siekierzeczki
k. 93
Diligentia Chojeński [Czestram]
Decretum ad ecl. parochialem in Goniębice
k. 94
Golebek exequutores Koronowski
Decretum institutionis ad ec. Rogalinek
Obligat. Ławica super decima poenitentiariis
k. 95
Paczkowo Swarzędz pro missalibus plebani
Quiet. Prądziński
Const. Modliszewski
k. 96
Decretum institutionis ad altare in ec. s. M. Magdalenae Poznań
k. 97
Decretum institutionis ad mansionariam in Kościan
Const. Gostyń
Ordinatio venerabilis domini Petri Koniecki canonici Poznań ratione decantandarum missarum ac anniversarii in ec. cathedrali Poznań per universitatem vicariorum ec. eiusdem
k. 99v
Obligat. Szwab
Diligentia Mosina
k. 100
Chwaliszewo Kościan
Presentatio ad ec. paroch. in Brodnica
Donatio Andree de Buk in personam Księski in Książ plebani et comissio ad exigendum missalium
k. 101
Obligatio eiusdem Księski
Const. Grodziński
Const. Grodziński
k. 102
Krzywiń altarista
Const. altaristae in Krzywiń
Const. Krzywiń
Limitatio Czarnków
Quit. exequutoris testamenti olim plebani in Tarnowo, dni Mathiae a Poniec
Lunae 5 VII
k. 103
Zakrzewski Niniński
Sokołowski Kostrzyn super censu altaris
Chwaliszewo chirurgus Kościan
k. 104
Dzięczyński altarista de Środa
Diligentia ex parte plebani in Wytomyśl
k. 105
Decretum institutionis ad custodiam Kurnik
Limitatio et dilatio Żabno
Const. ad resignandum altare in Dolsk
k. 106
Sabina exequutores Tarnowo
Const. providi Sebastiani Peszchel oppidani Pobiedziska
k. 107
Const. Stobnicza
Const. Siekierzecki
k. 108
Const. MD. Lucae comitis a Górka pallatini Poznań ad donandum altaris iuspatronatus et praesentandi tituli certi ante suggestum in ec. cathedr. Poznań
k. 109
Donatio iurispatronatus et presentandi altaris certi titutli in ec. cathedrali Poznań in personam GD. Martini Nowowiejski et eius successorum
k. 110
Ordinatio d. Herbesti
Obligatio Bieliński
Obligatio Dolsk
k. 111
Relatio ex pte Joannis psalteristae Poznań ad ec. in Siedlemino parochialis presentati Gródek
Remissio pro ferendo decreto in causa iurispatronatus etc. ec. parochailis in Siedlemino ad episcopum Poznań
Decretum institutionis ad ec. paroch. in Brodnica
k. 112
Vicarius cum plebano in Pierzchno
Diligentia Siedlec
Offitii [?] et parrochianorum cum plebano in Czarnków
Poznań parochialis s. Adalberti extra muros Trzek
Admissio Thomae Copitii Gostyń
k. 113
Subscriptio eiusdem
[grafika: Christo duce omnia vinces]
Quit. exequutorum plebani in villa Rogalinek
Quit. eorundem
k. 114
Quietatio episcopi Poznań
k. 115
Quit. Kłodawski ac Stanislai Kropka
Quit. Krupka
Const. Biała
k. 116
Quit. Brzeziński
Mercurii 5 VIII
Pestis grassatio vererans [notka kronikarska]
Continuantur acta Gajewski
k. 117
Saturni 25 IX
Obitus reverendi olim Francisci Wysocki
Tenor commissionis r. d. episcopi Poznań dno commissario concesse
k. 118
Lunae 26 X [cessante peste]
Hedvigis cum patronario [?]
Lunae 29 X
Mercurii 22 XI
Const. conventus s. Katherine
k. 119
Confir. testamen. s. Katherinae decretum

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

29 maja 2018, 20:41

APP, sygn. AC 122

Księga zapisów konsystorskich od 25 VIII 1567 do 1 VI 1569.

ROK 1569
k. 120
Veneris 14 I 1659
Protest. vicedecani Poznań
Insti. Roslanek Kobiałczyna
Divorcii Rogoźno
k. 121
Sponsaliorum Murarsz
Kobiał, Roslanek
Instit. ad altare in Środa Ząbkowski [nie wypełniono]
k. 122
Confirmatio testamenti Krzesiński [3 linie, nie dokończono]
Inductio Tylanka
Inductio Katherinae
Cybulka Kusina
k. 123
Quit. Korczyn pro decima canonici Pozn.
Veneris 4 II
Vicarii cum exequutoribus Przedecz
Inductio Roslanek
Decretum institutionis Pyzdry
k. 124
Resignatio altaristae Pyzdry
[commissarius in spiritual. viso actu patenti creationis venerabilis Jacobo Pakosth...]
[Honesta Agnes Focavia ol. Joannis Stelmach vicarii ec. cathedralis Poznań]
Publicatio testium Tylanka
Inductio Olszewsczanka
Grabiszek cum auriga molendinatoris Polczyków
k. 125
Molendinator Zielonka
Admissio vicariis exequutoris
Publicat Kobiałczyna
Tylanka Murarsz
k. 126
Rogoźno Gryzik
Quit. de censu canonic. s. Nicolai de Stęszew [?] Dębowski
Przewos Rabin pro proventibus de Jaskowo plebano
Canonici sancti Nicolai
k. 127
Const. ad resignandum ec. par. in Pogorzelica, Otorowski
Kobiałczyna Roslanek
Tylanka Murarsz
Canonici s. Nicolai Poznań
k. 128
Regens Trojanowo molendin.
Decretum Tylanka
Decretum Olszewczanka
k. 129
S. Adalberti arestum
Diligentia focaria altaristarum
Notarius Dunajów
Limitatio cmethonum Trostkotowo
Sentencia Roslanek contra Kobiałczyna
k. 130
Quit. exequutorum Rogala
Quit. Gułtowski de censu canonic. s. Nicolai
Inductio Gryżyczka
Poenitentiarius [?] Konara
Matrimonialis Sławno
k. 131
Mercurii 2 III
Margaretha praebendarius
Coadiutor campanator. Dąbek
Arestum N. Bieliński
k. 131a [luz 2-k.!]
Veneris 11 VII 1567 [!] vnb. Mathias Vinaricius a Poniec nomine Rydzyński patroni certi altaris in ec. cath. Poznań
k. 132 [odtąd do końca osobna składka]
Remissio causae occasione [?] parochialis in Siedlemin
Obligatio Nieznański
Mercurii 16 III
Institutionis decretum Łęki
k. 133
De Pawłowice fertones plebano in Kępa
Dunajów Lipka
k. 134
Const. Ciemieński
Urzazowo plebani Konarzew
Starąski cum executoribus Koneczki
Exequutores Przedecz oeconomi s. Martini
k. 135
Idem cum exequutoribus Boskowa
Plebanus s. Martini executores Boskowa
Jezierski Śnieciska
k. 136
Absolutoria Czubatka
Scholaris Dąbek
Plebanus in Tulce cum vicario
Dunajów notarius
Mater Przedecz cum Agnete focaria
Donatio iurispatronatus et presentandi altaris in ec. cathedr. Poznań per Arnisty Piotrowski
k. 137
Resignatio parochialis Żabno
Starąski exequutores Koniecki
Proventum [?] cum parochianis Swarzędz
k. 138
Jezierski Śnieciska
Inductio altaristae s. Magdalenae
Starąski cum executoribus Koniecki limitatio
Tkaczka Przekupki Grzegorzewna
Absolutio oeconomi Cielcza
Veneris 1 IV
Vicarius cum Klecha Mądre
k. 139
Piotrowski Lizwina
Starąski exeq. Konecki
Presentatio Piotrowski
Arenda Mączniki
k. 140
Institutio praepositurae Krzywiń
Przewos Stęszew
Limitatio oeconomorum s. Martini
k. 141
Confirmatio donat. iurispatronatus altaris in ec. cathedrali Piotrowski
k. 142
Limitatio matris Przedecz
Diligentia Żerków
Const. vicarii Wladen.
Obligatio plebani Wiry [?]
Institut. decretum Piotrowski
Servicium Pszczew
k. 143
Declaratio s. Martini sculteti pro censu altar. s. Magdalenae
Institut. ad psalteriam Rypiń
Institut. altaris Pyzdry
Divorcii Rogoźno
Decretum examinat. testis Dunajów
k. 144
Quit. s. Margarethae plebani
Const. executorum Siekierzecki pro missalibus de Chomęcice pleb. in Skórzewo
Lunae 2 V
Const. Stęszew
Impotencia Wijewo
Exoneratio Chabielski
k. 145
Presentati ad ec. Kostrzyn
Dunajów Lipka
Vicarius Głuszyna Garasewo [?]
Debitores parochialis Kicin
k. 146
Excomunicatio Morawski [Nicolaus M-ski familiaris domini Chabielski]
Quit. de pec. dni cantoris cancellariae
Parochialis Kostrzyn
Institut. ad prebendam s. Magdalenae Biała
k. 147
Trede[...]cia presentatio cum surrogatione iuris Hieronimi Pełka Siedlemin
Konara Winary
Sarctor Gębarzewski
k. 148
Dunajów Busko
Quit. per exeq. Siekierzecki Kierski
Quit. exeq. h. Mathiae Szelejewski olim altaristae s. M. Magdalenae Poznań
Testamenti confirmacio Trzaskowski
Decretum rectoris scholae contra praepositum s. Nicolai
k. 149
Cont. petendae institut. ec. parochialis in Skórzewo Sławiński
Quit. a successoribus olim Krawero Piła
Gwardianus Tercianki
Mrzewka Skórzewski
k. 150
Dunajów Lipka
Debitores declarat. Kicin
Parzęczewo institutio decreta
Obligatio Chomecki [nie wprowadzono]
k. 151
Bernardyni [firmius observantiae] Klepki
Diligentia Gorazdo
Mercurii 1 VI
Subst. Siedlemin
k. 152
Com. institutionis Siedlemin
k. 153
Resignatio iuris ec. Kostrzyn

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

29 maja 2018, 22:07

Kapitalna robota Bartku!!!

Dziękuję zwłaszcza za te testamenty i ... za wszelką inną pomoc :)

PS Czy testamenty późniejsze, z 2 poł. XVIII wieku zachowały się?

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

29 maja 2018, 22:29

Bartku,
Wiesz może czy zachowały się testamenty tych trzech księży?
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=1956
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=1957
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main. ... is&id=2520

Wiem, że są 3 teczki personalne ks. E. Likowskiego, ale o testamencie nic mi nie wiadomo.

