Odpowiedz

Prośba o przetłumaczenie dopisków na metrykach

09 maja 2019, 22:48

Proszę o przetłumaczenie dopisków na aktach:

akt urodzenia Władysław Bądkowski - https://szukajwarchiwach.pl/53/1879/0/1/10/str/1/7/15/H5RhqnrnhCsfsI2I_WcoFQ/#tabSkany
akt zgonu Johann Pudelke - https://szukajwarchiwach.pl/53/1879/0/4/33/str/1/15/15/4TelnNOOUHc3WVXBoYiWfg/#tabSkany

Re: Prośba o przetłumaczenie dopisków na metrykach

12 maja 2019, 07:23

Książ, dnia 10 grudnia 1877
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany co do osoby właściciel dóbr Ignacy Cichowicz z Gogolewa, i oświadczył, że dziecko urodzone dnia 23 czerwca roku bieżącego przez Marię Bądkowską z domu Cichowicz, otrzymało imię Władysław
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Cichowicz
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Jenske

Książ, dnia 4 stycznia 1884
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, znany co do osoby właściciel dóbr Bolesław Bądkowski z Gogolewa, i oświadczył, że on nic nie wiedział czy zmarły dnia 22 listopada 1883 roku w Gogolewie Jan Pudelke był, lub nie był żonaty.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Bądkowski
Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie (-) Wiegemann

Re: Prośba o przetłumaczenie dopisków na metrykach

12 maja 2019, 09:12

Bardzo dziękuję za pomoc.
Odpowiedz