Odpowiedz

Rybak Adam i Agnieszka z d. Szymańska - akty zgonu

07 lip 2018, 16:44

Bardzo proszę o przetłumaczenie:

akt zgonu Nr.23/1908 - Adam Rybak
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/3. ... Y-O9V3Gxig
skan 14
...
akt zgonu Nr.115/1909 Agnieszka Rybak z d. Szymańska:
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/3. ... 4l-9LFP65A
skan 61
...

Re: Rybak Adam i Agnieszka z d. Szymańska - akty zgonu

12 lip 2018, 07:23

Nr 23
Śmigiel, dnia 10 lutego 1908
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj, uznana co do osoby przez osobę znanego referenta Stanisława Slebodę, Agnieszka Rybak z domu Szymańska zamieszkała w Czaczu i zgłosiła, że jej mąż handlarz Adam Rybak, w wieku 55 lat, wyznania katolickiego, zamieszkały w Czaczu, urodzony w Boszkowie syn robotnika Walentego Rybaka zmarłego w Boszkowie i jego żony Katarzyny z domu Klupsch zmarłej w Czeszewie, dnia 10 lutego 1908 roku zmarł w Czaczu, w swoim mieszkaniu o godzinie dziesiątej rano. (zgłoszenie) po polsku.
Odczytano, przyjęto i jako niepiśmienna opatrzyła swoimi odręcznymi znakami
(-) + + +
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Nr 115
Śmigiel, dnia 9 października 1909
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany co do osoby gospodarz Antoni Duda zamieszkały w Brońsku i zgłosił, że wdowa Agnieszka Rybak z Szymańskich, w wieku 64 lat, wyznania katolickiego, zamieszkała w Brońsku, urodzony w Kobylnikach pow. Kościan, zamężna z woźnicą Adamem Rybakiem zmarłym, a ostatnio zamieszkałym w Czaczu, córka - rodzice nieznani, dnia 9 października 1909 roku zmarła w Brońsku, w mieszkaniu zgłaszającego o godzinie dziesiątej rano.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Anton Duda
Urzędnik stanu cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Rybak Adam i Agnieszka z d. Szymańska - akty zgonu

14 lip 2018, 08:01

Bardzo dziękuję
Odpowiedz