Odpowiedz

Prośba o przetłumaczenie

08 lip 2019, 11:42

https://szukajwarchiwach.pl/53/1927/0/4 ... rxaAHfEGzg

Czy mogę prosić o przetłumaczenie zapisków przy akcie nr 93 po prawej stronie?
Pozdrawiam
Kasia K.

Re: Prośba o przetłumaczenie

08 lip 2019, 14:56

Nr 93
Rataje, dnia 13 sierpnia 1912
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, uznany co do osoby na podstawie książeczki wojskowej robotnik Leon Buchwald zamieszkały Szczepankowo, i zgłosił, że Marianna z domu Szemendera, jego żona, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim w Szczepankowie, w jego mieszkaniu dnia 12 sierpnia bieżącego roku, o jedenastej w południe, urodziła martwą dziewczynkę.
Powyżej skreślono słowo "der" i obok skreślono 22 drukowanych wierszy, a na marginesie wpisano 7 wierszy. Zgłaszający jest utwierdzony o zgonie z własnej wiedzy. Na marginesie, w zakończeniu zgłoszenia skreślono dwa wiersze.
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Leon Buchwald
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Kalliski

na marginesie:
Nr 93
Zarządzeniem Królewskiego Sądu Rejonowego w Poznaniu, z dnia 2 września 1913, obok zostaje sprostowane:
w wierszu 6 wpisuje się "religii katolickiej"
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Kalliski

Re: Prośba o przetłumaczenie

09 lip 2019, 07:49

Bardzo dziękuję.
Odpowiedz