Wymiana doświadczeń pomiędzy genealogami, dyskusje ogólne na tematy genealogiczne i historyczne, dane dotyczące parafii, archiwów, ciekawych stron, itd
Odpowiedz

Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

09 paź 2018, 12:33

Witam.

http://www.muzeum.gostyn.pl/PRASA?idAkt ... y%C5%84ska

Kronika Gostyńska, T.1, 1928-1930.
Pisownia oryginalna.
W nawiasach moje niewiadome.

Nr IV, 21 kwietnia, str. 7,8.

Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu w XVII w.
Protokólarz od roku 1667 do 1760.

(...) lista braci, którzy wstąpili do bractwa przy jego założeniu:
1. Franciszek Niklewicz.
2. Jan Lokiewicz.
8. Marcin Gospodarek (zamieniona numeracja?)
4. Andrzej Turkan, Szkot.
5. Marcin Janyszka.
6. Jakób Cytacki z Kobylina.
7. Jan Rembenski.
3. Stefan Fecek (zamieniona numeracja?)
9. Jan Walewicz z Jarocina.
10. Jan Kardasz.
1. Franciszek Pypek z Koźmina.
2. Jan Zielony.
3. Sebastjan Niklewicz.
4. Mateusz Szybuda.
5. Ignacy Palewicz z Buku.
6. Walenty Postrzygacz z Kobylina.
7. Jan Bernardinek.
8. Szymon Cichy.
9. Stanisław Berkman.
20. Jan F(i?)azer, Szkot - kalwin, konwertował 1696 r.
1. Maciej Caiser.
2. Józef Więczkowic.
3. Jan Sawicki z Kobylina.
4. Jan Maslancius z Krzywinia.
5. Szymon Solarczyk.
6. Walenty Kupidurka.
7. Melchior Domachowczyk, kowal.
8. Jakób Kaczkowski.
9. Maciej Kuczerski z Krobi.
30. Jan Czekała z Krobi.
1. Grzegorz Jarocki z Jarocina.
2. Szymon Kęsik.
3. Jakób Sulkowski z Sulkowic.
4. Wojciech Czachorski.
5. Grzegorz Ledworuszczyk.
6. Łukasz Domachowczyk, kowal.
7. Józef J(?)aśkiewicz.

cdn.
Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

10 paź 2018, 12:53

Witam.

http://www.muzeum.gostyn.pl/PRASA?idAkt ... y%C5%84ska

Kronika Gostyńska, T.1, 1928-1930.
Pisownia oryginalna.
W nawiasach moje niewiadome.

Nr IV, 21 kwietnia, str. 10.

Dzieje Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu w XVII w.
Protokólarz od roku 1667 do 1760.

Spis królów i starszych brackich:
Królowie:
1667. Jan Kardasz.
1668. Józef Więckowicz.
1669. Jan Lokiewicz.
1670. Walenty Kupidurka.
1671. Jan Lokiewicz.
1672. Maciej Kuczerski.
1673. Jan L(o?)kiewicz.
1674. Dobrogost Twardy.
1675. Szymon Solarz.
1676. Wojciech Busz.
1677. Walenty Kobuszewski.
1678. Wawrzyn Zwierzycki.
1679. Stefan Janicki.
1680. Dominik St. Smuglewicz.
1681. Marcin Nawrocki.
1682. Marcin Nawrocki.
1683. Jan Zielony.
1684. Maciej Szybuda.
1685. Dobrogost Twardy.
1686. Maciej Kuczerski.
1687. Adam Molczyk.
1688. Jan Curtius.
1689. Jan Opaczewski.
1690. Bartłom. Iwanowicz.
1691. Maciej Szybuda.
1692. (nie ma wpisu).
1693. Adam Molczyk.
1694. Jan Zelenda.
1695. Jan Sapulski.
1696. Jan Wojtowicz.
1697. Jan Opaczewski.
1698. Franciszek Trawiński.
1699. Maciej Kaczkowski.
1700. Maciej Kaczkowski (?)

