Odpowiedz

Prośba o przetłumaczenie aktu małżeństwa

10 sie 2019, 09:41

Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu małżeństwa moich pradziadków: https://www.fotosik.pl/zdjecie/370a64d63344162a , bardzo serdecznie z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam, Alicja

Re: Prośba o przetłumaczenie aktu małżeństwa

14 sie 2019, 21:47

9. Kożminek Jaśkiewicz Marcel z Marcjanną Maciaszek

Działo się w osadzie Koźminku dnia 5 / 17 maja 1892 roku o godz. 7 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Jana Zwierzchowskiego lat 50 i Marcela Kalinowskiego lat 22 obu szewców w osadzie Koźminku zamieszkałych zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Marcelem Jaśkiewicz lat 26 kawalerem zwolnionym żołnierzem starszym szeregowym 8 Wschodniosyberyjskiego Batalionu Strzeleckiego przydzielonym do rezerwy armii numer dokumentu 214, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach w osadzie Koźminku, synem Michała i żony jego Franciszki ze Spychalskich małżonków Jaśkiewicz szewców i Marcjanną Maciaszek, panną urodzoną i zamieszkała w osadzie Koźminku córką nieżyjących Michała i żony jego Katarzyny z Wawrzyniaków małżonków Maciaszek rolników, służącą lat 26. Ślub ten poprzedziły 3 zapowiedzi w tutejszym koźmińskim kościele parafialnym w 3 następujące po sobie niedziele a mianowicie w dniach: 19 kwietnia / 1 maja, 26 kwietnia / 8 maja i 3 / 15 maja b.r. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijną ceremonię ślubną odprawił ksiądz Edward Rzońca Proboszcz parafii Koźminek. Akt niniejszy nowożeńcom i świadkom został przeczytany i tylko przez nas podpisany, nowożeńcy i świadkowie są niepiśmienni. Proboszcz parafii Koźminek utrzymujący akta stanu cywilnego.

(-) Ksiądz Edward Rzońca
Odpowiedz