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

30 maja 2018, 15:21

Heniu, XIX i XX wieku nie badam.

Asiu, jak znajdę osobny zbiór to zindeksuję. Dopiero poznaję strukturę akt konsystorskich.

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

30 maja 2018, 16:24

Dziękuję, może kiedyś...:-)

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

04 cze 2018, 14:38

Repertorium procesów przed sądem konsystorskim poznańskim 1798-1800. AAP, sygn. Off P 10. J. niemiecki, k. 88.

s. 1
1) Franciszka Arwazińska i mąż
2) Adamowska i mąż

s. 5
1) Ewa v. Bogucka i mąż
2) von Broeker i żona
3) Konstancja v. Biskupska i mąż
4) Wiktoria Bartoszewska i mąż
5) v. Bronisz i prob. Lassecki
6) Bogdański i Bogdańska
7) Joanna Berczyńska i mąż
8) wik. Hieronim Bociemski
9) Maciej Buchowicz [?] i żona
10) Chełmska i mąż

s. 15
1) Ewa v. Dobrzycka i mąż
2) v. Dobrzycka i mąż
3) Rozyna Donner i mąż
4) Derpa i żona
5) Dworzańska i mąż
6) Magdalena Dykiert i mąż
7) Dobrowolska i mąż
8) Katarzyna Dambrowska i mąż
9) Jozefa Dombrowicz i mąż

s. 33
1) prob. Florkowski z Pogorzeli k/Pyzdr z donosu ins. Niziurskiego
2) wik. Fiałkowski z Murzynowa k/Środy z donosu ins. Niziurskiego

s. 35
1) Florkowski

s. 41
1) v. Grodzicki i żona
2) prob. v. Goldstein w Solcu k/Neustadt z donosu ins. Niziurskiego
3) Zuzanna v. Giżycka i Giżycki
4) Weronika v. Garczyńska i mąż
5) Konstancja v. Grodziecka i mąż
6) Anna v. Golianowa i mąż
7) Marianna Gościniakowa i mąż
8) Golężewska i mąż

s. 61
1) Elżbieta Helwich i mąż
2) prob. Marcin Hantusch

s. 67
1) altarysta Jarotta
2) pleban Ignacy Junski
2a) Józefa v. Jaruchowska i mąż
3) Elżbieta Jutrowska i mąż
4) Stefan Jamny i żona
5) Franciszka Eleonora Jurtz i mąż
5a) wik. Józef v. Kwiatkowski

s. 75
1) kan. Karoński
2) Marianna Kleszczyńska i mąż
3) Magdalena v. Krajewska i mąż
4) prob. Klause z Dębowa Łęka
5) Aniela v. Korytowska i mąż
6) Wojciech Kamiński i żona
7) Katarzyna Kierzkowska i mąż
8) prob. Kozłowski
9) Faustyna Krajewska i mąż
10) Elżbieta Kotwik [?] i mąż
11) Marianna Kaczmarkowa ur. Skopiarzowa i mąż
12) Zuzanna Kubicka ur. Kierstein [?]

s. 87
1) Jadwiga Lepczyńska i mąż
2) Małgorzata Lissowska i mąż
3) prob. Kazimierz Lubierski z donosu wsi Dopiewo
3a) Konarski
6) [!] Kamiński i żona

s. 95
1) Agnieszka Morgowska i mąż
2) Konstancja Modrzyńska i mąż
2a) Modrzyńska i mąż
3) wik. Mitschke z donosu Ślusarzewicza
3a) Mitschke
4) Wincenty Morgowski i żona
5) Wawrzyniec Maremski i żona
6) Agnieszka Maćkowianka
7) Nepomucen v. Mańkowski i żona
8) Teresa Malińska i mąż

s. 105
1) Wojciech Nowakowski i żona
2) dziek. Rzepnicki z donosu Nowickiego
3) Katarzyna Nowańska i mąż
4) Marianna Adamowska i mąż
5) Nozicka i mąż

s. 111
1) Barbara Opalewska i mąż

s. 117
1) Teresa Panowitz i mąż
2) Teresa Plecińska i mąż
3) Weronika Pendzyńska i mąż
4) Brygida Pińska i mąż
5) Piczkowa i mąż
6) Pruśnieska
7) Pruśnieska i mąż
7a) Puhan i mąż

s. 125
1) Dorota Reussin i mąż
1a) Reussin i mąż
2) dziek. Rzepnicki
3) Józefa Korem [?] i mąż
4) prob. Radkiewicz
5) Rothe i mąż
6) prob. Rybiński
7) Rotkiewiczowa [?] ur. Skalska i mąż

s. 137
1) prob. Sławski z Kórnika
2) Agnieszka Szubiakiewiczowa i mąż
3) Stuwczyński i Brzeziński
4) Stuwczyńska i mąż
4a) Stuwczyńska i mąż
5) Schmeich i żona
6) Kunegunda Sośnicka i mąż
7) Marianna Świniarska i mąż
8) Regina Szafarska i mąż
9) Skąpska i mąż
10) Jan Strużyk i żona
11) Wawrzyniec Szymański i żona
12) Karolina Sobańska
13) Szatkoski i żona

s. 151
1) Ludwik Tazler i żona

s. 154
Tacler [?] i żona

s. 157
1) Martyna Włostowska i mąż
2) Wojciech Wojciechowski i żona
3) Wasielnowska [?] i mąż

s. 161
1) Regina v. Zielińska i mąż
2) Jan v. Zaremba i żona [Eleonora?]
3) Ziętkiewiczowa i mąż

s. 165
1) Jasierzatkowa i mąż

s. 167
1) Krzycka i mąż

s. 169
1) Wieczorek i żona
2) Włostowska i mąż
3) Wasilkoska i mąż

s. 175
1) Teresa Tomińska i mąż

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

04 cze 2018, 21:36

Bardzo dobra robota!
Widzę tam mojego ulubieńca :)

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

05 cze 2018, 13:41

Tym razem akta notariuszy apostolskich.

Acta notariatus Illr. Niklewicz praepositi Lvovecensis, 1747-1758. AAP, sygn. ANA 8, k. 14.

k. 1v
Florian Bujdecki prep. konwentu i k-ła św. Jana kanoników Grobu Pańskiego Gniezno, dekret powizytacyjny 1743, szpital, przywileje, manifest., Aleksander Grybler kanonik Grobu Pańskiego, N. Antoni Kopecki

k. 2v
Florian Bujdecki prep. konwentu i k-ła św. Jana kanoników Grobu Pańskiego Gniezno, kapituła miechowitów, szpital, Aleksander Grybler kanonik Grobu Pańskiego, Krzysztof Czarnecki Ingenuus

k. 4
Aleksander Grybler kanonik regularny Grobu Pańskiego, wiceprepozyt konwentu św. Jana Gniezno, Florian Bujdecki prep. konwentu, manif. i protest. p-ko Michał Komecki i Leon Morawski kanonicy metrop. Gniezno, grunt wsi Mączniki własność tegoż konwentu, wieś Świątniki k-ła metrop. i gospodarze stamtąd, ekonom i inny sługa dworu Zdziechowo

k. 6
Antoni Bończa Miaskowski kleryk, prep. Dębno? (Dąbnensis) skarga p-ko Ignacy z Iwanowic Koźmiński starosta wschowski, Stan. Buszyński [?] kleryk, Ingenuus Krzysztof Czarnecki
Ignacy Koźmiński starosta wschowski
Jak. Józ. Goździcki kustosz w koleg. Środa, rezygn.

k. 7
J. Jurecki kanonik Grobu Pańskiego
G. Maciej Bobrownicki
Ignacy z Iwanowic Koźmiński starosta wschowski i podkomorzy JKM, Jerzy Sapiecha wojewoda mścisławski, klasztor mniszek Wilno, G. Wojciech Barski, N. Ignacy Kunowski

k. 8
N. Terrarowa [?] wdowa, Illustr. Pawłowski, sprzed. domu
x. Cielecki

k. 9
Antoni Bojarski prefect S. P.

k. 10
Józef hr. z Werbna Pawłowski oficjał pozn. i prep. Błotnica w archidiec. gnieźn., Maksymilian Skretuski prebendarz kapl. św. Katarzyny za miastem Lwówek w diec. pozn., Strasz kom. Błotnica, Bart. Rudkowski altarysta kat. pozn., G. Marcin Jezierski, r. 1752

k. 11
Klem. Troszyński wik. prowiz. Chocz Lipscensis archidiec. gnieźn., pani Suchorska, Katarzyna, Szperlina, Dretnerowa córka Suchorskiej, "WMPani jesteś najstarsza czarownica!", Piotr Koszczał wik. kat. pozn., Stan. Radzikowski Ingenuus
Józef hr. z Werbna Pawłowski oficjał pozn. i prep. Błotnica w archidiec. gnieźn., Maksymilian Skrzetuski, Józef Strasz kom. Błotnica, GG. Jan Ant. Żórawski burgrabia różański i [...], Józef Rudnicki, r. 1753

k. 12
Pawłowski prep. Błotnica, rezygn.
Ant. Bojarski kan. kolegiaty św. Anny Kraków, rezygn.
Adam z Bnina Opaliński pleb. Pniewy, rezygn.
Opaliński p-ko promotor fiscalis konsyst. gnieźn.

k. 13
Stan. Skarbek Malczewski prep. Nowe Miasto - rezygn., Karol Rybiński wik. kat. pozn., G. Michał Korab Pawłowski słuchacz retoryki i dialektyki w Akademii pozn.
Franc. Paschalski kan. kolegiaty NMP in summo, rezygn., Ingenui Błażej Morowski i Jakub Niziński

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

07 cze 2018, 17:00

Terminarium (susceptarium) plenipotentiarum, manifestationum, ingrossationum, inscriptionum, resignationum, submissionum, quietationum, obductionum... peragi solitarum in Consistorio Generali Posnaniensi, 1728-1735. Sygn. AAP, AC 197, k. 297.

Serię susceptarium wydzielono w roku 1714 i prowadzono do r. 1796.

