Odpowiedz

Lorenc - Sroczyńska - akt ślubu

01 paź 2018, 00:10

Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Śmigiel Nr.53/1903 - Franciszek Lorenc i Wiktoria Sroczyńska
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/2. ... L6LltedSYQ
skan 56

Re: Lorenc - Sroczyńska - akt ślubu

03 paź 2018, 22:09

Śmigiel, 14 października 1903.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1. gospodarz Franciszek Lorenz, tożsamości znanej, wyznania katolickiego, urodzony 22 sierpnia 1875 w Poladowie, zamieszkały Poladowo, Gmina wiejska;
syn w Poladowie zmarłego gospodarza Jana Lorenz i jego żony Franciszki z domu Klecha zamieszkałej w Poladowie
2. Wiktoria Sroczynska, bez zawodu, tozsamości znanej, wyznania katolickiego, urodzona 29 listopada 1882 w Czaczu, zamieszkała Czacz, Gmina wiejska;
córka gospodarza Andrzeja Sroczynskiego i jego żony Agnieszki z domu Musielak zamieszkałych w Czaczu;
Jako świadkowie zostali obrani i stawili się:
3. gospodarz Jan Wojtkowiak, tożsamości znanej, 55 lat, zamieszkały w Przysiece Starej;
4. gospodarz Andrzej Sroczynski, tożsamości znanej, 55 lat, zamieszkały w Czaczu.
Urzędnik stanu cywilnego zwrócił się do narzeczonych, każdego z osobna i po kolei, z pytaniem: czy chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński. Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym urzędnik oświadczył, iż na mocy Kodeksu cywilnego są odtąd prawomocnie zaślubionymi małżonkami.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Franz Lorenz
(-) Wiktoria Lorenz urodzona Sroczynska
(-) Jan Wojtkowiak
(-) Andrzej Sroczynski
Urzędnik Stanu Cywilnego.
(-) Frost

Re: Lorenc - Sroczyńska - akt ślubu

03 paź 2018, 22:58

Małgosiu, bardzo dziękuję :D
Odpowiedz