cdn.
Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

10 paź 2018, 13:47

jak wyżej, cd.-
Spis królów i starszych brackich -
Starsi:
1667. Franciszek Niklewicz, Jan Lokiewicz.
1669. Jakób Cytacki.
1671. Marcin Janyszek, Jakób Cytacki.
1672. Franciszek Pypek, Jan Zielony.
1675. Ignacy Palewicz, Mateusz Szybuda.
1676. Mateusz Szybuda, Maciej Kuczerski.
1677. Maciej Kucze(w?)ski, Stan. Bojanik.
1678. Stan. Bojanik, Ignacy Palewicz.
1679. Maciej Kopa alias Kuczerski, Stan. Bojanik.
1680. Jan Lokiewicz, Marcin Gospodarek.
1681. Marcin Gospodarek, Wal. Kobuszewski.
1682. Fr. Pypek, Sebastjan Wincencik(?).
1683. Dominik Smuglewicz, Fr. Pypek.
1684. Marcin Janyszek, Andrzej Kieszkiewicz.
1685. Maciej Kuszerski, Szymon Kęsik.
1686. Szymon Kęsik, Jan Zielony.
1687. Jakób Sulkowski, Mateusz Szybuda.
1688. Wal. Kobuszewski, Andrz. Kieszkiewicz.
1689. Maciej Kuczerski, Maciej Szybuda.
1690. Szymon Solarz, Maciej Kuczerski.
1691. Marcin Nawrocki, Jan Opaczewski.
1692. Jan Opaczewski, Marcin Nawrocki.
1693. Marcin Nawrocki, Jan Opaczewski.
1694. Jan Zelenda, Dominik Smuglewicz.
1695. Andrz. Chwiołkowski, Jan Opaczewski.
1696. Stan. Janaszewski, Jan Lasecki.
1697. Maciej Fiołkowski, Jan Lasecki.
1698. Jan Opaczewski, Jan Szalsę vulgo Francuz.
1699. Stanisł. Janicki, Jan Zelenda.
1770. Jan Opaczewski, Krystjan Gierłowski.

Do lat - 1668, 1670, 1673, 1674 brak wpisów.

cdn.
Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

12 paź 2018, 15:50

Witam.

http://www.muzeum.gostyn.pl/PRASA?idAkt ... y%C5%84ska

Kronika Gostyńska, T.1, 1928-1930.
Pisownia oryginalna.
W nawiasach moje niewiadome.

Nr VI, 13 października 1929, str. 3.

Bractwo Strzeleckie - protokół z 1705.
A.D. 1705 Actum in Consessu Conlubernali Jaculatorum.
Fevia Sexta post Festum Nativitalis Beatissimae V. MARJAE.
Ponieważ do tego czasu ob Consistentiam geatis Suelicae(?)
tu w Gostyniu wakowało Bractwo Strzeleckie Gostyńskie
in Sua Jaculatoria, tedy aby się co in derrogalionem Privilegiorum Scrae R. (?)
Bractwu temu nadanych nie działo, Sławetni PP Kazimierz Kuflik, Maciey Fiolkowski
Seniores huiusce Contubernii. Złożywszy Sessię Całego Bractwa z Urzędów Swoich podziękowali,
gdzie in eo Continenti Universilas tegoż Bractwa a osobliwie Sławetny
Urzęd Bormistrzowski Gostinski ad Electionem nowych Starszych condescendit y Sławetnych PPana Wawrzynca Piechockiego, Tomasza Cytackiego wtorego elegit ordinanit et constituit. Za Assessorow zas przy tych Panach Starszych także pro more
et consuetudine Solita Sławetnych PP. Macieia Fiolkowskiego na ten czas Burmistrza,
Jana Opaczewskiego Woyta, Sebastiana Krolika, Grzegorza Garczyka, Jana Wasilewskiego,
Kazimierza Łukasiewicza, Woyciecha Waniszewskiego. Do Roznych zas Vsług y należytości
Brackich P. Bartłomieia Niedźwiedzińskiego, Adama Kosniewicza, Franciszka Bergmana Maslanciusa.
Do dozoru zas Trunków Brackich pry ktorych gdy Sessya Bracka bendzie EX Communitate Obroni
Adam Mulka, Woyciech Adamek, Maciey Kaczkowski, Jan Kraszewski. Inni zas Panowie Bracia
według Regestru powinni miejsca swoye zasiadac.

cdn.
Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

15 paź 2018, 16:18

Witam.

http://www.muzeum.gostyn.pl/PRASA?idAkt ... y%C5%84ska

Kronika Gostyńska, T.1, 1928-1930.
Pisownia oryginalna.
W nawiasach moje niewiadome.

Nr VIII, 26 grudnia 1929, str. 6-9.


Poczet królów i starszych Bractwa Strzeleckiego w XVIII w.
Władysław Stachowski -
cyt."W uzupełnieniu poprzednich moich przyczynków do historji Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu podaję poniżej królów i starszych tego bractwa. Zestawienie to niestety niekompletne..."

