Odpowiedz

urodzenia

04 paź 2018, 20:48

https://szukajwarchiwach.pl/53/1941/0/1 ... /#tabSkany
z góry dziękuje
pozdrawiam Irmina

Re: urodzenia

07 paź 2018, 05:34

Nr 118
Sady, dnia 18 listopada 1885
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby rządca Adam Stachowiak, zamieszkały w m. Wielkie, wyznania katolickiego i zgłosił, że niezamężna służąca Franciszka Stachowiak, wyznania katolickiego, zamieszkała w Wielkiem przy rodzicach dnia 11 listopada 1885 roku o drugiej w nocy urodziła dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imię Marianna.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Adam Stachowiak
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Zielazek

Na podstawie zarządzenia Królewskiego Sądu Ziemskiego w Poznaniu z dnia 9 lipca 1886 wpisano:
‘Zgłaszający doniósł zawiadomienie na podstawie własnej wiedzy’
Sady, 22 lipca 1886
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Zielazek

Re: urodzenia

08 paź 2018, 18:12

bardzo dziękuje za Pozdrawiam Irmina
Odpowiedz