Odpowiedz

Akt małżeństwa

11 lip 2018, 16:46

Poproszę bardzo o przetłumaczenie aktu małżeństwa wraz z dopiskiem

https://szukajwarchiwach.pl/53/1981/0/3 ... iTsTCzyJvg

Bardzo dziękuję.

Re: Akt małżeństwa

13 lip 2018, 07:34

Nr 39
Witkowo, dnia 17 listopada 1900
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. robotnik Michał Laskiewicz znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 20 września 1866 roku w Witkowie, zamieszkały w Witkowie, syn robotnika Ludwika Laskiewicza i jego żony Katarzyny z Podgóskich, oboje zmarłych
2. niezamężna robotnica Józefa Toporowicz, znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 28 lutego 1880 roku w m. Kościelec, w Rosji, zamieszkała w m. Karsewo II, córka robotnika Fabiana Toporowicza i jego żony Tekli z domu Schelagowska, zamieszkałych w Karsewie II
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. mistrz stolarski Stanisław Laszczewski znany co do osoby, lat 33, zamieszkały Witkowo
4. szewc Michał Grabczynski znany co do osoby, lat 49, zamieszkały Witkowo
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Odczytano, przyjęto i przez niepiśmienną Józefę Toporowicz opatrzono odręcznymi znakami, pozostali podpisali
(-) Michael Laskiewicz
(-) + + +
(-)Stanisław Laszczewski
(-) Michael Grubczynski
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

na marginesie:
skreślono słowo drukowane "wohnschaft"
syn Józef Laskiewicz zawarł I małżeństwo 29.11.40 w Poznaniu, USC Poznań nr 617/40
córka Tekla Laskiewicz ur. 10.9.1907 w Kościanie zawarła I małżeństwo 27.12.41 w Poznaniu, USC Poznań nr 2380/41


Rafale, :wink:
informacji zawartych w dokumencie (Tobie znanych) nie podajesz, a chyba wiesz,
że ich zamieszanie w poście jest regułą działu tłumaczeń - mój czas nie jest z gumy, pozostali czekają...
Odpowiedz