Rocznik WTG 2018 | Cena | Spis treści


Rocznik WTG 2018


Cena


Spis treści

Słowo do Czytelnika (Joanna Lubierska)
Genealogiczne przygody
Anna Karpińska, O stoczni Władysława Urbaniaka i wuju Kazimierzu
Adam Siwiński, Od Frydrykowskiej do Janiny Lewandowskiej
Liliana Molenda, Kiedy zginę, pamiętajcie o mnie…
Robert T. Tomczak, Akty zgonu powstańcow styczniowych w księdze parafialnej wsi Dobrosołowo
Marian Przybylski, Sędowo – wieś o bogatej przeszłości
Jolanta Mazur, Z poznańską gwarą za pan brat
Marian Przybylski, Kapitan pilot Alojzy Ratajczak (1912–1945)
Pułkownik Łukasz Przybylski – prawda czy legenda (oprac. Bogdan Jarosz, Bożenna Kuliberda, Danuta Wojcięgowska)
Dobrosława Gucia, Jerzy Osypiuk, Hieronim Malina – malarz z Zasutowa
Jak w kościołach przodkow straszono (oprac. Jakub Wojtczak)
Spotkania
O Roczniku WTG oraz wskazowki dla Autorow

Powrót do głównej strony: Publikacje


Wersja klasyczna strony