Foliacja:
- składka k. 32-39 (29 XI 1728 - 16 V 1729) wszyta między k. 55 a k. 56

Rodzaje zapisów w susceptarzu, od najpopularniejszych (niektóre później wprowadzono do acta causarum i wykreślono)":

Constitutio procuratorum/plenipotentis - ustanowienie pełnomocników
Provisio vicariatus - prowizja kleryka na wikariat
Manifestatio/remanifestatio/protestatio - skarga
Quietatio - kwitowanie (zwykle z procesu lub z odbioru sumy)
Oblata/Ingrossatio - przytoczenie treści dokumentu w całości (bulli, dekretu, sekwestru, kontraktu, prowizji, zaświadczenia, kwitu ręcznego, upoważnienia itp.)
Submissio - zobowiązanie (de parendo rei judicatae / de parendo judicato, in ordine ad evicendos coexecutores, de persolvenda summa, ad comparendum personaliter, itp.)
Juramentum (lub: Praestitio juramenti) super non deserenda dioecesi Posnaniensi
Resignatio - rezygnacja z beneficjum
Repositio summae - złożenie sumy
Obductio - oględziny ran
inne (transfusio expensarum, abrenuntiatio bonorum, inscriptio patrimonii, etc.)


Indeksacja objęła tylko lat 1728-1729.

W indeksie podaję najpierw foliację starą, w nawiasie nową. Zapisy z recto i verso dzieli odstęp.


ROK 1728

k. 1 (2)
Marc. Romiński pleb. Biskupice, zm. Mat. Gromacki pleb. Wysocko
Jacek Roch Dotkiewicz pleb. Świerczyna
Melchior Gurowski chorąży kaliski

Wład. Wierusz Wałknowski prep. Śrem, Ant. Dobrzycki prep. Kopanica, Karol Unrug stolnik wschowski
Fr. Woliński archidiak. śremski, Jan Racięcki

k. 2 (3)
Mich. Grudowski
Racięcki pleb. Skórzewo

Mat. Adamski, Kaz. Kupiszewski
x. Marc. Dorszewski, Jan Dorszewski pleb. Miechorzewo

k. 3 (4)
Jakub Cichocki v. Cichowski pleb. Czerlejno
Szym. Piotrowicz prep. Jana Jerozolimskiego Poznań
Rafał Leszczyc Dobrzycki dz-c Nosowo
Szym. Kromolski pleb. Mokronos, Marcin Boliński wik. Mokronos

N. Michał Zaworski trębacz Buk., Wielka Wieś przywilej na rolę pustą z 1714 r.
Jan Racięcki poprz. pleb. Skórzewo, Wład. Przyemski obecny prep. tamże
Engelbert Gebel kleryk

k. 4 (5)
Engelbert Gebel prowizja - Międzychód wik.
pleb. Łaszczyn, Żydzi Rawicz, oblata 1721
Jan Sacher wik. Ostroróg, Stan. Kierski dziek.

G. Franc. Dobrzycki posesor Noskowo
G. Krzysz. Marszewski

k. 5 (6)
Dekret rzymski dla Piotr Rokossowski na kustodia krak. 1728

G. Anna Wieruszówna z Wałknowski Duninowa
Jakub Israel Żyd pozn.

k. 6 (7)
G. Maciej Skoraszewski
Marc. Wrotecki pleb. Gogolewo

Szym. Wosiński prep. Kościan
Jan Racięcki prep. Rogoźno
Jerzy Jarosz/Jarosch wik. Ostrów, Ign. Sienkiewicz prob. tamże

k. 7 (8)
Kolegium mansj. św. Wojciech Poznań protest. i manifest. p-ko magistrat Poznań, Walenty Dobrzyński senior koleg., Rafał Pudłowski mansj., Maciej Baczyński
Szym. Czwordewicz v. Czwordowicz pleb. Lusowo

Jan Mądrowski wik. Żydowo, Ant. z Wrześni Bardski prob. tamże
Piotr Kossowski pleb. Duszniki

k. 8 (9)
Jak. Ryczkowski pleb. Kamieniec
G. Stan. Kuniński
Jan Skiberski pleb. Mokronos
Wład. Przyemski pleb. Skórzewo, rezygn. z prob. Cerekwica

Ant. Wierusz Wałknowski dz-c Tulce
Jakub Masiek Żyd pozn.
G. Ant. Bartoszewski dz-c Czerwona Wieś

k. 9 (10)
G. Ant. Bartoszewski dz-c Czerwona Wieś, kwit 1728
Kordowski, F. Gabriel Hincze v. Hintz
G. M. Kurnatowski

Marc. Brzeziński kom. Noskowo
Kaz. Wasilewski prep. Pyzdry, Żydzi Pyzdry

k. 10 (11)
Maciej Rączkiewicz psalterzysta kat. pozn., rezygn. z altarii św. Jakuba Ap.
Jerzy Fibik pleb. Krzycko
And. Jaskólecki, Dorota z Broniszów Radomicka wd. po Janie R-ckim wojewodzie inowr., Marc. Zubicki rezygn. z prob. Choryń 1726 oblata

G. Jan Miklaszewski, G. Stan. Chwaliszewski
Marcin Smidt OFM Conv. Gniezno
Jakub Trafanowski wik. Jarocin prowizja, And. Józef Rocki prep. tamże

k. 12 [!] (12)
Paweł Murkowski wik. Czempiń, Mich. Wysogota Zakrzewski prob. tamże
G. Fran. Oziemkowski

G. Jakub Filip de Bertrand kleryk, rodem z Francji
Jan Libowitz pleb. Bukow.
G. Jan Roznowski, G. Kaz. Prawdzic Domiechowski

k. 13
Józef Pawłowski pleb. Objezierze, G. Piotr Węgorzewski dz-c tamże, sprawa o dziesięcinę, wspólnicy: GG. Ant. Mierucki, Wojc. Konopka, Marcin Kuraś włodarz, Franc. Pachołek; N. Jan Aleksandrowski sługa pleb., Jakub Pucek poddany pleb.
Wawrz. Ant. Świnarski x.

Szym. Piotrowicz beneficjat św. Jana Jeroz. Poznań, rezygn.
Mich. Gulski pleb. Trzciel, przys. na dziekana zbąsz.
Kaz. Bajerski miesz. Chwaliszewo, Szym. Wosiński prep. Kościan

k. 14
Fran. Szczeszyński beneficjat Poniec
Wilhelm Robertson kan. gnieźn. pozn.

Teodat Piotr Podolec prep. Wieleń [?], dziek. Czarnków
F. Grochowski, x. Stan. Danielewicz

k. 15
Wal. Dobrzyński senior mansj. św. Wojciecha Poznań, And. Dziembowski kleryk
Wawrz. Gruenwald v. Grynwald v. wik. Koźmin, Maciej Chełmicki prep. tamże
Wawrz. Grynwald z diec. wroc.

N. Kaz. Marczyński admin. dóbr Kamieniec, Jak. Ryczkowski prob. Kamieniec, skarga, fornal
And. Machuy ze Śląska, kleryk
And. Machuy ze Śląska, wik. Tuczno, Ant. Lud. Habisch [?] pleb. tamże

k. 16
Jan Janiszewicz beneficjat Lwówek
Wojc. Waśniewicz prep. kolegiaty św. MM Poznań, propinacja na gruncie Wschowa i Przyczyna, Franc. Radzewski starosta Wschowa, Karol z Ponina Poniński prob. Wschowa, oblata 1719

Tomasz Gracz kmieć Pruśce, oględziny ran, zadać je miał And. Neryngowski prob. Pruśce w karczmie
Szym. Kromolski pleb. Mokronos, Paw. Trafanowski wik. tamże

k. 17
x. Jakub Ryczkowski, G. Teofil Pawłowski, skarga
Jan Nerlich wik. Dębowa Łęka, Mat. Fengler pleb. tamże
G. Fran. Tomicki dz-c i posesor [okienko]

Jan Franc. liber baro Sandrecki pułkownik i dow. pułku dragonów kasztelana sandom., Jakub Filip de Bertrand kleryk kapelan u niego
Franc. Sylerski pleb. Czeszewo
Izaak Hersz Żyd pozn.

k. 18
Hier. Horlemes prep. Nowe Miasto okazuje srebra parafialne
Kaz. Maliński i Kat. żona jego, organista Bnin, oględziny ran
Jan Nerlich z obcej diec. kleryk

Kaz. Płaczkowski kleryk, promotor ołtarza Różańca Św. w Włoszakowice, okazuje dokumenty paraf. 1592, 1698 itd.
Bractwo Literackie w par. św. Marcin Poznań: Bart. Podolski, Mat. Sztorkowski, Barb. Podolska, Jan Karwaszewicz, Maciej Roszkiewicz, And. Olukiewicz?

k. 19
Józef z Niedzielska Madaliński prep. Rydzyna, zgoda na uzyskanie koadiutorii dziekana kat. pozn., oblata na kolejnej str., 1728

x. Szym. Wosiński kan. kat. pozn., dziesięcina w par. Kazimierz
magistrat Międzyrzecz, Jerzy Krystian Gerstmeier, Jeremias Lange rajcy

k. 20
Szym. Nizowski prep. Kórnik, Grzeg. Waryski poprz. kom. Żułcensis [?]
Józef Gieczkowski pleb. Cerekwica
Szym. Brzoskwiniewicz v. Brzeskwiniewicz prep. św. Barbara Poniec

G. Krzysz. Zygm. Unrug, N. Grzeg. Wentlant viceregens grodzki pozn., Jan Szperna mielcarz pozn.
Tom. Ostrzeszewski promotor Różańca Pniewy?

k. 21
GG. Michał Izbieński v. Izbiński i Ter. zd. Zawadzka żona, okazanie ran, obwiniony Mich. Chudzyński pleb. Białężyn
w/w ustanawiają plenipot.
x. Chudzyński składa skargę w/s w/w

Szym. Czwordowicz v. Czwordewicz pleb. Lusowo, G. Melchior Nieżuchowski

k. 22 (23 [!])
Mac. Nowacki wik. Czestram (Golejewko), G. Kaz. Rogaliński, oblata 1703
G. Zbig. Konstanty Dziembowski dz-c Kręsko, G. Joanna Mielęcka wd. po G. Bogusł. Dziembowskim a matka tamtego, N. Józ. Najewski poprz. sługa Dziemb., Jan Liske kom. Chociszew.

k. 23 (24)
Kapituła pozn. p-ko filipini pozn. Śródka,
prac. Stan. Podolski kościelny Objezierze, okazuje rany, obwin. prac. Krystian owczarz Wojcieszyno
Szymon od św. Antoniego karm. bosy konwent Boże Ciało Poznań, rzymska inhibitio oblata 1667

Marc. Jagodziński wik. Kórnik, Szym. Niżowski v. Niżeski prep. tamże

k. 24 (25)
Alberyk Dubski cysters Bledzewo v. Bledzowo i pleb. tamże, wizytacja tejże parafii 1695.
Stan. Danielewicz altarysta św. M. Magdaleny Poznań, rezygn. z kapelanii św. Szymona i Judy
G. Bukowiecka Eleonora Katarzyna

Mik. Nowicki prep. szpit. Św. Ducha Po[...], p-ko G. Bolesz

k. 25 (26)
G. Ant. Dobrowolski marszałek dworu biskupa pozn. i posesor wójtostwa Ślesin w kluczu Młodojew., odstąpienie wójtostwa na rzecz G. Ant. Lewandowski i Anna małż.
Józef Wierusz Kowalski prep. Kopanica, skarga na parafian i na Fr. Łodzia Poniński stolnik pozn. starosta kopanic., Piotr Grabski podstoli.... posesor Jaromierz który na szkodę wielką prawowitej religii osadził tu luteran zw. Olędry itd.

tenże mianuje plenipot.

k. 26 (27)
Olbracht Maksymilian z Garczyna Garczyński prep. Brzeźno? Brzeziny?, sekretarz JKM
Piotr Pęczek burmistrz Słupca w archid. gnieźn.

