Odpowiedz

prośba o tłumaczenie aktu urodzenia oraz ślubu

03 sie 2019, 22:16

Dzień dobry,
proszę o przetłumaczenie w całości aktu urodzenia Aleksander Statkiewicz.

Obrazek

oraz całość aktu urodzenia Marianna Poświatowska

Obrazek

oraz całości aktu ślubu Piotr Daniłowicz i Marianna Poświatowska.

Obrazek

Re: prośba o tłumaczenie aktu urodzenia oraz ślubu

04 sie 2019, 16:18

Tobołowo 114.

Działo się w Wigrach w czerwcu 11 / 23 1878 roku o godz. 1 po południu. Stawił się osobiście Felicjan Statkiewicz rolnik we wsi Tobołowie zamieszkały lat 37 w obecności świadków: Michała Gołubowicza lat 42 a także Pawła Nazarowskiego lat 30 obu rolników we wsi Tobołowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Tobołowo w maju 29 / czerwcu 10 b.r. o godz. 7 rano z jego ślubnej żony Antoniny z Poświatowskich lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym przez księdza Sylwestra Leonowicza wikariusza nadano imię Aleksander a chrzestnymi jego byli Paweł Dąbrowski i Katarzyna Kowalewska. Akt niniejszy stawającemu i świadkom wszystkim niepiśmiennym został przeczytany i przez nas podpisany.

(-) Ks. W. Olszewski PPW


Tobołowo 131.

Działo się w Wigrach w czerwcu 23 / lipcu 5 1885 roku o godz. 1 po południu. Stawił się osobiście Andrzej Poświatowski rolnik zamieszkały we wsi Tobołowo lat 35 w obecności świadków: Michała Gołubowicza lat 50 i Pawła Nazarowskiego lat 40 obu rolników we wsi Tobołowo zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej* oświadczając, że urodziło się ono we wsi Tobołowo w czerwcu 10 / 22 b.r. o godz. 4 po północy rano z jego ślubnej żony Anny z Chrulskich lat 34. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym przez księdza Jana Żwingił? nadano imię Marianna a chrzestnymi byli wyżej wspomniany Michał Gołubowicz i Katarzyna Bobrukiewicz. Akt niniejszy stawającemu i świadkom wszystkim niepiśmiennym został przeczytany i przez nas podpisany.

Urzędnik Stanu Cywilnego (-) Ks. M.? Snieczkus?


Tobołowo Nr 5.

Działo się w Wigrach 7 (20) lutego 1906 r. o godz. 2 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Pawła Nazarowskiego rolnika lat 58 we wsi Tobołowo i Aleksandra Trockiego rolnika lat 26 we wsi Zakąty zamieszkałych zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Piotrem Daniłowiczem kawalerem lat 22 urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach na gospodarstwie we wsi Tobołowo synem Jana i Urszuli z Nazarowskich małżonków Daniłowiczów i Marianną Poświatowską panną lat 21 urodzoną i zamieszkałą przy matce na gospodarstwie we wsi Tobołowo córką nieżyjącego Andrzeja i Anny z Chrulskich małżonków Poświatowskich. Ślub ten poprzedziły 3 zapowiedzi ogłoszone w wigierskim kościele parafialnym 4, 11 i 18 lutego nowego stylu b.r. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijną ceremonię ślubną odprawił ksiądz Franciszek Bałtruszajtys? Akt niniejszy nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas podpisany.

Urzędnik Stanu Cywilnego (-)

Re: prośba o tłumaczenie aktu urodzenia oraz ślubu

04 sie 2019, 20:01

Dziękuję pięknie! :)
Odpowiedz