Odpowiedz

Lorenc - aky urodzenia

01 paź 2018, 13:51

Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia Śmigiel Nr.385/1905 - Andrzej ? Lorenc, rodzice: Franciszek i Wiktoria z d. Sroczyńska:
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/1. ... EcAzonI0ZA
skan 195
oraz
akt urodzenia Śmigiel Nr.56/1907 - Józef Lorenc
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/1. ... MSYUeWmy1Q
skan 31

Re: Lorenc - aky urodzenia

01 paź 2018, 17:30

Nr 385
Śmigiel, dnia 5 grudnia 1905 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby gospodarz Franciszek Lorenz, zamieszkały w Poladowie, wyznania katolickiego i zgłosił, że Wiktoria Lorenz z domu Sroczynska, jego żona, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim, w Poladowie w jego mieszkaniu dnia 30 listopada 1905 roku przed południem o godzinie dziesiątej trzydzieści urodziła chłopca, któremu nadano imię Andrzej.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Franz Lorenz
Urzędnik Stanu Cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Lorenc - aky urodzenia

01 paź 2018, 17:34

Nr 56
Śmigiel, dnia 5 marca 1907 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby gospodarz Franciszek Lorenz, zamieszkały w Poladowie, wyznania katolickiego i zgłosił, że Wiktoria Lorenz z domu Sroczynska, jego żona, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim, w Poladowie w jego mieszkaniu dnia 26 lutego 1907 roku przed południem o godzinie drugiej trzydzieści urodziła chłopca, któremu nadano imię Józef.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Franciszek Lorenz
Urzędnik Stanu Cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Lorenc - aky urodzenia

01 paź 2018, 21:27

Jurku, bardzo dziękuję.

Re: Lorenc - aky urodzenia

04 paź 2018, 21:47

Bardzo proszę o przetłumaczenie:
akt urodzenia Śmigiel Nr.155/1908 - Jan Lorenc
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/1. ... 4Usdflxgcg
skan 81
.
akt urodzenia Śmigiel Nr.26/1910 - Marianna Lorenc
https://szukajwarchiwach.pl/34/447/0/1. ... -acZcKUaNQ
skan 16

Re: Lorenc - aky urodzenia

04 paź 2018, 22:00

Nr 155
Śmigiel, dnia 1 czerwca 1908 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby gospodarz Franciszek Lorenz, zamieszkały w Poladowie, wyznania katolickiego i zgłosił, że Wiktoria Lorenz z domu Sroczynska, jego żona, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim, w Poladowie w jego mieszkaniu dnia 24 maja 1908 roku przed południem o godzinie piątej urodziła chłopca, któremu nadano imię Jan.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Franz Lorenz
Urzędnik Stanu Cywilnego
(-) podpis nieczytelny


Nr 26
Śmigiel, dnia 1 lutego 1911 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby gospodarz Franciszek Lorenz, zamieszkały w Poladowie, wyznania katolickiego i zgłosił, że Wiktoria Lorenz z domu Sroczynska, jego żona, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim, w Poladowie w jego mieszkaniu dnia 28 stycznia 1911 roku po południu o godzinie pierwszej trzydzieści urodziła dziewczynkę, której nadano imię Marianna.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Franz Lorenz
Urzędnik Stanu Cywilnego
(-) podpis nieczytelny

Re: Lorenc - aky urodzenia

04 paź 2018, 23:26

Jurku, bardzo dziękuję.
Odpowiedz