O nas | Kalendarium | Regulaminy, statuty i uchwały | Sprawozdania | Lista członków WTG | Deklaracja członkowska | Płatności | Spotkania | Forum WWW | KontaktO nas

Genealogia polska

Dla polskiej genealogii zapewne symboliczny był rok 1990. Wcześniej nie wolno było mówić, czy interesować się własnym pochodzeniem chyba, że było ono odpowiednie i zgodne z przekonaniami ówczesnej elity rządzącej.

Po 1990 roku wiele z zakazanych tematów będących na indeksie, zostało „odblokowanych”. Wtedy właśnie daje się zauważyć najpierw stopniowy, potem bardziej dynamiczny wzrost zainteresowania genealogią, dziejami własnej rodziny. Na rynku wydawniczym pojawiają się pierwsze publikacje dotyczące genealogii polskiej szlachty, głównie jednak najzamożniejszej przedwojennej arystokracji.

Szlachta w dawnej Rzeczypospolitej stanowiła jednak zaledwie 10% społeczeństwa, resztę zaś chłopi, rzemieślnicy, mieszczanie i duchowieństwo. Niestety na rynku wydawniczym wciąż dawał się odczuć deficyt pozycji związanych z genealogią rodów chłopskich czy mieszczańskich; niekiedy ukazywały się one na regionalnym rynku, w niewielkiej liczbie egzemplarzy.

Powstanie WTG Gniazdo

Pozytywnym niewątpliwie aspektem przemian po 1990 roku było ukazywanie się różnego rodzaju poradników dla genealogów, zawierających tak potrzebne wiadomości z zakresu poszukiwań. Niestety to wciąż było za mało. Zastępy genealogów amatorów rosły powoli acz systematycznie. Na korytarzach miejskich archiwów państwowych czy kościelnych można było spotkać często wciąż te same twarze. Czasem ktoś pomógł, wysłuchał, ale miłośnicy odkrywania rodzinnych powiązań wciąż byli bezdomni. Trzeba było skrzyknąć całą grupę pod jednym szyldem, tylko jak dotrzeć do tych wszystkich ludzi?

Genealogów z całej Polski i świata jednoczyło kilka portali internetowych, gdzie największym powodzeniem cieszyły się fora i listy dyskusyjne związane z wymianą doświadczeń, prośbami o porady, o przetłumaczenie metryk, zlokalizowanie parafii, czy odnalezienie wioski gdzieś na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej.

Tak właśnie powstało Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był jego obecny prezes Wojciech Jędraszewski. Myśl taka pojawiła się podczas chłodnych, zimowych miesięcy 2006 roku. Ostatecznie pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się w Gnieźnie – legendarnej siedzibie władców słowiańskich. Miało ono miejsce 28.10.2006 roku w restauracji Królewska w Gnieźnie, a uczestniczyło w nim sześć osób. W miarę upływu czasu Wielkopolskie TG zaczęło się rozrastać; w jego szeregi wstępowało i wstępuje coraz więcej osób, którzy chcą podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi, chcą spotkać się raz na jakiś czas i podyskutować o własnych odkryciach, zwiedzić ciekawe miejsca, zostawić coś po sobie, zaangażować się w projekty objęte patronatem WTG.

Z czasem jednak, członkowie Towarzystwa postanowili nadać WTG bardziej formalne ramy i tak narodziła się koncepcja zarejestrowania naszej organizacji w poznańskim sądzie. Spotkanie założycielskie, podczas którego uchwalono statut oraz wybrano władze – obyło się 26.04.2008 roku w pałacu w Czerniejewie. Proces rejestracji odbył się bardzo szybko i sprawnie, a członkowie WTG Gniazdo jak na potomków Wielkopolan przystało, z zaszczepioną przez wieki pracowitością, zapałem i ochotą wytyczają sobie i realizują kolejne cele.

Poza poznaniem się ludzi i pogłębianiem swoje pasji, istnienie Towarzystwa to często również możliwość podtrzymania kontaktu z krajem przodków tak potrzebna potomkom polskich emigrantów. Mimo iż rozsiani po całym świecie, nie zapomnieli ani o tym kim są, ani skąd pochodzą. Mieszkając z dala od Ojczyzny i mając utrudniony dostęp do polskich archiwów, są posiadaczami często pięknych drzew genealogicznych, zdjęć i anegdot rodzinnych. Pamiątki te mają dla nich podwójną wartość: genealogiczną i emocjonalną bo łączącą z krajem przodków.

Działalność

Działalność Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo" nie koncentruje się tylko i wyłącznie na comiesięcznych spotkaniach związanych z rozmowami o genealogii.

Członkowie i sympatycy zajmują się między innymi:

Powyższe projekty mają za zadanie ułatwić odnalezienie członków naszych rodzin. Wymagają one jednak wiele czasu, zaangażowania i poświęcenia. Do innych działań naszego Towarzystwa, nie tak czasochłonnych, zaliczyć można:

Wciąż pojawiają się kolejne pomysły, plany, idee. Genealogia nigdy tak naprawdę nie kończy się na własnej rodzinie. Ona dopiero wtedy rozpoczyna się na dobre.


Kalendarium

Ważniejsze daty związane z Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym "Gniazdo"


Regulaminy, statuty i uchwały


Sprawozdania


Lista członków WTG


Deklaracja członkowska

Deklarację członkowską można pobrać tutaj.

Wypełnioną deklarację należy przesłać pocztą na adres WTG Gniazdo

Deklarację można odczytać dowolnym programem odczytującym format PDF np. Adobe Reader

Członkostwo w WTG jest płatne. Wpisowe to 15 zł a roczna opłata wynosi 96 zł na rok - lub 8 zł za każdy pełen miesiąc członkostwa. Dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów są zniżki 50%. Opłatę można wnieść przelewem bankowym na numer konta podany w deklaracji.


Płatności

Składki członkowskie należy wpłacać na konto WTG:

WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE GNIAZDO
MNICHOWO 64B
62-200 GNIEZNO
nr konta: 33 1940 1076 3081 6240 0000 0000

W tytule przelewu proszę podać nazwisko osoby, za którą składka jest płacona oraz okres składki (wystarczy rok).

Dla członków zagranicznych istnieje możliwość przelania pieniędzy przez PayPal. Należy pamiętać jednak o dodatkowej opłacie transferowej.


Spotkania


Forum WWW


Kontakt


Wersja klasyczna strony