Królowie:

(1701-1705 brak wpisów)
1706. Tomasz Cytacki.
1707. Andrzej Podrębski.
1708. Maciej Kaczkowski.
(1709-1711 brak lat)
1712. Maciej Kiśleski.
1713. Kazimierz Kuflik.
1714. Dybulski czy Prądzyński.
1715. Tomasz Cytacki.
1716. Wojciech Nawrocki.
1717. Malcher Hasiński i Walenty Grzymalski.
1718. Wojciech Janiszewski.
1719. Franc. Ksiąszkiewicz.
1720. Maciej Kaczkowicz.
1721. Kazimierz Dybulski.
1722. Walenty Janowski.
1723. Jacek Bączkiewicz.
1724. Tomasz Niwicki.
1725. Jakób Maciejewski.
1726. Ignacy Grzymalski.
1727. Wojciech Janiszewski.
1728. Jacek Bączkiewicz.
1729. Szymon Janiszewski.
1730. Franc. Cioszański.
1731. Sz. Niedźwiedziński.
1732. Marcin Maciejewski.
1733. Wojciech Bączkiewicz.
1734. Stanisław Szyfter.
1735. Wojciech Janiszewski.
1736. Ignacy Grzymalski.
1737. Andrzej Czabajski.
1738. Ignacy Grzymalski.
1739. Jan Maciejewski.
(1740-1744 brak wpisów).
1745. Maciej Borowski.
1746. Kazimierz Goworowski.
1747. Szymon Janiszewski.
1748. Tomasz Sadowicz.
1749. Wojc. Zelmanowicz.
(1750-1754 brak wpisów).
1755. Augustyn Kierbel.
(1756 brak wpisu).
1757. Klemens Ruszczyński.
( 1758-1760 brak wpisów).
1761. Mateusz Borowski.
1762. Stefan Ostrogowicz.
1763. Jan Kopaszewski.
1764. Wojc. Zelmanowicz.
1765. Jan Schultz.
1766. Klem. Ruszczyński.
(1767 nie ma)
1768. Jan Schultz.
1769. Jan Schultz.
(1770-1772 nie ma).
1773. Tomasz Czabajski.
1774. Paweł Grzymalski.
(1775-1778 nie ma).
1779. Melchior Drobiński.
1780. Kasper Wołenkiewicz.
(1781-1782 nie ma).
1783. Józef Dobrzyński.
1784. Bartłomiej Borowicz.
1785. Bartłomiej Borowicz.
1786. Stan. Druszkowski.
1787. Stan. Druszkowski.
1788. Józef Dobrzyński.
1789. Bartłomiej Borowicz.
1790. Ignacy Zamłyński.
1791. Melchior Drobiński.
1792. Kasper Wołenkiewicz.
1793. Jan Iwant.
(1794-1796 nie ma).
1797. Maciej Jakubowski.
1798. Tomasz Włościejewski.
(1799 nie ma).
1800. Maciej Jakubowski.

cdn.
Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

17 paź 2018, 17:30

Witam.

http://www.muzeum.gostyn.pl/PRASA?idAkt ... y%C5%84ska

Kronika Gostyńska, T.1, 1928-1930.
Pisownia oryginalna.
W nawiasach moje niewiadome.

Nr VIII, 26 grudnia 1929, str. 6-9.
cd.