G. Teresa Mielińska
Mik. Lewendowski kan. in summo jako plent księdza Józ. de Werbno Pawłowski prep. Lwówek, Jan Wawrz. Kalisz wik. tamże
Mich. Zboiński kleryk z archidiec. gnieźn.

k. 27 (28)
Piotr Kossowski pleb. Duszniki, Mich. Zboiński wik. tamże
G. Anna Cieńska? v. Michalska, kwituje z pretensji do wójtostwa Sękowo w kluczu Bukow.

x. Mac. Ninkiewski?, G. Franc. Strzelski
Mich. GUlski prep. Trzciel, magistrat Międzyrzecz, ołtarz Szkaplerza tamże

k. 28 (29)
Wolf Fawusz senior i Izaak Lewek Żydzi z Międzyrzecz, Marc. Jakubowicz prep. Trzciel
G. Franc. Milewski

Mac. Chełmicki kantor v. primicerius kat. pozn. i prep. Koźmin

k. 29 (30)
Eliasz Marek, Hersz? Lewek, Jakub Izaak Prochownik starsi oraz Jakub Pinkiesiewicz syndyk synagogi pozn., zm. N. Grzeg. Wentlant viceregens grodzki pozn., zapis na obraz NMP w kaplicy kupców kolegiaty M. Magdaleny pozn.
Jakub Izaak Prochownik, Marek Izaak, Igiel Złotnik, Hersz Beer, Jakub Izrael, Jakub Pinkiesiewicz starsi Żyd. pozn., Mich. Wysogota Zakrzewski prep. Czempiń

G. Stan. Mieliński

k. 30 (31)
Jacek Krynicki prep. św. Barbary w im. Fr. Byszewski prep. Miejska Górka, rezygnacja z beneficjum
Hersz Izaak Lewek?, Jakub Pinkiesiewicz syndyk synag. pozn.

G. Jak. Franc. Gierzyński
G. Mac. Nowowiejski posesor dóbr [okienko]
Magistrat pozn., Walent. Nadaliński szafarz rady, Teodor Seferowicz szafarz z kolegium 20 mężów

k. 31 (32)
G. Jan Machciński v. Machczyński
Franc. Raczyński kan. gnieźn., komisarz prymasa
Jan Kaczmarek kmieć Czeradz [podpis ręką trzymaną!]

Marcin Brzezi[...] kom. Noskowo, erekcja kościoła tamże, oblata 1434

k. 40 (33)
Stan. Jaworski pleb. Wilczyna
G. Walenty Modlibowski posesor Grzymisławice, magistrat Buk, zm. kasztelan krak. i hetman wlk. kor., Walenty Lemański subdelegat burmistrza, Jakub Lussowski wójt Buk, Stan. Modlibowski

wielm. And. Niegolowski pko x. Zaremba

k. 41 (34)
Marc. Zesławski prob. Grodziszczko kom. Gułtowy, Mat. Kaźmierski kleryk wik. Grodziszczko
Jak. Gruszewski beneficjat Miejska Górka, zm. Mikołaj Gazewicz altarysta Miejska Górka

zapis inną ręką przed konsyst. pozn. z powodu wakujących akt grodzkich pozn., Mikołaj Sknotowski? woźny sądowy, GG. Wawrzyniec z Radolina Radoliński, Ant. Łęski, Mac. z Bytynia Kurnatowski s. zm. Jana skarbnika wsch. i sędziego surogata kaliskiego, GG. Jak. Mańkowski, Malczewski komornik graniczny pozn., kara wieży
Stan. Ign. z Kalinowa Zaremba prep. Kazimierz, Jak. Ryczkowski prep. Kamieniec, skarga na Dzierżanowski wojski pozn. z małżonką posesor Prochy, N. Wojc. Świecimski, Stan. Świecimski pleb. Czeradz jego brat rodz.

k. 42 (35)
Szymon od św. Agnieszki karmelita bosy u św. Józefa Poznań, dekret rzymski na rzecz karmelitanek bosych św. Teresy klasztoru pozn., oblata 1729

Wład. z Werbna Pawłowski prep. Miejska Górka
And. Antoni Au z diec. wrocławskiej

k. 43 (36)
Łucja Skaryjska panna c. Anny Skaryjskiej mieszczki Buk, Jan Krótki mieszcz. Buk, oblata Buk 1726 powzdanie półłanka roli, Mac. Chełmicki komisarz gen. biskupstwa pozn., Łuk. Sztorta testator
Hersz Salomon, Lewek Lejzer starsi synagogi Międzyrzecz

rewizja praw, danin, dochodów do stołu biskupiego należnych z miasteczka Ślesin, wzmiankowane przywileje od r. 1547, oblata 1729

k. 44v (37v)
skreśl.: Jan Łopiński pleb. Przyczyna, Ant. Przybyłowicz kleryk wik. Ryczywół

k. 45 (38)
F. Stan. Jan Sobiemistrz bakałarz Buk
F. Fr. Gromadzki mieszcz. Lądek
Uczc. Lud. Nering v. Neryng

G. Zofia Twardowska wd. posesorka Sokolniki Małe, Klem. Karsznicki v. Karśnicki posesor w im. swym i brata rodz. Józefa wsi Wierzchaczewo?, Jan Rozb icki posesor w im. swym i żony Anny wsi Sokolniki Wielkie
Jak. Modelski pleb. Ludomy, skargę nań składa F. Stefan Stroiński

k. 46 (39)
G. Jakub Tomicki s. Piotra miecznika wsch., dz-ca Srobnica?
Stan. Mroczeński prep. Grodecensis
x. Marcin Moszczeński

Marc. Zakaszewski pleb. Świerczyna, Jak. Kwadyński kleryk wik. tamże
And. Nicke v. Niche prep. Św. Ducha Śmigiel
Jerzy Cebrowski prep. Chodzież, Ant. Przybyłowicz kleryk wik. tamże

k. 47 (40)
G. Aleksander Pretwicz
Piotr Hertel instygator konsyst. pozn., Jan Kaz. Behm prep. Międzychód, zm. Mik. Przybylski pleb. Gorajew.
G. Konstancja Czapska wd. posesorka wójtostwa Kąty w kluczu Ciążyń bpa pozn., Łuk. Rajewski prep. św. Wojciecha Poznań, komisarz dóbr bpa pozn., przyszła dzierżawa wsi Dziedzice i Policzko, Stefan Bronikowski

Jan Kaz. Behm prep. Międzychód, Kasper Anderson kleryk wik. tamże na miejsce Engelbert Gebel
Krzyszt. Garski prep. Poniec, rezygn. z prob.

k. 48 (41)
Abraham Lejzer, Hersz Lewek, Józef Marek starsi oraz Hersz Zacahariasz pisarz synagogi pozn., zapis na altarię św. Jana Nepomucena w kat. pozn.
Maciej Wyszkowski pleb. Lutyń

Fr. Lewendowski pleb. Potulice
Jak. Modelski pleb. Ludom, skarga na F. Stroiński

k. 49 (42)
G. Michał Bratkowski posesor Lutyń
Jan Jerzy Markwat v. Markwart miesz. Wieluń

Synagoga pozn., zapis na ołtarz NMP w kaplicy kupców u M. Magdaleny pozn.
Fr. Iłowiecki? pleb. Brody okazuje resztę sreber kośc.

k. 50 (43)
And. de Gaudy pleb. Chociszew.
F. Emanuel Szmidt i żona Łucja Martin?
Bractwo ubogich kapłanów skarży się na kapitułę M. Magd. pozn.: Jan Chodykiewicz jako starszy oraz bracia: Stan. Danielewicz, Jan Hoffman, Jan Świecimski, Stefan Łęcki

Jan Mehr kleryk z innej diec.
Kasper Langner prob. Rozdrażew, Jan Mehr kleryk wik. tamże

k. 51 (44)
G. Jan Łęcki
Piotr Antoni Fianna kleryk skarga na Stefan Skarszewski przeor i cały konwent dominikanów
Bractwo ubogich kapłanów tj. Jan Chodykiewicz ustępuje z w/w skargi na kapitułę M. Magd. pozn.

Stan. Ikierski pleb. Jaworow?
Szym. Przybelski rajca Śmigiel, Jan Dawid Greyfenhagen pisarz Śmigiel p-ko Buliszewski pleb. Białcz
Tom. Gościński prob. Pępowo, Mich. Jasczyński kleryk wik. tamże

k. 52 (45)
Jerzy Jasiński pleb. Mądre
Anna Skaryska mieszczka Buk wd. po Łukaszu Sztarta miesz. Buk, jej c. Łucja, FF. And. Sztarta i Kaz. Szpotański oraz jego ż. Urszula zd. Sztorta kwitują się z pretensji po tymże Łukaszu
Błażej Franc. Lubrański prep. Krotoszyn

Stefan Leciejewski altarysta Aniołów Pogorzela
Alojzy Dunski prep. Buk, Klemens Objezierski v. Obiezierski kleryk wik. tamże
G. Marianna Kat. zd. Wieszczycka I voto ż. Józef Daniel Smorowski, teraz II voto ż. Aleksander Raszewski, odstępuje wójtostwo Drążn. w kluczu młodziej. dla GG. Ignacy Kierski i Wiktoria Kierska (rodzeństwo między sobą)

k. 53 (46)
And. Józef Taberski v. Taborski prob. Giecz, rezygnacja z ben., j. pol.

