Wymiana doświadczeń pomiędzy genealogami, dyskusje ogólne na tematy genealogiczne i historyczne, dane dotyczące parafii, archiwów, ciekawych stron, itd
Odpowiedz

Cechy

01 maja 2018, 16:54

Zachęcam do wpisywania linków do różnych Cechów.

Jako pierwszy:


Cech szewski:


Poznań

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... =&lp=1&QI=
Cechy szewskie w Poznaniu i na przedmieściach
stron 16 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=85&QI=
Cech Szewski w Poznaniu
stron 123 - nazwiska
...
Kurnik

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... =&lp=7&QI=
Wolny Cech Szewski w Kórniku
stron 6

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... =&lp=9&QI=
Umowy o naukę rzemiosła szewskiego z lat 1909-1948
stron 59 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=16&QI=
Akta cechu szewskiego w KórnikuStatuty i ustawy cechu szewskiego w Kórniku z lat 1854-1928
stron 206

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=11&QI=
Materiały różne dotyczące cechu szewskiego w Kórniku z lat 1920-1978
stron 73 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=13&QI=
Książka do zapisywania dochodu i rozchodu w Bractwie Szewskim
stron 220 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=14&QI=
Zgłoszenie terminatorów do listy uczniów cechu szewskiego w Kórniku
stron 3 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=15&QI=
Xsiążka Cechu Szewskiego w Kórniku do zapisu wyzwolenia synów mistrzowskich i czeladzi
stron 235 - lata od 1888-1910 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=17&QI=
Książka składek wpłaconych do cechu szewskiego w Kórniku przez członków z lat 1828-1932 a także opłat wpisowych uczniów
stron 20 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=18&QI=
Książka do suchodziennego selwowaniego z odpłaty członków cechu szewskiego w Kórniku.
stron 26 - nazwiska
...
Dobrzyca

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 1&lp=4&QI=
Akta cechu szewskiego w Dobrzycy - trzy pozycje:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 1&lp=4&QI=
Ta xiążka do wpisu na naukę. Das Gesellenbuch
stron 68 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... &lp=19&QI=
Ta xiążka do wyzwolenia na czeladników uczniów cechu szewskiego w Dobrzycy
stron 68 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... =&lp=3&QI=
Księga bractwa szewskiego w Dobrzycy
stron 67 - nazwiska
...
Pleszew

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417?tab=1

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1793-1850, /Księga protokołów z posiedzeń cechu szewców w Pleszewie/
stron 215

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1854-1891, 1933-1939, /Księga/ zarządu cechu szewskiego w Pleszewie
stron 90 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1919-1932, Książka protokolarna zarządu cechu szewskiego w Pleszewie
stron 87

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1845-1901, Książka dokupów braci cechowych
stron 183 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1900-1910, 1919-1939, Książka dokupna na członka cechu obuwników w Pleszewie
stron 56 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1731-1813, 1816-1821, Księgi gospodnie młodzianów i towarzyszów kunstu szewskiego, sporządzony za ojca gospodnigo sław. Błażeja Szopniewskiego, za staraniem starszych towarzyszów
stron 204 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1819-1841, Książka wyzwoleńców
stron 108 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417&tab=3
1873-1903, Książka wyzwoleńców cechu szewskiego w Pleszewie
stron 183 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417?tab=1
1850-1902, Książka terminatorów cechu szewskiego w Pleszewie
stron 168 - nazwiska

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 3417?tab=1
1903-1929, Zapis i wypis uczniów
stron 206 - nazwiska
...

Re: Cechy

01 maja 2018, 19:06

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... 5506&tab=3
Gazeta Polska: codzienne pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów 1925.12.30 R.29 Nr300 - str.2

Do mistrzów przyjmujących uczniów w naukę. Podczas przyjmowania uczniów w naukę, powinni mistrzowie zważać na przepisy regulujące sprawy terminatorskie.
Należy zważać przedewszystkiem na stan zdrowia wstępujących do danego rzemiosła, aby przeto zapobiec niedomaganiom późniejszym w rzemiośle.
W 4 tygodnie po rozpoczęciu nauki należy zawrzeć piśmiennie ugodę na egzemplarzach, wydanych przez Izbę Rzemieślniczą.
Ugoda musi być zaopatrzona w podpisy mistrza, ucznia i rodziców lub opiekuna.
Opiekun potrzebuje na zawarcie ugody na dłużej jak 1 rok zezwolenia Sądu Opiekuńczego.
Zaopatrzoną w podpisy ugodę odsyła się do Izby Rzemieślniczej lub cechu, jeżeli mistrz doń należy, celem wpisania ucznia do listy terminatorów. Po przejrzeniu i zatwierdzieniu zwraca Izba ugody mistrzowi i rodzicom ucznia.
Jeżeli mistrz należy do cechu, winien zgłosić ucznia w tym samym czasie w cechu.
Czas próby trwa od 4 tygodni do 3 miesięcy i jest wliczalny w czas nauki.
Do każdego zawodu rzemieślniczego jest ustanowiona najwyższa liczba trzymania uczniów, której przekroczenie naraża mistrza na surową karę.
O ile przedsiębiorstwo jakieś przechodzi w inne ręce należy w przeciągu 8 dni donieść Izbie, czy nabywca przyjmuje warunki zawarte w ugodzie. Jażeli on Je przyjmuje oraz uczeń i opiekunowie się zgodzą, natenczas nauka idzie dalej. Jeżeli zaś następca nieprzyjąłby zawartej ugody, musi Izba na życzenie ucznia wystarać się mu o dokończenie nauki.
Wł. Jewasiński, prezes. K. W. Juszczak, syndyk.
...

