Odpowiedz

Wielka prośba o przetłumaczenie 3 aktów

11 maja 2019, 20:57

Bardzo proszę o przetłumaczenie :
1.aktu urodzenia
https://szukajwarchiwach.pl/53/1932/0/1 ... RoC0YyPhSQ

2.aktu małżeństwa
https://szukajwarchiwach.pl/53/1932/0/3 ... H0rQrJHRig

3.aktu urodzenia wraz z dopiskiem
https://szukajwarchiwach.pl/53/1932/0/1 ... uSw4B9oqYw

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Sławek

Re: Wielka prośba o przetłumaczenie 3 aktów

12 maja 2019, 13:48

https://szukajwarchiwach.pl/53/1932/0/1 ... RoC0YyPhSQ
Nr 2
Głuszyna, dnia 13 stycznia 1881 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby robotnik dniówkowy Michał Herkt, zamieszkały w Czapurach, wyznania katolickiego i zgłosił, ze niezamężna Katarzyna Borowicz, córka robotnika dniówkowego, wyznania katolickiego, zamieszkała przy swoim ojcu w Czapurach, w Czapurach w dniu 6 stycznia 1881 roku przed południem o godzinie szóstej urodziła dziecko płci męskiej, któremu nadano imię Franciszek.
Herkt wyjaśnił, że był osobiście obecny przy porodzie Katarzyny Borowicz i niniejszym on uznaje opisane dziecko jako przez siebie spłodzone.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-) Mihel Herkt
Urzędnik Stanu Cywilnego rejonu Piotrowo
(-) Weichert

Re: Wielka prośba o przetłumaczenie 3 aktów

12 maja 2019, 13:55

https://szukajwarchiwach.pl/53/1932/0/1 ... uSw4B9oqYw
Nr 80
Głuszyna, dnia 26 grudnia 1882 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby robotnik dniówkowy Michał Herkt, zamieszkały w Czapurach, wyznania katolickiego i zgłosił, ze Katarzyna Herkt z domu Borowicz, jego żona, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim, w Czapurach w dniu 23 grudnia 1882 roku przed południem o godzinie siódmej urodziła dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imię Wiktoria.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano
(-)Herkt
Urzędnik Stanu Cywilnego rejonu Piotrowo
(-) Weichert

Potwierdza się zgodność z głównym rejestrem
Głuszyna, dnia 26 grudnia 1882 roku
Urzędnik Stanu Cywilnego rejonu Piotrowo
(-) Weichert


Dopisek z boku nie dotyczy tego aktu. Jest to urzędowa formuła zamykająca rejestr urodzeń za 1882 rok.

Re: Wielka prośba o przetłumaczenie 3 aktów

12 maja 2019, 20:19

https://szukajwarchiwach.pl/53/1932/0/3 ... H0rQrJHRig

Nr 3
Głuszyna, dnia 5 lutego 1881 roku
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj w celu zawarcia małżeństwa:
1. robotnik dniówkowy Michał Herkt, stanu wolnego, znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 16 września 1855 roku w Wijewie pow. Wschowa, zamieszkały w Czapurach, syn chałupnika Franciszka Herkta i jego żony Apolonii z domu Zboralska zamieszkałych w Wijewie
2. Katarzyna Borowicz, córka robotnika dniówkowego, stanu wolnego, znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 2 listopada 1852 roku w Czapurach, zamieszkała w Czapurach, córka robotnika dniówkowego Feliksa Borowicza i jego żony Agnieszki z domu Szczepańska zamieszkałych w Czapurach.

Re: Wielka prośba o przetłumaczenie 3 aktów

12 maja 2019, 21:48

Bardzo dziękuję i pozdrawiam Panie Jurku

Sławek
Odpowiedz