G. Kat. z Ossowskich ż. G. Piotra Gocz Wardęcki v. Wardęski, odstąpienie wójtostwa Dobieżyn w kluczu buk. na rzecz G. Władysław Radoliński
Maciej Rzepecki rajca pozn. manifest. się p-ko x. Łukasz Potarzyński prokurator kolegiaty M. Magd. Poznań

k. 54 (47)
Józ. Orchowski pleb. Szamarzewo, Adam Powiński kaszt. pozn., dz-c d. Niezamyśl (Zaniemyśl)
x. Józ. Orchowski
Elżbieta Łabecka dominikanka tertii habitus konwentu pozn., magistrat Kościan, manifestacja o kamienicę

Bart. Waszkowski k-ł Stobnica, rezygn.
Marcin Szuberski pleb. Żytowiecko i altarysta św. Józefa Śmigiel, rezygn. z alt.
Marc. Szuberski jw. ustan. plentów

k. 55 (48)
And. Lewendowski wik. Wieleń
Marcin Aleksander Kordowski wicedziek. kat. pozn., kan. NMP in summo fundi Margonin - rezygn. z kan.
Franc. Wagner prep. Krobia [?]

Stan. Ign. z Kalinowy Zaremba prep. Kazimierz, Kaz. Niegolewski starosta Pobiedziska, And. i Jan N-wscy chorążyce Wschowa i bracia rodz. , Krystyna Niegolewska, G. Ludwik Marszewski, dobra Kazimierz, odstąpienie od procesu
Mateusz Lindner mieszcz. Bojanowo
Szymon Wosiński kan. kat. pozn. fundi Kazimierz, prep. Kościan

k. 32 (49)
Jan Baumher pleb. Kaszczor, Jan Zielski kleryk i wik. tamże
Marcin Kordowski wicedziekan kat. pozn., Paweł Kawicki kleryk wik. Brodnica
Jan Barszczewski jako plent, inny x. rezygn. z kan. NMP in summo fundi Tomice

Jakub Izrael Żyd Rogoźno
Józef Storch kleryk z innej diec.
<ROK 1729>
Franc. Woliński archidiak. śremski, Tomasz Ducius prep. Międzyrzecz

k. 33 (50)
Abraham Szkolny [?], Jakub Iciek starsi żyd. Skoki
G. Franc. Kurowski
x. Paweł Łupiński

Wojc. Czekalski prob. Dolsk
Józef Gieczkowski pleb. Cerekwica i prob. Kiekrz, rezygn. z tego drugiego
Ant. Węgrzyński, sprawa ustan. prob. Cerekwica

k. 34 (51)
G. Paweł Rożnowski dz-c Szczytniki
Aleksander z Zalesia i Bajek Bajkowski prep. Skoki
Jan Koszutski pleb. Włoszakowice, Kaz. Płaczkowski promotor Różańca tamże

Piotr Szczytnicki z archidiec. gnieźn.
Jan Stan. Kozłowski prep. k-ła szpit. Św. Ducha Wolsztyn, promotor Różańca w k-le paraf. tamże
pracowity Jan Kaczmarek, Mich. Ryżycki prep. Stęszew

k. 35 (52)
zm. Zygmunt Strachocki pleb. Dopiewo

Wład. Wierusz Wałknowski prep. Śrem, Mich. Promecki kleryk wik. tamże
Mich. Prochaska jezuita superior misji Wschowa, odstępuje dom rezydencjalny parafii Wschowa

k. 36 (53)
Stan. Kierski prep. kolegiaty Środa, prep. Ostroróg, Piotr Mroczkowski kleryk wik. tamże w Ostrorogu
Jan Świerczyński z diec. płockiej

F. Jerzy Frey organista i miesz. pozn., jego posługa organisty w zborze luter. Swarzędz
Karol Rybicki kleryk i wik. Bukówiec
Józ. z Niedzielska Madaliński prep. Rydzyna matr. i Kłoda fil., Stan. Zygmunt Kobierzycki kler. i wik. Kłoda filia

k. 37 (54)
Jak. Tuszkowski penitencjarz mniszek benedyktynek pozn., Mich. Dutkiewicz pleb. Kębłowo, Paweł Grzybowski kl. i wik. tamże
Ant. Węgrzyński pleb. Cerekwica, rezygn. z altar. św. Jadwigi Grodecensis (Grodzisk?)
Maciej Pełczyński alt. św. Mikołaja Śrem, rezygn.

Magistrat Środa: Wojc. Bogulski wójt, Konstanty Tarnowski [?] pisarz
FF. Jan Ryszkiewicz kuśnierz mieszcz. Chwaliszewo i ż. Róża

k. 38 (55)
Kaz. Chaliński kler., Jan Chaliński pleb. Lubasz, Mac. Rychlikiewicz kler. i wik. tamże
Jak. Józef Goździcki - rozliczenie się
Mac. Rychlikiewicz kler. i kapelan Baltazara Wilczyckiego sufragana i prep. Piotrków, Stan. Kobierzycki kler. i wik. tamże

prac. Kaz. Kamień kmieć ze wsi Jeziory Małe obwinia o zadanie ran [dane wykreślone], Jak. Gniewicz cyrulik i miesz. Chwaliszewo
Uczc. Jan Kowaliński, Wojc. Zielinkiewicz krawiec i miesz. pozn., Anna Skaryska miesz. Buk

k. 39 (56)
Stef. Łęcki wik. M. Magd. Poznań, Jak. Kamieński prep. Sierakowo, Mich. Klockiewicz kler. i wik. tamże
Łuk. Dajewski Daciński [?] prep. św. Wojciecha za Bramą Wroniecką Poznań, Marc. Wiśniowski [?] kler. i wik. Borek
G. Jan Rozbicki posesor Sokolniki Wielkie, G. Alekander Kurnatowski i Klem. Karśnicki

Franc. Kaznowski oficjał gen. pozn., prep. Chodzież, rezygn. z prep.; Jan Klupsch prep. Św. Trójcy Poniec, Mik. Lewendowski z-ca pisarza aktowego kons. pozn.
Krystian Józ. Hein prep. Czaplin, Franc. Storch kler. i wik. ib.
Szym. Czwordowicz pleb. Lusowo, rezygn.

k. 56 [!] (57)
Bart. Waszkowski prob. Stobnica, rez.
Marc. Dorszewski prep. Miłosław na dziekana pyzdr.
Wojc. Ant. Mikulski prep. Ujście na dziek. Czarnków

Franc. Wagner prep. Krobia, Wojc. Bogusławski kler. i wik. ib.
Jan Krzemieniewski pleb. Wytomyśl, Józef Krzywiński kler. i wik. ib.
Stan. Święcimski pleb. Zaniemyśl, x. Józ. Orchowski, kwit. z inwentarza

k. 57 (58)
Stan. Świecimski par. Ceradz, rezygn.
Szym. Czwordowicz kantor M. Magd. i pleb. Lusowo, Mac. Piechocki kle. i wik. ib.
Szym. Kromolski pleb. Mokronos, rezygn. z promotora Szkaplerza Św. ib.

Mich. Karszewski z innej diec.
Filip Woliński
Łuk. Ziętkiewicz do niedawna pleb. Koszuty a teraz pleb. Brzostków, Ant. Koszucki burgrabia pyzdrski, Stan. Rola Zbijewski, Rostworowo

k. 58 (59)
Gabriel Białkowski pleb. Konarzewo, Marcin Białkowski kler. i wik. ib.
zm. Daniel Berkman pleb. Pakosław, wyk. test.: Wojc. Szuweryński pleb. Konary i Jan Biernacki Słupia, zacnie sławetny Stef. Józ. Posiewicz

Marc. Białkowski z innej diec.
Jan Łopiński pleb. Ryczywół, Mich. Karszewski kler. i wik. ib.
x. Bart. Waszkowski, Jak. Tomicki skarga

k. 59 (60)
zm. Bart. Wołowski pleb. Solec [?]
x. Hilary Jabłonowski, Walenty Czapski scholastyk pozn. i koadjutor opata Pelplin rezygn. ze scholasterii
x. Hilary Jabłonowski

zm. Daniel Berkman
<ROK 1730>
zm. Józef Naskręcki pleb. Żytowiecko
Szymon Liziński preb. Borek, Adam Pruśniewski kler. i wik. ib.

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

07 cze 2018, 19:27

Jestem pełen podziwu dla ogromu roboty!
Poza tym jestem również bardzo wdzięczny za odnalezienie osób związanych z Koszutami:

Bartek napisał(a):k. 57 (58)
(…)
Łuk. Ziętkiewicz do niedawna pleb. Koszuty a teraz pleb. Brzostków, Ant. Koszucki burgrabia pyzdrski, Stan. Rola Zbijewski, Rostworowo


Dalszych owocnych poszukiwań!!!

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

07 cze 2018, 19:51

Miło mi :)

Dodam jako ciekawostkę, już z innego regionu, że właśnie dzięki temu susceptarzowi znamy brzmienie dokumentu erekcji kościoła w Noskowie z 1434 roku (k. 31v wg starej foliacji).

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

07 cze 2018, 22:53

Dokładnie tak :) Jeśli ktoś jest zainteresowany treścią dokumentu, o którym mówi Bartek, to można go znaleźć w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski (tom 9, Nr 1372):
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=12456&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=A8B9FE38D120BB3158AC8AC9882860F7-1

Re: Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w.

