Biblioteka cyfrowa | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn


Biblioteka cyfrowa

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO zajmuje się digitalizacją i opracowaniem materiałów archiwalnych z bibliotek regionalnych i izb pamięci regionu. Materiały cyfrowe publikowane są za zgodą dysponentów archiwaliów.
Dalsze wykorzystanie materiałów cyfrowych odbywa się po uzyskaniu zgody właściciela oraz WTG GNIAZDO.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn

Kostrzyn - Księga bractwa kunsztu krawieckiego w Kostrzynie 1761-1822 (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Książka statutu wolnego cechu szewskiego z 1889 r. (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Książka terminatorów cechu rzeźnickiego od 1925 r. (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Księga bractwa szewskiego 1872-1939 (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Księga rachunkowa bractwa św. Kryspianów 1897-1928 (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Księga rachunkowa bractwa św.Walentego 1902-1957 (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Pluton kostrzyński 3 komp. średzkiej - wykaz płac (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Powstanie Wielkopolskie - różne dokumenty (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Spis członków straży ludowej w Kostrzynie (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Statut dla cechu kuśnierskiego i krawieckiego w Kostrzynie 1879 (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)

Kostrzyn - Statut dla cechu szewców w Kostrzynie z 1854 r. (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn)


Wersja klasyczna strony