Odpowiedz

prośba o przetłumaczenie aktu ślubu 1911 Oliwa

11 cze 2018, 18:58

Dzień dobry,
bardzo proszę o przetłumaczenie całości aktu ślubu. Akt dotyczy Augusta Klamrowskiego i Anastazji Pionke.

Obrazek

Re: prośba o przetłumaczenie aktu ślubu 1911 Oliwa

12 cze 2018, 07:12

Nr 1
Owczarnia, dnia 11 listopada 1911
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. robotnik August Klamrowski znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 7 maja 1879 roku w Barniewicach pow. Kartuzy, zamieszkały w Oliwie, syn robotnika Jana Klamrowskiego zmarłego w Owczarni i jego żony Julianny z domu Pettke zamieszkałej w Oliwie
2. robotnica Anastazja Pionki znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 1 października 1886 roku w m. Szemudzka Huta pow. Wejherowo, zamieszkała w Owczarni Dwór, córka robotnika Antoniego Pionki i jego żony Augusty z domu Manschetzki zamieszkałych w Owczarni Dwór
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. ochmistrz Franz Schimmerkowski znany co do osoby, lat 46, zamieszkały w Owczarni Dwór
4. robotnik Johann Stürmer znany co do osoby, lat 49, zamieszkały w Owczarni Dwór
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) August Klamrowski
(-) Anastasia Klamrowski z domu Pionki
(-) Franz Schimmerkowski
(-) Johann Stürmer
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Bienengräber


http://hgis.cartomatic.pl/#2057560.6314 ... 25k,66,100

Re: prośba o przetłumaczenie aktu ślubu 1911 Oliwa

13 cze 2018, 17:10

Dziękuję pięknie! :)
Odpowiedz