11 cze 2018, 15:00

AAP, sygn. ANA 1 (1660-1702), k. 89.
Księgę prowadził Jan Józef Gieczewski notariusz apostolski, magister sztuk, dr filozofii i profesor na Uniwersytecie Kraków, potem prob. Stęszew, potem penitencjarz M. Magd. Poznań


k. 2, r. 1660
Jan Kwaśniewski notariusz publ. i plent miasta Poznań, Jan Wolski prep. paraf. Poznań, Elżbieta ż. K-go, Maciej Czechowicz beneficjat tegoż k-ła paraf. Poznań, Wojc. Rupczyński wik. hebdom. tamże, Grzeg. Viller v. Willer wik. tamże, G. Franc. Naramowski, N. Aleksander Dłużniewski

k. 3
Wojc. Chagiński młodzian lat 22 patrycjusz Gniezno, Seb. Chagiński OMF Conv. jego brat rodz., spisano Niechanów, G. N. Szymon Rynkowski i Wojc. Jezierski

k. 3v
Franc. Rożecki prezb., Seb. Pleśniewicz rajca pozn., Stan. Taczkowicz opiek., Ingenuus Stan. Kamerer patrycjusz pozn., GN. Cyprian Trzciński i Stan. Klonowski

k. 4v
Maciej Broscius (Brożek?) prob. Potulice, Tom. Grabieszewski [?] wik. perpet. Rogoźno, o zwrot 2 kielichów

k. 5v
Maciej Broscius (Brożek?) prob. Potulice, Tomasz Melzynius (Mielżyński?) prob. Prusnensis (Pruśce?), Adam Stefanowski kleryk, G. Walerian Mycielski, Jan Dwornik, Paweł Zagrodnik, Jan Szołtys, Jan Kaczmarz

k. 6
N. Mik. Derpowicz pisarz Tuchola i kawaler, świadectwo prawego urodzenia. Świadkowie: Wojc. Repotowicz lat 41, Wawrz. Kołodziejewicz lat 60, Błażej Światkowicz lat 32. Ów Mikołaj s. Błaż. i Doroty Szreytówny, chrzestni x. Błażej Korzyński i Regina Marcowa już nie żyją. Mac. Fiołkowicz prob. Kędzierzewo, And. Niedźwiecki, Samuel Maskiewicz i Jan Gabkowicz.

k. 6v
Mik. Żegocki opat elekt Przemęt, Jan Pawlewski przeor i ekonom ib., Jan Łagonowski profes cyster., NG. Samuel Bieganowski, And. Miąskowski administrator wieczysty Trzemeszno, plencja. Spisano Gościenny [!]. G. N. Stan. Turski, And. Górzyński

k. 7
Mik. Żegocki opat elekt Przemęt, Jan Pawłowski przeor i admin. opactwa ib., Grzeg. superior, Stan. Bagniewski prowizor, And. Miąskowski, Jan Zapolski opat Ląd (Lendensis) i komisarz zakonu cystersów na Król. Polskie, G. Stan. Kędzierski, Stan. Miąskowski opat Obra sekretarz JKM. Spis. Gościeszyny.

k. 8
Jan Pawłowski przeor klasz. cystersów Przemęt, Grzeg. superior, Marcin senior, ojcowie [w oblacie: bracia] Mateusz, Benedykt, Błażej, Stan. prowizor, Szym. prepozyt Babimost, Andrzej, Bernard, brat Krzysztof profes tegoż klaszt. Przemęt, And. Miąskowski adm. opactwa Trzemeszno, folwark Przysieka, klasztor augustianów Trzemeszno, Wojc. Karszewski dzierżawca folwarku Kaczor [?], Gąsowa, Jan Zapolski opat Ląd, x. Mik. Żegocki. Spis. Przemęt. GN. Wojc. Malicki, pan Maciej Prosiński [?].

k. 9v
Krzysztof Żegocki nominat chełmiński, Adam Kubacki prep. Powidz i prałat domowy, Kaz. Laktański cysters profes Paradyż, x. Wojc. Zarychciński

k. 10
Mac. Gierech miesz. pozn., G. Jan Korbut [!] Zawacki, zm. G. Adam Koszbot (Korzbok) Zawacki, FF. Wład. Grądkowski, Wal. Wulfowicz, Paweł Rajba mieszczanie pozn.

k. 11
Maciej Giereth miesz. pozn., G. Jan Korzbut (Korzbok) Zawacki, zm. G. Adam Korzbot Zawacki

k. 12
G. z Cielcy Żegocka, Mik. Jarzyna wicekustosz kat. pozn., Jan Kwaśniewski jureconsultus diec. pozn., Mat. Lisicki dziek. Lwówek i prob. Kamionna, spis. Buk, GN. Mac. Niegolewski, Adam Karkowski

k. 12v
Seb. Wysota kler. archidiec. gnieźn., x. Miłoszewski, NN. Jan Orzechowski, Tom. Korniewski [?], honoratus Maciej Michalkowicz mieszcz. Pozn.

k. 14, r. 1676
duchowieństwo diec. pozn. zgromadzone w kolegiacie NMP in summo, manifestacja w/s pogłównego (contributio capitalis), Jan Kaz. Steczewicz prep. Zbąszyń, Wawrzyniec Pilenus prob. św. Wojciecha Poznań, Mac. Czeskiewicz kustosz, Kaz. Pilenus i Jan Cieszewicz kanonicy k-ła M. Magd. Poznań

k. 16
Wawrz. Brocki dziek. [?] M. Magd. Poznań, Faustyn Podstawski prep. Ujście dziek. Czarnków (Czerkoviensis), Florian Malaczyński prob. Skórzewo dziek. Stęszew, Tomasz Kopeć dziek. Kostrzyn, Stan. Wardowicz dziek. Nowe Miasto, Jan Kaz. Staczewicz prep. Zbąszyń, Stef. Karol Kityński prep. Kórnik dziek. Środa; Walenty Romienowicz kom., Marcin Dobrzyc prep. Grodzisk, Łuk. Jerzycki prep. Czempiń, Jan Noskowicz prob. Konniscensis [?] dziek. Kościan; Jak. Petricius dziek. Św. Trójcy Gniezno, Wojc. Gulczewski dziek. św. Piotra i Pawła Gniezno, Stan. Przegnowski [?] dziek. św. Michała Gniezno, protestacja p-ko uchwałom sejmu Kraków luty 1676 (pogłówne), Kloszewicz rektor szpitala pol. u św. Stanisława, Antoni Moicon, GG. Bonawentura Gronowski i Jan Zabłocki

k. 20v
"Konstytucja wydawania podatków subsidii generalis" 14 I 1677 (j. polski)

k. 21
Maciej Giereth miesz. i kupiec pozn. GG. Jan i Zygmunt Zawadzki bracia i sukc. zm. Adama, Jakub Maglicabechius protonotariusz apost., Franc. Marcelii prałat domowy, N. Maciej Koliński; Opitius Palavicinus nuncjusz apost. w Polsce, FF. Tom. Koczanowicz i Marc. Kisiel miesz. pozn.

k. 22v
MG. Franc. z Prochów Proski [okienko] Kościan, dyspensa między nim i MD. Dorota Cielecka zd. Lisiecka od 2. stopnia powinowactwa (wdowa zd. Zawacka w linii mac.), dysp. od pokrew. duchowego (trzymali do chrztu Franciszka syna jakiegoś laboriosi subditi), wyłuszczone 7 uzasadnień dla udzielenia dyspensy; on lat 40, ona 36, on wdowcem 4 lata, ona 1 i ma dożywocie we wsi Górka; spis. Stęszew, NN. Mac. Żabliński i Mich. Czeluchowicz

k. 24v, r. 1688
Paweł Pathon, Jacek Piątkowski rajcy, Jan Grzymuski v. Krzymuski ławnik i Wojc. Wierzejski syndyk Poznań; Mik. Zalaszewski prep. Kostrzyn, Hieronim Wierzbowski oficjał gen. pozn., Jan Dziecki v. Rzecki [!], Stan. Śliwiński kan. M. Magd. Poznań, N. Byszewski

k. 26
Wawrz. Pilenus prep. Wszystkich Świętych i prob. św. Wojciecha, Marc. Luberski penitencjarz kat. pozn., Jak. Wojc. Skupiński not. apost. causarum konsyst., N. Mac. Koliński sekretarz JKM, And. Groskiewicz [?] not. apost., Wojc. Wierzejski syndyk miasta Poznań jako wykonawcy testamentu zm. Wojc. Laktański kan. gratialis Poznań, Florian Malaczyński prob. Skórzewo, Kaz. Pilenus kustosz M. Magd. Poznań

k. 26v
N. Jan Orzechowski plent MD. Konstancja z Konar Konarska wd. po Smoszewski starosta bobrownicki, Franc. Zapolski stolnik brzesko-kuj., spis. Poznań, NN. Kasper Ant. Korczykowski i Łuk. Wojciechowski

k. 28, r. 1689
N. Stan. Słotwiński, F. Kaz. Wandek młynarz z gruntu zw. Cierniak w par. Rzadkwin w diec. włocławskiej i miesz. Strzelno, Kaz. Lassocki burmistrz Śródka, w/s obietnicy poślubienia przez Lasockiego jego córki. Poznań, x. Stan. Śliwiński i N. Stan. Byszewski

k. 29
N. Kat. Sławianowska, oblata testamentu!, G. And. Mieszkowski sędzia zs. pozn., Poznań, NN. Wład. Skupski i Jak. Zabłocki

k. 29v
klaryski : Konstancja Miąskowska przeorysza, Domicylla Pińska wikaria, Marianna Subertówna i Rozalia Mielżyńska , N. Jan Kwaśniewski plent, Korzbok Lącki kasztelan kal., Poznań, altaryści M. Magd.: Michał Hipsior i Gabriel Walentynowicz

k. 30, r. 1690
F. Łuk. Stan. Mikulski pierwszy starszy cechu piwowarów pozn., w/s instytucji Wojc. Fabiński v. Fabicki wik. M. Magd., honoratus Stan. Gąsawski, Poznań, Jan Dyring kan. M. Magd., Jan Mileński altarysta Wszystkich Świętych ibidem, ołtarz św. Stanisława, Marc. Marlicz kantor, Kaz. Pilenus kustosz

k. 31v
Jak. Walewski scholastyk kat. pozn., król Jan III Sobieski, Stan. Święcicki bp chełmiński, opactwo Lubiń diec. pozn.: Bernard Sztuart prez., Celestyn Orłowski, Placyd Stankowski kustosz, Jacek Dokowski, Fran. Dobroński, Marc. Bystrzycki sekretarz, Placyd Śrzedski (Średski?), Mat. Długowiecki, Kolumban Jah [?], Maciej Miąskiewicz, Jan Tytkiewicz, Benedykt Solewicz, Mich. Świnarski, Roman Orzechowicz, Romuald Weynacht, Tom. Robczykiewicz, Zygm. Cieleszewski, Wawrz. Porzecki, Bogumił Słonczyński, Bart. Pierzchalski, Celestyn Szymański, Hieronim Stobrowski, Emilian Zawilski, Maur Cytrynowicz, Jak. Cichowicz, Ant. Weynacht, Damian Modzelewski i Stef. Fredo; Józef Werbski plent bpa chełmińskiego administratora wieczystego opactwa Lubiń, zm. Stan. Wojewski bp kamieniecki, N. Wojc. Skwarczyński kanclerz trybunału nuncjatury apost.; Lubiń - Franc. Stawski prob. Wyskoć, And. Chróściński prezb. beneficjat, Paweł Dorazalski prezb. beneficjat

k. 33v
Ben. Niceński benedyktyn Sieciechów procurator causarum i mandatarius tamże, Ambr. Szatalewski (Szaralewski?) benedyktyn Sieciechów, Tom. Rongius kan. smoleński i prep. szpitala Stebicensis, wsie Staszew i Międzylesie należ. do klasztoru Sieciechów, Poznań - Waw. Wielecki kan. M. Magd. i Bart. Cewiński wik. ib.

