Przekaż 1 % podatku dochodowego dla Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego \"Gniazdo\" | Na co przekazujesz swój 1% podatku | Jak przekazać 1% podatku? | Uprawnienia do otrzymania 1% | Plakaty i ulotki | Pytania


Przekaż 1 % podatku dochodowego dla Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo"

Na wstępie pragniemy podziękować wszystkim osobom, które w ubiegłych latach przekazały nam swój 1% podatku. Środki te zostały przeznaczone na rozwój WTG oraz promocję genealogii. Część pozyskanych w ubiegłych latach pieniędzy przeznaczyliśmy m.in. na:

O szczegółach wydatkowania środków informujemy przy okazji Walnych Zgromadzeń i corocznych sprawozdań finansowych.


Na co przekazujesz swój 1% podatku

Środki z 1% podatku będą spożytkowane na realizację i wsparcie działalności statutowej towarzystwa (zdefiniowana w statucie stowarzyszenia: http://wtg-gniazdo.org/upload/wtg/WTG_Statut_OPP.pdf). WTG prowadzi szereg stron internetowych, wyszukiwarek oraz forum dyskusyjne, a także realizuje działalność wydawniczą i edukacyjną. Mimo, że cała nasza praca opiera się na wolontariacie, to przy realizacji tak dużych projektów i integracji środowiska genealogicznego w Wielkopolsce potrzebne są zakupy sprzętu i dofinansowanie szeroko pojętych materiałów promocyjnych i szkoleniowych. W kolejnych latach środki pozyskane z 1% podatku chcemy przeznaczyć na:

Ostateczna decyzja o przeznaczeniu środków jest podejmowana przez Zarząd zgodnie z powyższymi punktami w zależności od aktualnych potrzeb oraz wysokości przekazanych środków.


Jak przekazać 1% podatku?

W zeznaniu podatkowym (np. PIT-37) wystarczy wpisać numer KRS 0000309548 w polu dotyczącym przekazania "1% podatku należnego na rzecz organizacji pozytku publicznego (OPP)".

Przy rozliczaniu podatku za rok 2015 numer KRS należy wpisać w rubryce "137. Numer KRS", a kwotę 1% podatku w rubryce "Wnioskowana kwota 138.".


Uprawnienia do otrzymania 1%

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO jest uprawnione jako Organizacja Pożytku Publicznego do otrzymywania 1% podatku. Można to sprawdzić tutaj:
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=190127
oraz na stronie Ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#akapit5
I bazy Organizacji pożytku publicznego:
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html

Co roku dbamy o to, aby w ustawowym czasie dopełnić wszystkich obowiązków sprawozdawczych do KRS, Urzędu Skarbowego, Ministerstwa oraz Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, które sprawuje nadzór nad stowarzyszeniem.


Plakaty i ulotkiPytania

Pytania dotyczące rozliczenia można zadawać w wątku: http://wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?style=1&f=1&t=4531&start=0
Wersja klasyczna strony