Starsi:
1701. Krystyn Gierłowski, Jan Zelenda.
1702. Dobrogost Cytacki, Maciej Dąbrowicz.
1703. Maciej Dąbrowicz, Bartłomiej Cytacki.
1704. Kazimierz Kuflik, Maciej Fiołkowski.
1705. Wawrzyn Piechocki, Tomasz Cytacki.
(1706- brak wpisu).
1707. Stanisław Małecki, Bon. Cytacki.
1708. Bon. Cytacki, Andrzej Mokrzycki.
(1709-1711 nie ma).
1712. Kazimierz Kuflik, Karol Palewicz.
1713. Jan Nawrocki, Maciej Kaczkowski.
1714. Jan Nawrocki, Kazimierz Kuflik.
1715. Andrzej Wawrzynowicz, Kaz. Kuflik.
1716. Kazimierz Kuflik, Jakób Maciejewski.
1717. Jan Kostrzewski, Adam Ciudny.
1718. Tomasz Cytacki, Wojc. Wrotkiewicz.
1719. Jan Machciński, Tomasz Cytacki.
1720. Wojc. Janiszewski, Franc. Janicki.
1721. A. Wawrzynowicz, Wojc. Bączkiewicz.
1722. Tomasz Cytacki, Jan Nawrocki.
1723. Jakób Maciejewski, Stan. Bogacik.
1724. Wojc. Bączkiewicz, Malcher Hasiński.
1725. Malcher Hasiński, Wojc. Janiszewski.
1726. Stan. Bogacik, A. Wawrzynowicz.
1727. Andrzej Szywter, Adam Ciudny.
1728. Wojc. Bączkiewicz, Jakób Maciejewski.
1729. Malcher Hasiński, Wojc. Janiszewski.
1730. Samuel Schultz, Andrzej Czabajski.
1731. Andrzej Czabajski, Samuel Schultz.
1732. Samuel Schultz, Andrzej Czabajski.
(1733 brak wpisu).
1734. Wojc. Bączkiewicz, L. Flor. Krobski.
1735. Ludwik Krobski, Wojc. Bączkiewicz.
1736. Mel. Hasiński, Michał Lewandowski.
1737. Tomasz Radowski, Franc. Wrotkiewicz.
1738. Franc. Wrotkiewicz, Tomasz Radowski.
(1739 brak wpisu).
1740. Szymon Koziorowicz, Jakób Raszewski.
1741. Szymon Koziorowicz, Jakób Raszewski (?)
1742. Franciszek Wrotkiewicz, Jan Wiciński.
1743. Jan Wiciński, Franc. Wrotkiewicz.
1744. Szymon Niedźwiedziński, T. Radowski.
1745. Andrzej Czabajski, Franc. Wrotkiewicz.
1746. Franc. Wrotkiewicz, Andrzej Czabajski.
1747. Andrzej Czabajski, Franc. Wrotkiewicz.
1748. Sz. Niedźwiedziński, Andrzej Czabajski.
1749. Jan Wiciński, Jakób Raszewski.
1750. Jakób Raszewski, Jan Wiciński.
1751. Jan Wiciński, Franciszek Wrotkiewicz.
1752. Franc. Wrotkiewicz, Jan Wiciński.
1753. Stef. Ostrogowicz, Franc. Wrotkiewicz.
1754. Franc. Wrotkiewicz, Stef. Ostrogowicz.
1755. Jan Wiciński, Jakób Raszewski.
1756. Franciszek Rzański, Jan Wiciński.
1757. Jan Wiciński, Franciszek Rzański.
1758. Franc. Wrotkiewicz, Jan Wiciński.
1759. Melchior Drobiński, Jakób Raszewski.
1760. Jakób Raszewski, Melchior Drobiński.
(1761-1764 brak wpisów).
1765. Wojc. Piotrowski, Wojc. Strygner.
(1766-1799 brak wpisów).
1800. Filip Jakób Przyborski, Mikołaj Szczypczyński.

cdn.
Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.

Re: Bractwo Strzeleckie - Gostyń.

19 paź 2018, 13:48

Witam.

http://www.muzeum.gostyn.pl/PRASA?idAkt ... y%C5%84ska

Kronika Gostyńska, T.1, 1928-1930.
Pisownia oryginalna.
W nawiasach moje niewiadome.

Nr X, 15 lutego 1930, str. 14,19 i 20.

Bractwo Strzeleckie Gostyńskie w XIX wieku.

Spis Królów Kurkowych z powodu braku zapisków bardzo niekompletny:
1817. Antoni Prusinowski.
1849. August Renner.
1850. Wawrzyn Samolewski.
1851. Antoni Gryczyński.
1852. Wilhelm Renner.
1853. Stanisław Matysiewicz.
1854. August Weigt.
1855. Tymoteusz Choiński.
1857. Jan Bujakiewicz.
1858. Ernst Gerste.
1859. A. Gerste.
1860. August Renner.
1861. August Imkemeier.
1866. Józef Surga, jubileuszowy Woj. Dabiński, kurkowy.
1872. Jan Ferdynard Samolewski.
1873. Paweł Hasiński.
1874. Adolf Hepke.
1875. -"-"-"-"-
1876. Jan Muszyński.
1877. Józef Sura.
1878. Zygmunt Janaszewski.
1879. K. Mejsnerowski.
1880. W. Krause.
1881. Jan Muszyński.
1883. Władysław Siemianowski.
1884. Leon Woziwodzki.
1885. Jan Werbel.
1886. Antoni Borowicz.
1887. Jakób Dabiński.
1888. Michał Dratwiński.
1889. Bolesław Ciążyński.
1890. Wiktor Tomaszewski.
1891. Jan Werbel.
1892. Zygmunt Janaszewski.
1893. Bolesław Ciążyński.
1894. Walenty Dabiński.
1895. Józef Sura.
1896. Bolesław Budzyński.
1897. Roman Bzyl.
1898. Jan Werbel.
1899. Dr Jan Górski.
1900. Dyonizy Walter.

Koniec tego rocznika.

Pozdrawiam.
Kaniewska Małgorzata.
Odpowiedz