k. 35
N. Elżbieta Jastrzębska wobec słabego zdrowia nie mogąc przbyć do urzędu grodzkiego, tutaj oblatuje testament, Jan Paweł i Stan. Jastrzębski, Franc. Lubowiecki, Orchowo, jej syn. Wojciech i córka Marianna, Czarliński, Chwalibóg, Budziszewo, Serafin Głębocki, Górecki pisarz nakielski, Jak. Czarliński, Franc. i Jan Lubowiecki synowie jej, And. Włoszanowski, Lewek Żyd, Stan. Tuczyński klan gnieźn, Kaz. i Jak. Czarliński stryjowie rodz., Wład. Kierski; świad. Wład. Skąpski i And. Radoliński

k. 36
N. Jak. Wojc. Skupiński pisarz (notarius) aktowy konsyst. pozn. p-ko And. iłoszewski, prowizja kan. fundi Przysieka, Stan. Boglewski obecny opat płocki, Chryzost. Szopniewski prep. Pszczew i kapelan Stan. na Wielkiej Witwiczy Witwicki bpa pozn., Fran. Włoskiewicz sekr. JKM, N. Wojc W-icz jego brat rodz., Poznań - Wojc. Fabiński i Stan. Śliwiński kan-cy i alt-ści M. Magd. oraz N. Stan. Jerzycki

k. 37v
N. Jan Orzechowski pisarz (scriba) kancelarii konsyst. pozn. w im. G. Jak. Wojc. Skupiński, Seb. Wysota kler. archidiec. gnieźn., Poznań N. Tom. Kornecki, F. Mac. Michałkowicz miesz. pozn.

k. 38v
Jak. Wroski v. Wrzoski prez. klasztoru kal., klaryski kal. Antonina Słapkowicówna wikaria i Salomea Mycielska, nadto Marianna Bogucka ksieni tamże oraz Teresa Miłaczewska v. Miełaczewska profeska tamże, Jan opat z Sienna Potworowski kan. gnieźn., prep. Łowicz i archidiak. kal., dobra wsi Skrzypna i Wola Skrzypińska dziedziczne własn. tegoż klasztoru, Pozn. NN. Jan Orzechowski i Jan Szczawiński

k. 39
klaryski kal. Antonina Słapkowiczówna wikaria i Salomea Mycielska, Ant. Braun OFM Conv. gwardian kal., Jak. Wrocki OFM Conv. Poznań, Walerian Karwacki gwardian pozn. i komisarz prowincjalny OFM Conv., Marianna Bogucka ksieni klaryski Kalisz, Teresa Milaczewska tamże, dobra wsi Skrzypna i Wola Skrzypińska

k. 40v
Marianna Bogucka ksieni klaryski Kalisz, Teresa Miłaczewska profeska ib., dobra wsi Skrzypna i Wola Skrzypińska, Poznań Stan. Śliwiński i Jan Szymański kan-cy M. Magd.

k. 41v
Łuk. Stan. Mikulski piwowar i miesz. pozn., cech piwowarów pozn., Stan. Lochacz burmistrz pozn. i piwowar, Łuk. Mioduński rajca i piwowar, Stan. Pleśniewicz ławnik i piwowar, Mac. Hakiewicz wójt i piwowar, Krzysztof Wendtland ławnik i piwowar, Łuk. Stan. Mikulski primarius senior cechu piw., Marc. Mikulski stołowy, Grzeg. Konieczkowicz, Wal. Patersson, Paweł Poklekowski piw., Wojc. Czalczyński piw., Jak. Porzelski piw., Stan. Wolnicki piw., Jan Żylicki piw., Poznań: F. Krystian Helbling

k. 43
Łuk. Stan. Mikulski piwowar i miesz. pozn., Miłęcki altarysta M. Magd.

k. 43v
Jak. Wojc. Skupieński notariusz actuarius kons. pozn., G. Franc. Włoskiewicz adwokat trybunału Nuncjatury Apost.

k. 44
Hier. Wierzbowski oficjał gen. pozn. i prep. kat. pozn., Fr. Mielżyński archidiakon, Waler. Boczkowski kanclerz, prałaci; Jan Mańkowski, Stef. Moreski, Mik. Zelaszowski, Mac. Pilchowski, Adam Miłaczewski, Stan. Łukomski i Jan Mieszkowski kan-cy kat. pozn.; Jak. Walewski scholastyk kat. pozn., kanonikat pozn. fundi Przysieka, Boglewski, Poznań Jan Czażyński i Jan Margoński mansjonarze kat. pozn.

k. 46
Salomon Jakubowicz syndyk i Józef Izaakowicz wicesyndyk Żydzi Poznań, And. Chróściński prob. św. Marcin Poznań, pochówek żyd. na kirchofie, Poznań NN. Wojc. Dobrzyński i Wojc. Gutowski

k. 47
Lud. Makowiecki prob. Giecz, Szym. Cybulski plent tegoż, G. And. Korzeniewski dzierż. wsi Giecz, Poznań GG. Fr. Żegocki i And. Radoliński

k. 48v
Samuel Twardowski prob. archidiec. Kozielsko, G. Paweł Grabski posesor wsi Międzylisie, Kcynia karmelici trzewiczkowi więzienie

k. 50
G. Franc. Niemojewski dz-c Żdżarowita, Jan Cichowsko prob. Kiszkowo, G. Mich. Szczaniecki dz-c Kiszkowo

k. 51
Jan Tarnowski bp elekt pozn., klasztor cystersi Paradyż: Baltazar przeor, Jan senior pleban Chaława, Jan superior, Mac., Błażej [?], Jan i Stan. prezbiterzy, Florian diak.i kustosz, Wojc. diak. i Bart. sukcentor i diak., Paweł klucznik (celararius) i subdiak., Łuk. subdiak., Marcin kleryk M.O.C., Jerzy przeor Lądek i pleban Lądek; Mac. Borzewski opat Lądek, Jak. Brzeźnicki opat Przemęt, Stan. Romiszewski kanclerz pozn. i kan. gnieźn. urodzony ze szlach. rodziców opat elekt; Paradyż w obecnn. Mac. Kurski kanclerz bpa pozn., Stef. Charbicki kan. włocł., Winc. z Łaskarzewa kan. NMP in summo Poznań notariusz publ., Bart. z Mogilnicy kapelan bpa pozn., Błażej Rosiński kleryk archidiec. gnieźn. i notariusz publ.

k. 54
G. Samuel Mańkowski wyk. test. zm. G. Elżbieta Tworzyańska, oblata testamentu!, Ostrowieczno, Zofia Świecka siostra jej rodz., Józef Dobrzycki z którym się procesowała o krzywdy, Jan Dobrzyński, dobra Góra i Zalesie i Bielawa, Miedzianowski siostrzeniec jej, Konstancja Piekarska siostrzenica rodz., Anna Mańkowska siostrzenica rodz., Ludwik Tworzyański mąż testatorki, Święcicka siotra rodz., Jan Józef Gieczewski dziekan M. Magd., Mac. Gosławski

k. 56v
G. Ter. Małgorzata Gulczewna I voto ż. zm. G. Wład. Unrug, II voto ż. Franc. Pilchowski; jej jedyna córka Marianna Bogumiła Unrużanka ma poślubić G. Jakub Pilchowski; Poznań: Wawrz. Kowalewski prep. Św. Ducha Pniewy, And. Rudolf Margowski dr filoz. i med., G. Jan z Łagowca Szczaniecki, Ben. Kęszycki.

k. 57v
Adam Miełaczewski kan. kat. pozn., Ter. Małg. Gulcówna I voto Unrug II voto Pilchowska, G. Jak. Pilchowski s. G. Franc., Marianna Bogumiła c. zm. G. Władysława Unrug; Poznań: Bart. Punikowski
Jan Cichowski prob. Kiszkowo, Mich. z Łagowca Szczaniecki poprzedni dz-c Kiszkowo, G. Franc. NIemojewski dz-c Żdżarowita

k. 58
Jan Cichowski prob. Kiszkowo prep. Św. Trójcy i kapelan NMP w k-le paraf. Kiszkowo, rezygnuje z tej prepozytury i ołtarza NMP; jako archidiecezjanin gnieźn. nie mógł tego zeznać w Gnieźnie bo akta wakują po śm. oficjała gen. gnieźn.; Poznań Bonawentura Brzeziński kustosz w k-le paraf. Szamotuły i komendarz Obrzycko, Walerian Janowski kan. św. Mikołaj

k. 59
G. Mik. Grodzicki dz-c Wyskoć i kolator ib., GG. Mac. Koliński, Fran. i Wojc. Tłoczkiewicz bracia rodz., Jan Skalski sekretarz JKM jako plenci, sprawa z Ben. Borkowicz x. ib., świad. Jan Grzymuski penitencjarz kat. pozn., N. Stan. Gieczewski

k. 59v
Wawrz. Pilenus prep. WW. Świętych, pleb. św. Wojciech, kan. NMP in summo, Adam Skarliński kan. NMP in summo i instygator konsyst. pozn., Jan Millecki kustosz WW. ŚŚ. i altarysta M. Magd., Łuk. Mikulski ławnik pozn., NN. Zygmunt Karczyński, Walent. Bogusławski, Jan Orzechowski i Stan. Gąszawski jako plenci, Jan Dyring kan. M. Magd., Marcin Milicki burmistrz fundi św. Wojciecha

k. 60v
Wawrz. Pilenus prep. WW. Świętych, pleb. św. Wojciech, kan. NMP in summo; G. Zofia Skoraczewska ż. Aleksandra S-go, sprawa o kwit ręczny

k. 62
And. Szulc dziek. Zbąszyń i prep. Międzyrzecz i prebendarz szppitala św. Mik. ib., prob. Kęszyca i Nietoperek, oblata zapisu zeznania dziekana, Wojc. Pawlicki prob. św. Mik. Międzyrzecz, praetensus beneficiatus Kęszyce i Nietoperek, św.: Jan Cieskiewicz kan. M. Magd., And. Kulincz i Tom. Szałtysek miesz-nie pozn.

k. 63
Alberyk Sokół przeor cysters Paradyż, x. Lachowski ekonom opactwa Paradyż, NG. RUstkowski pisarz prowentualny ib., św. Mich. Ipsicz prep. św. Łazarza (sancti Lazareth) i Gabr. Walentynowicz obaj altaryście św. M. Magd.

