Odpowiedz

rodzina kołecki

14 cze 2018, 12:33

https://szukajwarchiwach.pl/53/1919/0/3 ... /#tabSkany
https://szukajwarchiwach.pl/53/1919/0/3 ... /#tabSkany
z góry dziękuje irmina

Re: rodzina kołecki

21 cze 2018, 07:09

Nr 15
Ostroróg, dnia 11 października 1878
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. parobek Chryzostom Kolecki znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 27 sierpnia 1853 roku w Bobulczynie, zamieszkały w Orliczku, syn wyrobnika Marcina Koleckiego, zmarłego w Bobulczynie i jego żony Marianny z domu Urban, obecnie zamężnej z wyrobnikiem Kwita zamieszkałej w Orliczku
2. Franciszka Chalӱ znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 30 września 1857 w Orliczku, zamieszkała w Orliczku, córka gospodarza Wojciecha Chalӱ i jego żony Antoniny z domu Ogrodowczyk zamieszkałych w Orliczku
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. gospodarz Bartłomiej Bialek znany co do osoby, lat 48, zamieszkały w Oporowie
4. owczarz Jakub Teclaw znany co do osoby, lat 66, zamieszkały w Bobulczyn majątek
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Kolecki
pozostali stawający jako niepiśmienni opatrzyli odręcznymi znakami
(-) + + + Franciszka Chalӱ obecnie zamężna Kolecki
(-) + + + Barholomeus Bialek
(-) + + + Jacob Teclaw
Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
(-) Krause

Re: rodzina kołecki

21 cze 2018, 19:41

dziękuje za Pozdrawiam irmina
Odpowiedz