Odpowiedz

Szymański Władysław - akt urodzenia i zgonu

07 lip 2018, 14:33

Bardzo proszę o przetłumaczenie:
akt urodzenia Nr.170/1908- Władysław Szymański:
https://szukajwarchiwach.pl/53/1973/0/1 ... VbHNKcAewg
skan 174
.
akt zgonu Nr.89/1909 - Władysław Szymański:
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/3. ... yvreyrW9hg
skan 48

Re: Szymański Władysław - akt urodzenia i zgonu

10 lip 2018, 05:51

Nr 170
Wielichowo, dnia 30 czerwca 1908
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj, znana co do osoby położna Maria Białas z domu Kozak zamieszkała Wielichowo-wieś i zgłosiła, że Helena Szymańska niezamężna córka właściciela domu zamieszkała Katarzynki pow. Śmigiel, wyznania katolickiego, dnia 26 czerwca 1908 roku o szóstej rano w Wielichowie-probostwo, w mieszkaniu robotnika Marcina Skrzypczaka, o szóstej rano, urodziła chłopca, któremu nadano imię Władysław.
Zgłaszająca oświadczyła, że była obecna przy porodzie /powyżej jedno słowo drukowane skreślono/
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Marie Białas z domu Kozak
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Nr 89
Śmigiel, dnia 9 sierpnia 1909
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj, znana co do osoby żona posłańca dystryktu Franciszka Beczkowiak z domu Szymańska zamieszkała w Śmiglu i zgłosiła, że Władysław Szymański, w wieku 1 rok, wyznania katolickiego, zamieszkały w Śmiglu, urodzony w Wielichowie syn robotnicy Heleny Szymańskiej zamieszkałej w Katarzynkach rejon Morownica, dnia 9 sierpnia 1909 roku w Śmiglu zmarł kwadrans po drugiej po południu, w mieszkaniu zgłaszającej.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Franciszka Beczkowiak
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Szymański Władysław - akt urodzenia i zgonu

10 lip 2018, 20:24

Bardzo dziękuję.
Helena i Franciszka to młodsze siostry mojej babci.
Odpowiedz