k. 64
Alberyk Sokół przeor cysters Paradyż i prob. Chociszewo (Koczyszewo), Łuk. Mikulski ławnik pozn., św. NN. Stan. Wojc. Gieczewski i Marc. Wendzyński

k. 64v
Wojc. Stawierowicz kan. M. Magd. fundacji zm. Sędziwój z Soboty, wieś Nieczajny, Stan. Śliwiński kan. M. Magd.

k. 65, r. 1695
Agnieszka od Jezusa przeorysza, Barbara od Zwiastowania NMP subprzeorysza, Eufrazja od Zwiastowania, Franc. od Wniebowzięcia NMP - zakonnice św. Teresy karmelitanki bose pozn. ustan. plentów: Seb. od Oczyszczenia NMP karmelita bosy profes pozn. oraz kaznodzieja zwyczajny tychże karmelitanek, Euguardus od św. Marii profes jw., And. Józ. Roseczewicz kapelan konwentu tychże karmelitanek; spisano w konwencie karmelitanek: Walerian Janowski kan. św. Mikołaja, ven. Jan Borzeciński

k. 66
MD. Florian Skobiński [?] mąż Kat. Skotnickiej z Radomicka, plenci: GG. DD. And. Aleksander Groskiewicz notariusz apost. i notariusz aktowy kurii biskupiej pozn., Mac. Koliński, Franc. i Wojc. Włoskiewicz, Seb. Musiewicz dr filozofii i pisarz apost. Nuncjatury Apostolskiej, świad. Stan. Gieczewski

k. 66v
Jacek Jarecki przeor dominik. pozn., Jacek Kuniński STD. i penitencjarz niżej wym. mniszek, "personaliter consitutae ad crates locutorii" mniszki: Krystyna Kierska przeorysza, Zofia Cielecka subprzeorysza, Kat. Rydzińska, Urszula Gynterówna, Kat. Miąskowska, Apolonia Kierska, Joanna Ulatowska, Franciszka Lisiecka, Barb. Żółtowska "consiliarissae ac seniores" w klasztorze dominikanek św. Katarzyny; sprawa o Konstancja Ludwika Bojanowska; świad. Paweł Poklekowski miesz. pozn.

k. 67v
Teodor Korzeniewski archidiakon pszczewski, Bened. Rusiecki i Mich. Rajski kanonicy kat. pozn., G. Jak. Wojc. Skupiński sekretarz JKM i pisarz aktowy kons. pozn., plenipotenci: Dionizy de Ruytte agens króla pol. oraz Jan Franc. de Verico procurator causarum w Kurii Rzymskiej; And. Miłoszewski przedtem na kan. fundi Przysieka kat. pozn. po rezygn. Jerzy Kaz. Wolff, Stan. Boglewski opat płocki, Seb. Śmieszkiewicz kan. M.Magd., Jak. Fredler wik. M. Magd., NN. Jerzy Załużyński i Mik. Zagórski

k. 68v
Kaz. Gurowski kan. gnieźn. i pozn., p-ko And. Miloszewski , zm. Aleksander Nowowiejski poprzednik tamtego na kanonii pozn., Seb. Żurowski, świad. Jan Bernert prep. Skwierzyna i Łuk. Gliwiński wik. M. Magd.

k. 69v
Kaz. Gurowski kan. pozn. fundi Przysieka, plenci: Jan Luncis prokurator causarum w Kurii Rzymskiej, And. Miloszewski v. Miłoszewski, Jerzy Kaz. Wolff, Stan. Boglewski

k. 70
Elżbieta Cyganowiczowa wd. po Feliks Cyganowicz rajca, plenci Gabr. Trześniewski altarysta M. Magd., świad. Bart. Cewiński kan. M. Magd.

k. 71
Gabr. Trześniewski altarysta M. Magd. i prep. św. Walentego złożony chorobą, Jak. Harnik cyrulik miesz. pozn., okazanie ran wyrządzonych przez Marc. Herbowski na cment. przed bramą prepozytury, świad. Jan Grobliński alt. M. Magd., Wojc. Bażanowski i Mich. Mestern miesz-nie pozn.

k. 71v
GM. Jakub Miąskowski kasztelanic lądski przywiódł świadków w/s z panną młodą Apolinara Bielicka dot. dyspensy od pokr. 3. i 4. stopnia, Pogorzela, wywód obojga w 3 pokoleniach: Tworzyański, Marc. Bielecki cześnik wiski; świad. oblubieńca: GM. Fran. Tworzyański ok. 70 lat, GM. Stan. Rogaliński pisarz zs. pozn. lat 47, G. Jan Kurczewski lat 56, Jan Bielicki lat 26 brat rodz. oblubienicy; świad. Jan Groblicki kan. M. Magd.

k. 72v
Kar. Poniński kan. kat. pozn. prezentowany na par. Stawiszyn przez JKM (jako patrona) po zm. Wzakowski, teofil Sitoński prob. Staw instyt. przy par. Stawiszyn; świad. Jan Szymański i Stan. Wojc. Pieczewski kan-cy M.Magd.

k. 73v
Jak. Wiesiński pleb. Kaźmierz, Kasp. Chudzyński kan. metrop. gnieźn., MD. Jan Kadzydłowski podkomorzy

k. 74
Stan. Gieczewski kan. M. Magd., na alt. primi ministerii po opuszczeniu Marc. Herbowski, pobrali klucze Tom. Konst. Pociałkowski i wspólnicy z cechu kuśnierzy oraz Herbowski, bracia rodz. Chochronowie

k. 75, r. 1699
Adam z Naramowic Naramowski klan śremski, starosta ujski i pilski, ż. jego Kat. z Grzymutowicz, plenci: GG. Mac. Koliński sekretarz JKM i pisarz aktowy konsyst. warsz., Franc. Włoskiewicz, Seb. Muszewicz dr filoz. i pisarz Nuncjatury Apost., sprawa z Kaz. Miąskowicz prep. Piła, świad. Wojc. Rydziński i Łuk. Naramowski

k. 76
Stan. Łukomski i Wojc. Padniewski kan-cy kat. pozn., plenci: Marc. Luberski kustosz NMP in summo, Jan Wągrowski kan. NMP in summo; sprawa między kapitułą i Stan. na Świecicach Świecicki bp pozn.; świad. Stan. Gieczewski kan. M. Magd., G. Jan Skrzetowski

k. 76v
NN. et spect. Stan. Pleśniewicz, Mich. Kostrzewski burmistrzowie pozn., Jan Eyberle wójt, Mich. Swertman rajca i szafarz, Mac. Florkowski i Ant. Grapini ławnicy, ekonomowie M. Magd., x. Marlicz kustosz M. Magd.; plenci: Jan Musiewicz [?] magister sztuk i dr filozofii na uniw. Kraków, GG. MM. DD. Franc. Wlaskiewicz referendarz dekretów i pisarz Król. Pol., Jan wlaskiewicz, And. Koturnicki, Stan. Żabiński, Kaz. Grabiejewski; świad. Marc. Jan Wałczyński dr filoz. Uniw. Kraków i prof. kursu filoz. Akademia Pozn., Jan Szumowicz subdiakon

k. 77v, r. 1667
Odpis z akt prowincjalnych. Kaz. Biernacki minister Prowincji Pol. franciszkanów konwentualnych, convocatio diffinitorialis w klaszt. Inowrocław 1665, sprawa ciężkich zobowiązań mszalnych dla klaszt. Pyzdry zapisanych przez G. Jan Noskowski wieś Raszewy i G. Remigiusz Domiechowski wieś Komorze, Walerian Gutowski minister prowinc. wówczas, Wojc. Zawadius (Zawadzki?) definitor wieczysty Prow. pol., Ant. Szuwalski sekretarz prowincji, Tom. Wójcikowicz sekretarz i prokurator klaszt. OFM Conv. pozn., Jan Józ. Gieczewski prot. ap. i dziek. for. pozn.

k. 79, r. 1687
Jan Mańkowski kan. kat. pozn. i prep. Buk, Jan Józ. Gieczewski prep. Stęszew i not. publ. apost., Mac. Dybisławski kazn. Czempiń p-ko Łuk. Jeżycki prob. Czempiń, erekcja Chłapowski i Szołdrski, zm. G. Grodziecka

k. 80
Wojc. Małecki kowal i miesz. Środa, Szym. Celiński kan. NMP in summo, mans. kat. pozn.

k. 80v
Stef. Moreski STD kan. kat. pozn., prep. M. Magd. i Przyczyna, Jan. Józ. Gieczewski dziek. M. Magd., Jerzy Lorentz penitencjarz kat. pozn., kan. NMP in summo, pleb. św. Wojc., Waw. Pilenus prep. WW. ŚŚ., kan. NMP in summo i pleb. św. Wojc. jako komisarze konsyst. pozn. w/s Kaz. Sekuliński miesz. pozn. poprz. ekonom M. Magd. p-ko Marc. Marlicz kantor M. Magd. o błąd w rozliczeniu, spect. DD. Krzysz. Wetlant i Paweł Rot

k. 81, r. 1691
Wojc. Małecki kowal miesz. Środa, sprawa o deflorację jego córki Marianny p-ko Celiński kan. NMP in summo

k. 81
Wojc. Małecki kowal miesz. Środa, Szym. Celiński kan. NMP in summo

k. 82v
Wojc. Małecki vs. Szym. Celiński kan.

k. 82v
Wojc. Małecki vs. Szym. Celiński kan. - wyrok w sprawie; 2 mies. rekolekcji u karmelitów bosych, bernardynów lub reformatów; świad. Jan Miliński kan. WW. ŚŚ. i alt. M. Magd.

k. 84v, r. 1690
Inwentarz rzeczy po zm. And. Bielawski kan. M. Magd.

k. 85v
petycja kan-ków M. Magd. do biskupa w/s stypendiów mszalnych, jezuici, u M. Magd. od dawna kaznodzieja 1 niem. i 1 pol.

k. 86, r. 1691
Celiński vs. Małecki - citatio, inhibitio, compulsus; Kasp. Chudziński surogat wik. in spir., Woj. Skupieński pisarz ap. i causarum konsyst. gnieźn.

k. 88v, r. 1672
NN. i spect-les Stan. Pleśniewicz burm., Jan Eyberle wójt, Mac. Florkowski, Ant. Grapini ławnicy pozn. i ekonomowie M. Magd. p-ko Tom. Konst. Pociałkowski STD, Józ. Marlicz kustosz M. Magd., świad. Jan Ant. Szumowicz alt. M. Magd. i Mich. Mik. Łopacki z 20 mężów pozn.
Odpowiedz