Odpowiedz

akt mał. 1902 rok USC Garzyn

24 cze 2020, 15:00

Witam!
Proszę o przetłumaczenie
akt mał. 1902 nr 18 Skórski Filip USC Garzyn
https://szukajwarchiwach.pl/34/415/0/2. ... kuK8ueJdng
https://szukajwarchiwach.pl/34/415/0/2. ... Cj_wO4Yrnw

Re: akt mał. 1902 rok USC Garzyn

26 cze 2020, 05:26

Nr 18
Garzyn, dnia 21 czerwca 1902
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj celem zawarcia małżeństwa:
1. robotnik Filip Skórski znany co do osoby, wyznania katolickiego, urodzony dnia 30 maja 1881 roku Kąkolewo pow. Leszno, zamieszkały Kąkolewo, syn robotnika Tomasza Skórskiego zmarłego w Kąkolewie i Marii z domu Piasczynska zamieszkałej w Kąkolewie
2. robotnica Franciszka Glapiak znana co do osoby, wyznania katolickiego, urodzona dnia 5 marca 1878 roku Kąkolewo pow. Leszno zamieszkała Kąkolewo, córka pasterz bydła Jana Glapiaka i Elżbiety z domu Poprawska zamieszkałych w Kąkolewie
Jako obrani świadkowie stawili się:
3. gospodarz Jan Fabianski znany co do osoby, lat 29, zamieszkały w Kąkolewie
4. gospodarz Antoni Skorupka, znany co do osoby, lat 32, zamieszkały Zbytki pow. Leszno
Urzędnik stanu cywilnego w obecności świadków zwrócił się do każdego z narzeczonych z osobna z pytaniem: czy wyrażają wolę zawrzeć związek małżeński, skoro narzeczeni na pytanie odpowiedzieli twierdząco, urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy prawa są odtąd prawnie skojarzonymi małżonkami.
Robotnik Filip Skórski oświadczył, że urodzone przez jego żonę dziecko imieniem Ignacy, dnia 20 lipca 1901 roku w Kąkolewie jako własne uznaje.
Odczytano, przyjęto i podpisano,
(-) Filip Skórski
(-) Franciszka Skórska z domu Glapiak
(-) Johann Fabianski
(-) Anton Skorupka
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Strumpf

Re: akt mał. 1902 rok USC Garzyn

26 cze 2020, 15:50

Dziękuję!
Odpowiedz