Re: Cechy

02 maja 2018, 18:48

Kobylin

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica ... &lp=10&QI=
1865-1870, [Prośby właścicieli jatki szewskiej w Kobylinie, zniszczonej podczas pożaru w mieście w dniu 25 IV 1865 r., kierowane do cechu szewskiego, o pomoc przy budowie nowej jatki; kontrakt z budowniczym i opis nowej jatki szewskiej; wykaz składek na budowę jatek szewskich w Kobylinie - odpisy...

str.12 - nazwiska
...
Bnin

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... ublication
Umowy o naukę rzemiosła różnych cechów rzemieslniczych w Bninie w latach 1869-1900

str.118 - nazwiska
...

Re: Cechy

02 maja 2018, 18:50

Sprawdzałam na :
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Po ... er=&page=6
ale nie znalazłam.

Gdzie szukać ksiąg Cechu szewskiego z Powidza ?

Re: Cechy

12 cze 2018, 15:37

Cech płócienników w Kórniku, 1830-1886, AAP sygn. M 21/19, k. 70 (karty od 59 puste)

UWAGA: Przy każdym numerze karty najpierw zapisy z recto, a w kolejnej linijce z verso karty.


Przyjęcia do cechu:

0 Ignacy Żarnowiecki
1 Konst. Pawłowicz
2v Ant. Kapankiewicz
3 Celestyn Bobiński
Mateusz Cybulski
4 Wojciech Alankiewicz
Waw. Bytyński
5 Józ. Orzeszkiewicz
Tom. Królikiewicz
6 Teodor Matelski
Ant. Robiński
7 Marc. Kąninkiewicz [?]
Mac. Raczkiewicz
8 Franc. Kopankiewicz
Wawrz. Kopankiewicz
9 And. Barski
Szym. Małecki
10 Ign. Grząślewicz
11 Fran. Michałowski
Mik. Majchrzycki
12 Andrzej Ostrowski; Franc. Orzeszkiewicz
Szczepan Przybylski
13 Mich. Przybyłł
Wojciech Chmielewski
14 Walenty Nawakoski (Nowakowski?)
Wojciech Wiśniewski
15 Jan Szwajkowski
Wojciech Rucki (1841)
16 Józef Naglewicz (1838)
18 Piotr Kociokowski (1809)
20 Fabian Ruciński (Raczyński?) (1841 cd.)
Waw. Skowroński
21 Kaz. Niemierowicz
Jan Paprzycki
22 Szymon Bilski
Mik. Twardowski
23 Fran. Robiński
Bon. Przymusiński
24 Mich. Gomolski
Bon. Pudilewicz (Pudolewicz?)
25 Fran. Metelski
Ant. Małecki
26 Fran. Karlewicz
Stan. Alankiewicz
27 Aleksy Chmielewski
Kajetan Pepiński?
28 Mac. Majchrzycki
Piotr Myler
29 Woj. Karaszkiewicz
Ign. Siciński
30 Ant. Skowroński
Stan. Hypki; Woj. Jaskół
31 Mich. Wiśniewski
Kaz. Gasiński; Marc. Ligocki
32 Ign. Siwecki; Mich. Rudulf
Jan Lipiński; Ant. Kopankiewicz
33 Szym. Stanisławski
Fel. Tarkowski; Ant. Pawłowicz
34 Szym. Niemier
Teofil Świderski; Józ. Naglewicz
35 Fran. Wilczyński
H. J. Górski
36 Aleksy Orlewicz
Jan Lewicki
37 Woj. Kuberacki
Jak. Płotek/Płatek
38 Waw. Kuberacki
Jan Kuberacki; Winc. Garsztkiewicz
39 Tom. Orzeszkiewicz
Jan Szeląszkiewicz; Tomasz Kopankiewicz
40v And. Socha
41 Kasper Królikowski
Robert Schladale v. Schladali
42 Bart. Ciesielski
Jan Portała
43 Ant. Stanisławski; Walenty Nita
Maciej Serba
44 Szczepan Stanisławski; And. Sobkowiak
Ant. Kuberacki
45 Marc. Girsz; Marc. Jaskuła
Mateusz Wolski; Kasper Wartycki
46 Piotr Kopankiewicz
Łukasz Nowak
47 Ludwik Joncz v. Jencz
Bart. Waligórski
48 And. Krajewski
Stan. Borkowski
49 Ant. Królikiewicz; Waw. Kowalski
Melchior Kuzma [?]; Bart. Waligórski
50 Ignacy Płocinik; Józ. Nimier v. Niemier
Marcin Jencz v. Junczyk
51 Jan Krulikowski
Waw. Karas
52 Ant. Naglewicz
Jan Kozłowski
53 Franc. Stanisławski
Szym. Król
54 Feliks Strzelewicz
Nepomucen Naglewicz
55 Melchior Błoszkowiak; Walenty Naglewicz
Ant. Olejnik; Wojciech Kuzma
56 And. Waligóra
Franc. Nowicki; Tomasz Syrba v. Serba
57 And. Misko [?]; Woj. Tobolski
Stan. Królikowski
58 And. Kuberacki
Odpowiedz