Wymiana doświadczeń pomiędzy genealogami, dyskusje ogólne na tematy genealogiczne i historyczne, dane dotyczące parafii, archiwów, ciekawych stron, itd
Odpowiedz

Piechowice Obóz Pracy 1944 r. - urodzeni w Poznaniu

10 paź 2018, 03:37

http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/publi ... 1&lp=3&QI=
Ivo Łaborewicz, Ludność stolicy po Powstaniu Warszawskim 1944 roku w obozie w Piechowicach - strony od 163 (161)
(...)
"Pojmanych cywili należało odsyłać do Durchgangslager (Dulag) 121, czyli obozu przejściowego (oo.) w Pruszkowie"4. Według różnych szacunków "przeszło" przez niego od 350 tys. (według relacji niemieckich) do 550 tys. osób (według relacji polskich). Z tej liczby od 300 do 350 tys. rozwieziono w odkrytych wagonach-węglarakach po całym Generalnym Gubernatorstwie, 60 tys. skierowano do obozów koncentracyjnych, pozostałe 90 tys. zesłano na roboty przymusowe 5 . Kilkaset osób z tej ostatniej grupy trafiło do Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie rozmieszczono ich w bardzo tutaj licznych obozach pracy.
Jeden z takich obozów znajdował się w Petersdorf, czyli dzisiejszych Piechowicach.
W jeleniogórskim Archiwum Państwowym, w zespole ,,Akta gminy Piechowice", zachowała się księga o rozmiarach 250x330 mm, posiadająca czarną tekturową oprawę, grzbiet zaś z szarego płótna. Liczy ona 219 zapisanych stron, które zostały ponumerowane już w Archiwum Państwowym. Nosi ona tytuł: "An-u. Abmeldungen Gemeinschaftslager; angef.: 1. Jan. 41"8, co można przetłumaczyć jako: "Zameldowania i wymeldowania z obozu gminnego; początek 1 stycznia 1941 r.". Niestety, księga ta jest uszkodzona. Pomiędzy obecnymi stronami 20 i 21 wyrwano szereg kart, zawierających niegdyś nazwiska na litery od C do G. Księga zawiera wpisy dotyczące kilkuset osób różnych narodowości osadzonych w obozach pracy na terenie Piechowic.
Warszawiacy w piechowickim obozie osadzeni zostali pomiędzy 23 a 26 sierpnia 1944 r. Deportowano ich ze stolicy w pierwszych dniach Powstania, pomiędzy 5 a 8 sierpnia. Jak wynika z relacji 9 , wszyscy przeszli przez obóz w Pruszkowie, skąd poprzez Wrocław i Jelenią Górę przewieziono ich transportem kolejowym do Piechowic. Byli więc jednymi z pierwszych ofiar ówczesnych deportacji dokonanych na warszawskiej ludności przez niemieckich okupantów. Większość przeżyła rzeź Woli, na której zamieszkiwała.
Prezentowany spis zawiera 113 osób przywiezionych z Warszawy.
Nie wszyscy pozostali w obozie do wyzwolenia. Część przemieszczono do innych zakładów pracy w Jeleniej Górze, Cieplicach Śląskich Zdroju i Sobieszowie.
Fakt ten odnotowano zarówno w księdze obozowej, jak i w poniższym wykazie, podając datę i miejsce kolejnego osadzenia.
Wszystkie nazwiska ułożono alfabetycznie. Przed każdym z nich umieszczono jednak numer, pod jakim zostały zapisane w księdze w ramach poszczególnych liter. Następnie podano wszystkie informacje, jakie umieszczone zostały przy danym nazwisku, a więc: imię lub imiona, nazwisko panieńskie u mężatek, datę i miejsce urodzenia, zawód, wyznanie, stan cywilny, miejsce zamieszkania tuż przed deportacją, datę osadzenia w obozie i ewentualnie datę oraz miejsce późniejszej dyslokacji. Nie w każdym przypadku wypełniono wszystkie rubryki księgi, dlatego też przy niektórych nazwiskach brak pewnych danych. Adres warszawski, tzn. nazwę ulicy, starano się oddać w jej polskim brzmieniu, jedynie w przypisie przy pierwszym jej pojawieniu się - podano oryginalną pisownię, nadaną przez niemieckiego kancelistę (pisarza). Także w przypadku niemożliwości poprawnego odczytania danej nazwy, nazwiska, a nawet imienia, pozostawiono je w brzmieniu oryginału, umieszczając obok znak (?). " (...)
...
str.169-170 (167-168) - urodzeni w Poznaniu

S/80 Semmler Irena z d. Jankowska, ur. 1.09.1906 r. Poznań, robotnica, mężatka, katoliczka, deportowana z Warszawy, ul. Jaudarostr. (?) 1, osadzona w obozie dn. 25.08.1944
(według e-kartoteki jej syn)
S/81 Semmler Zdzisław, ur. 13.08.1929 r. Poznań, kawaler, katolik, deportowany z Warszawy, ul. Jaudarostr. (?) 1, osadzony w obozie dn. 25.08.1944
...
(według e-kartoteki siostra Ireny)
S/82 Sołtysiak Halina, z d. Jankowska, ur. 6.12.1912 r. Poznań, robotnica, mężatka, katoliczka, deportowana z Warszawy, ul. Działdowska 26 16, osadzona w obozie dn. 25.08.1944
...
S/92 Sporna Antonina, z d. Telrek, ur. 17.05.1876 r. Poznań, wdowa, katoliczka, deportowana z Warszawy, ul. Krochmalna. 81, osadzona w obozie dn. 25.08.1944 - dn. 25.11.1944 przewieziona do Jeleniej Góry
(Antoniny w e-kartotece nie znalazłam)
............................................................................................................................
Semmler Jan *05.11.1902 Mosina - ślub 01.02.1926 - Irena Zofia z d. Jankowska *01.09.1906 Poznań

e-kartoteka
https://szukajwarchiwach.pl/53/474/0/19 ... HU6r59LzYA
https://szukajwarchiwach.pl/53/474/0/19 ... EnB8iZkINg
skan 863-864
...
Semmler Jan *05.11.1902 Mosina
http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie

DANE OSOBOWE
nazwisko Semmler
imię Johann
data urodzenia 1902-11-05
miejsce urodzenia Moschin
miejsce zamieszkania przed wojną Poznań, Lietzmannallee 43 W.13
zawód Beamter

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH

Źródło: Rutowska Maria, Lager Glowna Niemiecki obóz przesiedleńczy na Główne w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940), Instytut Zachodni Poznań, 2008
wysiedlony/przesiedlony
wysiedlony z Poznań
wysiedlony do Generalna Gubernia
uwięziony przeżył
rodzaj uwięzienia obóz przesiedleńczy
okoliczności zatrzymania akcja przesiedleńcza
miejsce osadzenia Poznań Główna
data osadzenia 1939-12-14
data osadzenia 1939-12-14
dodatkowe informacje lista transportowa 11 str 27
...
Jankowscy:

Irena z d. Jankowska (po mężu Semmler) *01.09.1906 Poznań, rodzice: Józef i Maria z d. Schneider
e- kartoteka
https://szukajwarchiwach.pl/53/474/0/19 ... c-HXSSWotQ
skan 342 - poz.3

Halina z d. Jankowska (po mężu Sołtysiak) *06.12.1912 Poznań, rodzice: Józef i Maria z d. Schneider
https://szukajwarchiwach.pl/53/474/0/19 ... Ibmf1kkPSw
skan 343 - poz.5
...
Odpowiedz