Rocznik WTG 2016 | ZawartośćRocznik WTG 2016


Zawartość

Słowo do Czytelnikow (Joanna Lubierska)

Wojciech Jędraszewski, Dziesięć lat później

Dobrosława Gucia, Działalność wydawnicza WTG okiem Guciorka

Magdalena Biniaś-Szkopek, Indeks do ksiąg konsystorza poznańskiego archiwalną pomocą informacyjną dla genealogów?

Małgorzata Wstawska-Wróbel, Co można znaleźć o przodku w teczce studenckiej z okresu międzywojennego

Joanna Lubierska, Ankiety personalne księży w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Jakub Wojtczak, Od wigila do strażaka – historia straży pożarnej w pigułce

Joanna Lubierska, Nie tylko o chrztach, ślubach i zgonach, czyli wydarzenia historyczne i życie parafian między metrykalia włożone – część II

Katarzyna Kruger, Klocków ród – czyli problemy z poszukiwaniem przodków po nazwisku

Magdalena Blumczyńska, Cmentarz ewangelicki w Pobiedziskach

Marian Przybylski, Cmentarze ewangelickie w gminie Strzelno

Paweł Hałuszczak, Szukając polskich śladów w Nadrenii Północnej-Westfalii

Piotr Lis, Pamiętny rok 1874, czyli o echach wprowadzania ustawy o uwierzytelnianiu stanu cywilnego i o formie zawierania małżeństw na łamach prasy zaboru pruskiego

Karolina Kania, Więzi społeczne na Ile des Pins (Nowa Kaledonia)

Jolanta Mazur, Urok drewnianej architektury sakralnej na przykładzie dekanatu krotoszyńskiego i koźmińskiego

Katarzyna Jakubas, Koszyk pani Otylii

Ewa Rembikowska, Słodki problem

Marcin Smolnicki, Jak zostać kierowcą w odrodzonej Polsce

Tadeusz Blumczyński, Marian Zygmański – śpiewak operowy rodem z Buku

     Mariusz Formanowicz, Ganowiczowie z Gostynia – historia rodu

Beata Kuźlan, Poznański Czerwiec 1956 oczami nastolatki

Eliksir szwedzkim zwany (oprac. Bartosz Małecki)

Chobienicka świątynia w 1805 roku (oprac. Joanna Lubierska)

Bibliografia wydawnictw WTG „Gniazdo” w latach 2007–2016

Spotkania

Całość:
Rocznik WTG 2016

Powrót do głównej strony: Publikacje


Wersja klasyczna strony