Ciekawe historie, ciekawe miejsca, biografie ciekawych osób związanych z Wielkopolską, historie rodzinne, artykuły o genealogii.
Odpowiedz

Borowy- zakres obowiązków

04 lip 2018, 09:03

Nazwa osobowa borowy występuje bardzo często w najstarszych zapisach jak również w książkach dotyczących mitologii Słowian. Na czele sił ujawniających się w puszczy stoi personifikacja demoniczna ducha leśnego, władcy zwierząt . To rosyjski Leszy , białoruski Lesavik oraz ich polskie odpowiedniki : borowy, boruta, laskowiec i leśny duch. W przedstawieniu huculskim pasie on jelenie , sarny i zające, a jego straż tworzą niedżwiedzie. Odpowiednie ofiary składane w lesie , zamawiania i zabiegi magiczne umożliwiają myśliwemu i pasterzowi spokój od leśnego. Tak więc polski odpowiednik rosyjskiego leszego- borowy został opiekunem, strażnikiem leśnym. W póżniejszym czasie borowy zamienił się w nazwisko Borowiak, Borowczak etc. Również drugą nazwę borowego mianowicie Laskowiec można odnależć w metrykach jako nazwisko Laskowik, Laskowiak etc.

„Katechizm Leśny [..] dla borowych , którzy czytać i pisać koniecznie umieć powinni , niżeli Rząd takiemu Borowemu dozór Borów y Lasów powierzyć może, a zwłaszcza gdy każdemu ekonomowi też leśna nauka jest potrzebna jako Skarb największy każdego kraju dla Xięstwa Warszawskiego [...] Rawicz 1808r.”
1. Kiedy każdy gatunek drzewa, które w naszym Xięstwie w Borach y lasach się znajdują. Kwitnie?
2. Kiedy nasienie każdego drzewa jest dojrzałe?
3. Kiedy w którym czasie zbierać i wysiać trzeba?
4. Żeby też wiedział przeszkody czemu niektóre nasiona się zepsuły y nie powschodziły?
5. Kiedy i w jakim czasie i jakim sposobem drzewa mają być scinane?
6. Jakim sposobem i jak dokładnie cenić każdy gatunek drzewa?
7. Jak cały Bor sosnowy las oszacować powinien leśny umieć/
8. Do czego każdy pień w boru jest najzdatniejszy
Jeżeli więc każdy z leśnych te wszystkie punkta dokładnie będzie wiedział, to takiemu można pod opiekę oddać i powierzyć bory i lasy i dostawać pensję, bo taki nieumiejętny więcej szkody w borach narodowych porobi jak porządku przyczyni.

[…] Nie trzeba się bowiem na tyle ludzi oglądać jako na próżniaków z założonymi rękami po lesie chodzących, ani na wydatek dla nich jako marnotrawny;oni powinni mieć wiadomość i umiejętność koło lasów i drzew i są to Ci sami , którzy próżne miejsca zasiewać i zasadzać mają, drzewa doskonale utrzymywać opatrywać itd. i każdy z nich być w swojej części niby leśnym ogrodnikiem[...] A przy tym do nich należy pilność, wierność, trzeżwość itd. aby się kradzieże nie działy po lasach a tym bardziej jeszcze aby sami do tego nie przewodzili stanowisk swoich nie bardziej w mieście karczmie itd. jak w borach i lasach miewali : aby bronili owego na wiosnę obdzierania drzewa z skóry, w czasie palenia ognia w lesie pasienia bydła w młodych zaroślach itd. […] Jak wielki starunek przed 250 lat przodkowie nasi w utrzymaniu nie tylko, ale też i w zakładaniu borów i lasów mieli , okazują Elektorskie i Królewskie Edykta, które były do druku podane, bo elektor saski August w roku 1560r przykazał,żeby wszystkie grunta i łąki, których gospodarze nie używają, zorali lub skopali i sosnowym , brzozowym i olszowym nasieniem pozasiewali i który Edykt od Króla Augusta II roku 1726r i Króla Augusta III powtórnie były wydane dla utrzymania regularności w borach, […]

Nadleśny i leśny – powinien dokładną naukę posiadać jak bory i lasy jemu oddane pomnożyć i pielęgnować
Borowy i gajowy – ich powinnością jest bory i lasy od nadleśnego lub leśnego im oddane dobrze pilnować,żeby szkody bydło nie czyniło, jako też dać baczność żeby drzewa nie kradli przy tym pilnować kiedy nasiona w borach i lasach są dojrzałe […]

Zródło ;
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet? ... index.djvu
źródło: Aleksander Gieysztor „ Mitologia słowian”

Pozdrawiam,
Mirosława Giera
Odpowiedz